Toidupank

Toidupank on asutatud 2010. aasta märtsis Eesti-Hollandi Heategevusfondi Päikeselill ja Swedbanki poolt. Toidupanga tegevust toetab 2010. ja 2011. aastal Avatud Eesti Fond. Maardus Toidupank töötab märtsist 2011.

Toidupanga tegevus aitab kaasa  raiskamise vähenemisele ühiskonnas, kuna paljud toidukaubad, mis varasemalt on läinud hävitamisele, jõuavad nüüd sinna, kus neid reaalselt vajatakse. Lühidalt öeldes viib Toidupank toidu sealt, kus on ülejääk, sinna, kus on sellest puudus.
 
Toidupank võtab kaubandusest ja tootmisest vastu peagi realiseerimistähtaja ületavad tooted, komplekteerib vabatahtlike abiga toidukastid ja jagab need laiali enim puudust kannatavatele inimestele ja peredele. 
 
Toidupanga töö toetub vabatahtlikele, kes on abiks toidu kogumisel, ladustamisel, pakkimisel ja väljastamisel.
 
Toiduabi saavad paljulapselised pered ja üksikvanemad, kes on toimetulekutoetuse saajate nimekirjades. Teine võimalus Toidupanga toiduabi taotlemiseks, on toimetulekutoetust saavatel peredel pöörduda otse Maardu Linnavalitsuse sotsiaalabiosakonna poole vastavasisulise sooviga. 
Toiduabi saamise eeltingimuseks on sissetulekute jäämine allapoole ametlikult määratud toimetuleku piiri .2023. aastal on toimetulekupiir:
  • pere esimesele või ainsale liikmele 200 eurot,
  • igale järgnevale täiskasvanud pereliikmele 160 eurot ja
  • igale alaealisele lapsele 240 eurot
Toiduabi saavate isikute privaatsus on tagatud ja informatsiooni abi saamise kohta ei jagata kõrvalistele isikutele. Toidupank ja teised toiduabiga seotud asjaosalised hoiavad rangelt käesolevast reeglist kinni.
 

Toidupakke vajavate perede nimekirja koostab Sotsiaalabi osakond. Praegu on Maardus seatud prioriteediks lapsed, st toidupakke saavad eelisjärjekorras suurpered ja alaealiste lastega töötute vanemate lapsed.

Toidupangas ei ole palgalisi töötajaid. Kõik tööd teevad ära vabatahtlikud. Vabatahtlike tööde hulka kuuluvad toidu transportimine Tallinnast Maardusse, Maardus toidu sorteerimine, komplekteerimine ja väljastamine.

Toidupanga aadress on Langu tn 4.

Toidupanga tegevust juhib MTÜ Õppe- ja arengukeskus ME ja täpsemat infot saab kirjutades meie üldisele meilile info@arengukeskus.eu