Ristikheina tee katendite taastamise ja Sademevee kanalisatsioon projektid

I. Ristikheina tee, Vägiheina tee, Võha tee sademevete kanalisatsiooni projekt (põhiprojekt)
Töö nr SK10/19 (v02)

Tellija: Maardu Linnavalitsus

Projekteeritav ala hõlmab Muuga elamupiirkonna läänepoolses osas paiknevad Ristikheina, Vägiheina ja Võha teed. Ala piirneb Altmetsa tee, Muuga tee, Õunapuu puiesteega ning Sooheina tee ja Paelrohu tee vahel paikneva magistraalkraaviga.

 

II. Ristikheina tee katendite taastamise projekt
Töö nr.19025
Tellija: Maardu Linnavalitsus

 

Käesoleva projektiga lahendatakse järgmised tööd:
1. OÜ Les Grottes projekti järgne katendite taastamine
2. Tänava sõidutee katte laiendamine ja ühe ristmikuala liikluskorralduslik lahendus.
3. Haljasala taastamine