„Kodulinn kaunimaks 2024" ideekonkursi tulemusena rajatakse Maardusse Kellamäe parki kell ja Muugale madalseiklusrada

30. novembril  lõppes Maardus rahvahääletus „Kodulinn kaunimaks 2024" konkursi parimate ideede väljaselgitamiseks. Iga vähemalt 16. aastane Maardu elanik sai hääletada  kahe parima idee poolt. Sel aastal võitsid ülekaalukalt Kallaveres Kellamäe parki kella rajamise idee ja Muugale madalseiklusraja ehitamise idee.

Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul laekus sel aastal  konkursile palju originaalseid ja huvitavaid ideid, millest 15 pääses hääletamisvooru kahes kategoorias. Kahe ja poole nädala jooksul andsid maardulased 248 häält nende objektide eest, mida inimesed sooviksid Kallaveres ja Muugal näha", - ütles linnapea. „Ma tänan igat Maardu elanikku, kes panustas konkursi õnnestumisele – tänu teie osalusele ja aktiivsele hääletusele saab meie linn veelgi ilusamaks!", - lisas Arhipov.

Kallavere kategoorias sai kõige rohkem hääli maardulase ettepanek rajada Kallavere parki kella, milleks võiks olla nii klassikaline või päikesekell. Kella on võimalik paigaldada künkale, mil asub kirik või tühjale künkale rulapargi ja laste mänguväljaku lähedal. Selle idee poolt hääletas 66 inimest.

Muuga kategoorias võitis madalseiklusraja ehitamise idee Viljapuu pst mänguväljaku ja Õunapuu pst vahelisele alale. Madalseikluspark on kõige põnevam ja mitmekülgsem atraktsioon lastele ja noortele, ühtlasi on see palju soodsam kui tavaline mänguväljak. Radu saab paigaldada sobiva suurusega puude vahele või spetsiaalsetele puitpostidele. Erinevate raskusastmete ja atraktsioonidega mitmekülgne madalseikluspark sobib kõigile. Kuna seikluspark on madal, siis täiendavad turvameetmed/turvavarustus ega juhendaja ei ole vajalik. Idee sai 60 häält. 

Hääled jagunesid järgmiselt:

KALLAVERE

1

Avalik joogiveekraan (idee autor Ljubov Lenskaja) - paigaldada puhta joogiveega kraan Maardusse, et iga jalutuskäigul olev elanik saaks oma janu kustutada ning täita oma veepudelit.

5

2

Jalgrattahoidlad (idee autor Kate) - katusega jalgrattahoidjad koolide juurde.

20

3

Kell Kellamäe pargis (idee autor Eduard Tiganik) - paigaldada sümboolne kell Kellamäe parki. Kell võib olla klassikaline või päikesekell. Eestis on vähe päikesekellasid, mis annaks projektile omapära ning tagaks madalamad elektri- ja kaabelduskulud. Kella võiks paigaldada künkale, millel seisab kirik või tühjale künkale rulapargi ja lasteväljaku lähedal.

66

4

Koerte prügikastid (idee autor Jekaterina Sokolenko) - Maardu linnas on piiratud arv koerte   väljaheidete jaoks mõeldud prügikaste (prügikastid puuduvad ka spetsiaalselt koertele mõeldud kohtades). Samuti oleks võimalik lisada prügikaste, millel on ka prügikottide kasutamise võimalus juba sees.

11

5

Monument või mälestustahvel Muuga sadama ehitajate ja tööliste auks (idee autor Leonid Fedkovich)paigutada Muuga sadama ehitajatele ja ennekõike töölistele monument/mälestustahvel/pühendusega kivi Veeru 12 ja Veeru 14 majade vahele (sinna, kus on    sõidutee taga roheline muruala). Teha monumendi või mälestustahvli juurde ligipääs või rada, mida mööda kõndida objektini. Monumendi küljelt avaneb kaunis vaade linnale ja kirikule. Monument jääb nähtavaks isegi Prisma kaupluse alalt, kuna majadevaheline läbipääs ei ole takistatud. Need majad olid ühtlasi ka esimeste majade seas, kuhu asusid sadamatöölised elama.

