Projekt “Samm Eesti tööellu”

Abiks tööotsijale!
Maardu linn osaleb projektis "Samm Eesti tööellu".

Jätkame märtsis venekeelse koolitus- ja tugiteenuste programmiga, mille väljundiks on tööturult eemal olevate ja hetkel mitte õppivate isikute tööturule jõudmine. Venekeelne tööotsingukoolitus neljapäeval, 5. märtsil 2020 kell 12:00 aadressil Toompuiestee 16 (II korrusel), mil toimub koolituse infotund. Tööotsingukoolitusele ja tugiprogrammi on oodatud kõik, kelle peamiseks suhtluskeeleks on vene keel ja kes hetkel ei õpi ega tööta. Töötukassas töötuna arvelolek ei ole vajalik. Kursustel ja koolitusel osalemine ei lähe õppes osalemisena arvesse. 


Esimene koolituspäev toimub esmaspäeval, 16. märtsil. Lisaks tööotsingukoolitusele on tööotsijatel võimalik saada individuaalset karjääri-, psühholoogilist, sõltuvus- ja võlanõustamist, osaleda tööpraktikal ja erialakursusel ning vajadusel saada ka tugiisikuteenust.


Rohkem infot koolituse kohta saab osaleja lugeda siit: http://www.jmk.ee/samm-tooellu-tallinnas-5-03-20/