Toetused korteriühistule

Maardu Linnavalitsus pakub korteriühistutele nii rahalist toetust hoovialade korrastamiseks ja hoonete rekonstrueerimiseks kui ka seminarides osalemise võimalust.

Toetusprogramm "Hoovid korda!"

Maardi korteriühistutel on võimalik saada toetus oma korterelamute hoovide korrastamiseks. 

Toetust antakse taotlejale kuni 50% ulatuses kavandatavate tegevuste maksumusest. Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 3 000 eurot, kui projekti eeldatav maksumus on kuni 10 000 eurot ja 5 000 eurot, kui projekti eeldatav maksumus on üle 10 000 euro. Arvestades avalikku huvi, võib toetuse suurus olla erandkorras kuni 100 % kavandatavate tegevuste maksumusest.

Ühe kalendriaasta jooksul võib taotleja esitada ühe korterelamu kohta kaks taotlust erinevatele tegevuse liikidele.

 Taotluste esitamise tähtaeg on 30. aprill.

Rohkem infot programmist ja toetuste taotlemise tingimustest saab lingil.

Toetusprogramm «Korterelamute rekonstrueerimine»

Maardu väikeste korterelamute ühistutel  on võimalik  esitada taotlus korterelamute rekonstrueerimise toetuse saamiseks, mida saab kasutada fassaadide soojustamiseks ja renoveerimiseks ning katuse rekonstrueerimiseks.

Toetuse peaeesmärk on suurendada Maardu linnas asuvate korterelamute energiatõhusust.

Toetust antakse taotlejale  kuni 30% ulatuses  kavandatavate tegevuste maksumusest, kuid mitte rohkem kui 5 000 eurot aastas.

 Taotluste esitamise tähtaeg on 30. aprill.

Rohkem infot programmist ja toetuste taotlemise tingimustest saab lingil.

 

Toetatud projektid