1

6

Nutiseadmete laadimispunktid (idee autor Pavel) - paigutada Maardu avalikesse kohtadesse nutiseadmete laadimispunkte, näiteks pargi pinkidele või õues olevatele laudadele (õuelauakesi saaks samuti parki lisada). Elekter nutiseadmete laadimiseks tuleks päikesepaneelidest.

2

7

Pildiraam (idee autor Roman) - paigaldada turismiobjekt, kus saab pildistamas käia.

1

8

Tark ülekäigurada (idee autor Vadim) - turvaline viis ülekäigurada ületada, mis kergendab liikumist, vähendab õnnetuste riske ja suurendab liikleja tähelepanelikkust. Süsteem ühendatakse lähedalasuva toitesüsteemi juurde.

13

9

Vaateplats Kellamäe pargis (idee autor Tim) - rajada Kellamäe parki vaateplats.

12

10

Võrkkiiged Kellamäe parki (idee autor Anna) - paigutada Kellamäe parki võrkkiiged kõigile kasutamiseks.

2

 

MUUGA

1

Jalgrataste parkimismaja Õunapuu pst bussipeatuse kõrvale (idee autor Muuga Selts) – lukustatav parkimismaja jalgratasetele, mis säästab oluliselt jalgsi liiklejate aega; tagab turvalise jalgratta hoiustamise; toetab Muuga "raudteetaguse" piirkonna paremat lõimitust asumi logistilise keskuseala, sh Õunapuu bussipeatusega. Parkimismaja ukse avamiseks luuakse nutisüsteem, mis võimaldab tuvastada parkimismaja kasutajat. Lisaks lukustatud ustele aitab turvalisust tagada ka videokaamera. (Esialgse idee sisu on koostöös idee esitajaga korrigeeritud realistlikumaks ja teostatavamaks 2024. aasta jooksul).

9

2

Madalseiklusrada (idee autor Raiko Keelmann ja Marius Suigussaar) - madalseiklusraja ehitamine Viljapuu pst mänguväljaku ja Õunapuu pst vahelisele alale. Madalseikluspark on kõige põnevam ja mitmekülgsem atraktsioon lastele ja noortele, ühtlasi on see palju soodsam kui tavaline mänguväljak. Radu saab paigaldada sobiva suurusega puude vahele või spetsiaalsetele puitpostidele. Erinevate raskusastmete ja atraktsioonidega mitmekülgne madalseikluspark sobib kõigile. Kuna seikluspark on madal, siis täiendavad turvameetmed/turvavarustus ega juhendaja ei ole vajalik.

60

3

Multifunktsionaalne koerte jooksu- ja treeningplats Viljapuu pst ja Altmetsa tee piirkonda (idee autor Raul Savimaa) – tarastada Altmetsa tee 18 idapoolne osa (peale Viljapuu pst ristmikku) ja kujundada see koerte vabaõhu-agility tüüpi jooksu- ja treeningplatsiks, mis sobiks erinevat kasvu koertele. Muugal puudub suur piiratud alaga koerte      jooksuplats, et koerad saaksid tõeliselt aktiivselt liikuda. Treeningplatsi loomine korrastab ühtlasi ka piirkonda, muutes seda jäätmaast - heakorrastatud puhkealaks, seejuures vähendades piirkonna prügistamist. (Esialgse idee sisu on koostöös idee esitajaga korrigeeritud realistlikumaks ja teostatavamaks 2024. aasta jooksul).

26

4

Muuga aedlinna tervitustekst ja LED tabloo (idee autor Karel Kurvits) - asendada vana Altmetsa tee ja Muuga tee ristis asuv sinine Maardu silti uue ja kaasaegse (LED-lahendusega, muudetava infoväljaga, temperatuuri ja kellaaja kuvamisega, võimalusel turvakaameraga varustatud) sildiga. Samuti on uus ja kaasaegne silt ka väga oluliseks detailiks üldise Muuga kuvandi kujundamisel, nii külalistele kui ka möödasõitjatele.

