Sotsiaalnõustamine

 

Sotsiaalnõustamine on sotsiaalteenus, mis on suunatud Maardu elavatele isikutele või perekondadele, kelle iseseisev toimetulek on psühholoogiliste, sotsiaalsete või majanduslike tegurite tagajärjel häirunud.

 

Sotsiaalnõustamise eesmärgiks on inimese iseseisva psühhosotsiaalse toimetulekuvõime kujundamine või taastamine ning vajadusel sotsiaalse keskkonna tingimuste hindamine.

Teenuse sihtrühmaks on üksikisik või grupp, kes vajab kõrvalist abi oma toimetuleku ning heaolu kindlustamiseks argielus.

Sotsiaalnõustamisteenust osutatakse linnavalitsuse sotsiaalabi osakonna sotsiaaltöötajate poolt koostöös kliendiga. Sotsiaalnõustamise käigus antakse  elanikule ja/või perele informatsiooni linna pakutavatest sotsiaalteenustest ja -toetustest ning riiklikest teenustest ja toetustest.

 Regulatsioon