Muuga tänavavalgustus

Töö nimetus:

Muuga tänavavalgustus

Tellija:

Maardu linnavalitsus

Peaprojekteerija:

Hepta Group Energy OÜ
 
Käesolevas projektis on lahendatud Muuga aedlinna tänavavalgustuse välisvalgustehniline osa. Projektala hõlmab rekonstrueeritavad tänavavalgustuse taristut. Projekt käsitleb välisvalgustuse valgustustehnilist osa ja tugevvoolu (3x400/230V) elektripaigaldist ning on koostatud Maardu Lin-navalitsus LAMO osakonna tellimisel.


Dokumendid: