Piletimüügi kohad ja hinnad

 

 BUSSIINFO TELEFON 602 2555

Ühistranspordi koordinaator - Tõnu Kirves 
tel: 6064250
e-mail:
tonu.kirves@maardu.ee

Koondplaanid:

Laagna suund

Muuga suund

Peterburi mnt suund

 

Oluline info:

  • Avalikele bussiliinidele toimub bussidesse sisenemine ainult esiuksest ning iga sõitja on kohustatud registreerima oma sõiduõiguse.
  • Sõiduõigus tuleb registreerida samuti sõitjatel, kellel on 0-eurose piletihinnaga sõitmise õigus Harju maakonna avalikel bussiliinidel olenemata registreeritud elukohast.
  • Ostes üksikpileti on piletile märgitud kehtivuse aeg, mille jooksul on õigus avalikel maakonnaliinidel sõites ümberistuda teisele maakonna avalikule liinile. Sõitja peab jälgima, et pilet kehtiks reisi lõpuni. Kui piletil märgitud aja jooksul ei ole reisi sihtpunkti jõutud, tuleb osta juhilt lisapilet.

Piletihind

Avalikud liinid

Alla 20 aastastele ja alates 63 eluaastast on sõit tasuta.

Tasuta sõidu aluseks on kassas registreeritud, isikustatud Tallinn-Harjumaa Ühiskaart. Samuti on võimalik kasutada e-õpilaspiletit või ISIC kaarti.

Samuti tasuta sõit kehtestatakse Harjumaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa ja Raplamaa avalikel maakonna- ja kaugbussiliinidel alljärgnevatele isikutele

  • kõikidele keskmise ja raske puudega isikutele,
  • puuduva töövõimega isikutele,
  • osalise töövõimega isikutele (töövõimetuspensionäridele)
  • sügava puudega isiku saatjatele.

Tasuta sõiduõigust (0-eurone pilet) saab puudega isik tõendada kolmel erineval viisil - rohkem info siin

Harjumaa avalikel bussiliinidel kehtib piletimüügisüsteem, kus sõitjatele vanuses 20-62 eluaastat (kaasa arvatud) kehtib piletihind vastavalt hinnakirjale Harju maakonna avalikel bussiliinidel olenemata registreeritud elukohast.

 

Üksikpiletite ja 30 päeva kaartide hinnad tavaliinidel alates 01.07.2023

Ekspressbussi piletihinnad alates 01.07.2023 - Ekspressliin 180E

Ostes üksikpileti on piletile märgitud kehtivuse aeg, mille jooksul on õigus Harjmaa avalikel maakonnaliinidel sõites ümberistuda teisele Harju maakonna avalikule liinile. Sõitja peab jälgima, et pilet kehtiks reisi lõpuni. Kui piletil märgitud aja jooksul ei ole reisi sihtpunkti jõutud, tuleb osta juhilt lisapilet.


Kehtivusaeg sõltub läbitavate tsoonide arvust:

 

Sõit ühe tsooni piires - kestus maksimaalselt 1 tund

Sõit kahe tsooni piires - kestus maksimaalselt 1,5 tundi                                                  

 * sooduspiletite hinnad kehtivad sõitjatele kuni 19 aastat (kaasa arvatud) ja üle 63 aasta (kaasa arvatud) vanustele sõitjatele.

NB! Ekspressliinides ei ole võimalik bussis Ühiskaardile raha laadida, et tagada ekspressliinidel maksimaalne ajasääst ja kiired ühendused.

NB! Erinevalt tavalistest liinidest ei kehti ekspressliinidel omavalitsuse soodustused. Ekspressliinil kehtib täishinnaga ostetud vähemalt 1. - 2. tsooni kuukaart ja üksikpilet. Ühe tsooni pilet sõiduõigust ei anna.

 

Piletihindade, sõidusoodustuste, sõitjate õiguste ja kohustuste kohta on lisainfo leitav: https://www.ytkpohja.ee/piletimuugisusteem

Maanteeamet on koostanud juhendi peatus.ee portaali kasutamiseks Juhend on pdf formaadis kättesaadav siin

Sõiduplaanid www.peatus.ee

Piletimüügi keskkond www.pilet.ee
Lisainfo: info@ytkpohja.ee
AS SEBE infotelefon 606 4969, 602 2555
 ja e-post info@sebe.ee

Bussis piletimüügi kiiremaks ja sujuvamaks toimumiseks tasub ühiskaart isikustada. 

Avalikel liinidel jäävad 1.juulist 2019 kehtima Maardu Linnavolikogu poolt kinnitatud ja seni kehtinud sõidusoodustused.
Sõidusoodustuse saamiseks pöörduge palun: Natalja Fjodorova, 6060743, natalja.fjodorova@maardu.ee

Tasuta sõidu õigus on alljärgnevatel isikutel:

1) 63-aastased ja vanemad pensionärid;

2) kuni 19-aastased noored (kaasa arvatud);

3) 3- ja enamalapselise pere lapsed ja üks vanem (Maardus registreeritud);

4) Tšernoboli AEJ avarii likvideerimistöödest osavõtjad (Maardus registreeritud);

5) alla 16-aastase puudega lapse saatja;

6) sügava puudega 16-aastase ja vanema isiku saatja;

7) raske nägemispuudega isiku saatja;

8) sügava puudega 16.a ja vanem isik;

9) raske nägemispuudega isik;

10) Maardu linna aukodanikud;

11) vormiriietuses Eesti Vabariigi politseiametnikud ja kaitseväe vormiriietuses ajateenijad.

12) alla 3 - aastase lapse üks vanem

 

Soodushinnaga (40% võrra madalam) 30 päeva pileti hind alljärgnevatele isikutele:

1) Eesti Vabariigis üldhariduskoolides õppivad õpilased; (Maardus registreeritud);

2) Eesti Vabariigis õppivad üliõpilased ajavahemikul 01. septembrist kuni 20. juunini; (Maardus registreeritud).

3) kuni 63 aastased pensionärid (Maardus registreeritud). 

4) Maardu linna üldhariduskoolides, lasteaedades või huvikoolides töötavad õpetajad ja tugispetsialistid

 

Harjumaa

1. juulist 2023 kehtestatakse Harjumaal uued piletihinnad. Positiivse muudatusena suureneb soodustus e-rahaga pileti ostmisel - uus soodustus on 25%.

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusel on koos piletimüügisüsteemi haldaja, Ridangoga, loodud uus piletiveeb, kust saab osta perioodipileteid, laadida raha, isikustada ühiskaarti ja kontrollida raha jääki.

Väike muudatus on Harjumaa sõitjale ka tsoonides. Harju4 piletitsoon jaguneb kaheks: Harju4A ja Harju4B. Harju4A tsoonile liidetakse juurde ka Raplamaa tsoonid Rapla4 ning Rapla1. Samuti laieneb Harju3 tsoon Raplamaale ning sellega liitub tsoon Kohila. See tähendab, et senised Harjumaa tooted kehtivad 1. juulist ka vastavates Raplamaa tsoonides.