17

5

Viljapuu pst sillad (idee autor Margus) - paigutada kaunis sild (või sillad) Viljapuu pst-le (sinna, kus on kraavid). Sillale (või sildadele) võib mõelda ka kauni nime.

3

 

Konkursi komisjoni istungil otsustati eile jagada 50 000 eurot kahe enim hääli saanud ideede vahel- linnaeelarvest eraldatakse 30 000 eurot kella rajamiseks Kellamäe parki ning 20 000 eurot suunatakse Muugale madalseiklusraja paigaldamisele.

 

Oktoobris kuulutas Maardu Linnavalitsus välja ideekonkursi „Kodulinn kaunimaks 2024", mille raames esitasid maardulased erinevaid ideid linna paremaks muutmiseks. Linnaelanikke kaasati Maardu linnaeelarve koostamisesse kaheksandat korda.

Maardus algas hääletamine parimate ideede eest "Kodulinn kaunimaks 2024" konkursi raames

31. oktoobril 2023 lõppes Maardus ideede vastuvõtt konkursile „Kodulinn kaunimaks 2024". Kokku laekus Maardu Linnavalitsusele 25 huvitavat ideed, millest konkursi komisjon valis välja 15, mis vastasid konkursi tingimustele - 10 Kallavere ja 5 Muuga kohta. Iga vähemalt 16-aastane Maardu linna elanik saab hääletada kahe parima idee poolt, hääletamine toimub kuni 30. novembrini 2023.

Maardu linnapea Vladimir Arhipov kutsub linlasi aktiivselt kaasava eelarve hääletusest osa võtma. „Kodulinn Kaunimaks ideekonkursi toel viiakse ellu just sellised ideed, mida maardulased ise kõige väärtuslikumaks peavad. Nii saavad inimesed vahetult ise meie ühist linnaruumi kujundada," sõnas linnapea. „Konkursile laekus tõesti palju omanäolisi ettepanekuid. Kuigi kõik ideed ei pääsenud hääletusvooru, andsid maardulased linnavalitsusele selge signaali, millest Maardus puudust tuntakse," lisas Arhipov.

Hääletamine kestab 30. novembrini 2023 ning selle tulemused avalikustatakse detsembri keskel.

Hääletada saab:

 1. elektrooniliselt läbi https://www.volis.ee  portaali (eeldab sisselogimist ID kaardi või Mobiil ID kaudu);
 2. saates oma valiku emaili teel aadressile linnavalitsus@maardu.ee. Kirjas peab nimetama oma täisnime, isikukoodi ning idee(d), mille toetuseks soovitakse oma hääl(ed) anda. Ilma isikukoodita hääli arvestusse ei võeta;
 3. tuues oma valik paberkandjal aadressile Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa 1, 74111 Maardu (ümbriku või   paberi pealkirjaks märkida Ideekonkurss „Kodulinn Kaunimaks 2024"). Paberile peab kirjutama oma täisnime, isikukoodi ning idee(d), mille toetuseks soovitakse oma hääl(ed) anda. Ilma isikukoodita hääli arvestusse ei võeta.

Hääletamisvooru pääsenud ideed

Kallavere ideed:

