Asendushooldusteenus

Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

Asendushooldusteenuse osutaja on hoolduspere, perekodu ja asenduskodu.

Teenust rahastatakse linna eelarvest ( riigeelarvest selleks otstarbeks eraldatud vahenditest ) ja asendushooldusteenusel oleva lapse sissetulekutest

Järelhooldusteenus

Järelhooldusteenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine. Teenust võib saada kuni 25 a saamiseni.

Teenust rahastatakse linna eelarvest ja järelhooldusteenusel oleva täisealise isiku sissetulekutest.

Teenuse saamiseks tuleb pöörduda linnavalitsuse sotsiaalabi osakonda.

Info 6060734

Regulatsioon: