Sotsiaalhoolekanne

Ametnikud

Juhataja Olga Jevdokimova olga.jevdokimova[ät]maardu.ee 6060720
Tegevusvaldkonnad: sotsiaalhoolekande üldküsimused
Vastuvõtt: esmaspäeviti 14.00 - 16.00 ja kolmapäeviti 10.00 - 12.00
Eelregisteerimine telefonil 6060720.
Lastekaitse peaspetsialist Aleksandra Kalistratova aleksandra.kalistratova[ät]maardu.ee 6060734
Tegevusvaldkonnad: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse, koolikohustuse mittetäitjate, õigusrikkumisi toimepannud alaealiste, käitumisraskustega laste ja nende perede abistamine ja järelevalve; koolide ja lasteaedade nõustamine.
Lastekaitse peaspetsialist Tatjana Gudrais tatjana.gudrais[ät]maardu.ee 6060754
Tegevusvaldkonnad: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse, koolikohustuse mittetäitjate, õigusrikkumisi toimepannud alaealiste, käitumisraskustega laste ja nende perede abistamine ja järelevalve; koolide ja lasteaedade nõustamine, puuetega laste teenusevajaduse hindamine ja teenuste korraldamine, puuetega laste teenusevajaduse hindamine ja teenuste korraldamine.
Sotsiaaltöö peaspetsialist Katrin Aro katrin.aro[ät]maardu.ee 6060712 
Tegevusvaldkonnad: puuetega inimeste hoolekanne (hooldaja ja hooldajatoetuse määramine, nõustamine, teenuse saamiseks hoolekandeasutusse suunamine), psüühiliste erivajadustega isikute eestkoste ja hoolekande küsimused. Eakate hoolekanne, koduteenused, üldhooldekodu teenus.
Sotsiaaltöö peaspetsialist Kirill Maslov kirill.maslov[ät]maardu.ee 6060744
Tegevusvaldkonnad: toimetulekutoetus, Maardu linna eelarvest makstavad toetused, sotsiaalnõustamine nõustamine ja teenustele suunamine.
Sotsiaaltöö peaspetsialist Viktoria Danilova viktoria.danilova[ät]maardu.ee 6060732
Tegevusvaldkonnad: toimetulekutoetus, Maardu linna eelarvest makstavad toetused, sotsiaalnõustamine nõustamine ja teenustele suunamine.
Sotsiaaltöö peaspetsialist Olga Demysheva olga.demysheva[ät]maardu.ee 6060747
Tegevusvaldkonnad: toimetulekutoetus, Maardu linna eelarvest makstavad toetused, sotsiaalnõustamine nõustamine ja teenustele suunamine.
Sotsiaaltöö peaspetsialist Karina Neimla-Nikiforova karina.neimla[ät]maardu.ee 6060757
Tegevusvaldkonnad: puuetega inimeste hoolekanne (hooldaja ja hooldajatoetuse määramine, nõustamine, teenuse saamiseks hoolekandeasutusse suunamine), psüühiliste erivajadustega isikute eestkoste ja hoolekande küsimused. Eakate hoolekanne, koduteenused, üldhooldekodu teenus
Spetsialist Natalja Fjodorova natalja.fjodorova@maardu.ee 6060743
Tegevusvaldkonnad: parkimis- ja ühiskaardid; abi isikut tõendava dokumendi taotlemisel; sünnipäevatoetused; vee- ja kanalisatsiooni abonenttasu; toetus Tšernobõli AEJ tuumakatastroofi likvideerimistöödest osavõtjale; lasteaiatoidu ja huviringide toetus.

 

Vastuvõtt:   

ESMASPÄEVITI KL 9.00 – 12.00 ja 14.00 – 16.00

KOLMAPÄEVITI KL 9.00 – 12.00 ja 14.00 – 16.00

NELJAPÄEVITI KL 9.00 – 12.00 eelregistreerimisel

Sotsiaalhoolekanne on sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi osutamise või määramisega seotud toimingute süsteem.

Sotsiaalhoolekande ülesandeks on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ning sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

Ülesannete täitmiseks sotsiaalabi osakond:

  • koordineerib sotsiaalhoolekannet
  • korraldab sotsiaalteenuste osutamist
  • osutab sotsiaalnõustamisteenust
  • korraldab riiklikke ja kohalikke sotsiaaltoetuste maksmist
  • teeb lastekaitsetööd
  • täidab eeskostja ülesandeid eestkosteasutusena
  • valmistab ette ja esitab kinnitamiseks sotsiaalvaldkonda kuuluvaid õigusaktide projekte

Sotsiaalhoolekande arendamisel lähtutakse