 1. Jalgrattahoidlad (idee autor Kate) - katusega jalgrattahoidjad koolide juurde.
 2. Tark ülekäigurada (idee autor Vadim) - turvaline viis ülekäigurada ületada, mis kergendab liikumist, vähendab õnnetuste riske ja suurendab liikleja tähelepanelikkust. Süsteem ühendatakse lähedalasuva toitesüsteemi juurde.    
 3. Vaateplats kellamäe pargis        (idee autor Tim) - rajada Kellamäe parki vaateplats, kust avaneks ilus vaade linnale ja samale.
 4. Võrkkiiged Kellamäe parki (idee          autor Anna) - paigutada Kellamäe parki võrkkiiged kõigile kasutamiseks.
 5. Avalik joogiveekraan (idee        autor Ljubov Lenskaja) - paigaldada puhta joogiveega kraan Maardusse, et iga jalutuskäigul olev elanik saaks oma janu kustutada ning täita oma veepudelit.                   
 6. Nutiseadmete laadimispunktid (idee autor Pavel) - paigutada Maardu avalikesse kohtadesse nutiseadmete laadimispunkte, näiteks pargi pinkidele või õues olevatele laudadele (õuelauakesi saaks samuti parki lisada). Elekter nutiseadmete laadimiseks tuleks päikesepaneelidest.
 7. Monument või mälestustahvel Muuga sadama ehitajate ja tööliste auks (idee autor Leonid Fedkovich) - paigutada       Muuga sadama ehitajatele ja ennekõike töölistele monument/mälestustahvel/pühendusega kivi Veeru 12 ja Veeru 14 majade vahele (sinna, kus on        sõidutee taga roheline muruala). Teha monumendi või mälestustahvli juurde ligipääs või rada, mida mööda kõndida objektini. Monumendi küljelt avaneb kaunis vaade linnale ja kirikule. Monument jääb nähtavaks isegi Prisma kaupluse alalt, kuna majadevaheline läbipääs ei ole takistatud. Need majad olid ühtlasi ka esimeste majade seas, kuhu asusid sadamatöölised elama.
 8. Pildiraam (idee autor Roman) - paigaldada turismiobjekt, kus saab pildistamas käia.
 9. Kell Kellamäe pargis (idee autor Eduard Tiganik) - paigaldada sümboolne kell Kellamäe parki. Kell võib olla klassikaline või päikesekell. Eestis on vähe päikesekellasid, mis annaks projektile omapära ning tagaks madalamad elektri- ja kaabelduskulud. Kella võiks paigaldada künkale, millel seisab kirik või tühjale künkale rulapargi ja lasteväljaku lähedal.
 10. Koerte prügikastid (idee autor Jekaterina Sokolenko) - paigutada linnas koerte väljaheidete jaoks mõeldud prügikaste (eriti spetsiaalselt koertele mõeldud kohtades). Samuti oleks võimalik lisada prügikaste, millel on ka prügikottide kasutamise võimalus juba sees.

Muuga ideed:

 1. Madalseiklusrada (idee autor Raiko Keelmann ja Marius Suigussaar) - madalseiklusraja ehitamine Viljapuu pst mänguväljaku ja Õunapuu pst vahelisele alale. Madalseikluspark on kõige põnevam ja mitmekülgsem atraktsioon lastele ja noortele, ühtlasi on see palju soodsam kui tavaline         mänguväljak. Radu saab paigaldada sobiva suurusega puude vahele või spetsiaalsetele puitpostidele. Erinevate raskusastmete   ja atraktsioonidega mitmekülgne madalseikluspark sobib kõigile. Kuna seikluspark on madal, siis täiendavad turvameetmed/turvavarustus ega juhendaja ei ole vajalik.
 2. Muuga aedlinna tervitustekst ja LED tabloo (idee autor Karel Kurvits) - asendada vana Altmetsa tee ja Muuga tee ristis asuv sinine Maardu silti uue ja kaasaegse (LED-lahendusega, muudetava infoväljaga, temperatuuri ja kellaaja kuvamisega, võimalusel turvakaameraga varustatud) sildiga. Samuti on uus ja kaasaegne silt ka väga oluliseks detailiks üldise Muuga kuvandi kujundamisel, nii külalistele kui ka möödasõitjatele.
 3. Viljapuu pst         sillad (idee      autor Margus) - paigutada kaunis sild (või sillad) Viljapuu pst-le (sinna, kus on       kraavid). Sillale (või sildadele) võib mõelda ka kauni nime.
 4. Jalgrataste parkimismaja Õunapuu pst bussipeatuse kõrvale (idee autor Muuga Selts) – lukustatav parkimismaja jalgratasetele, mis säästab oluliselt jalgsi liiklejate aega; tagab turvalise         jalgratta hoiustamise; toetab Muuga "raudtee-taguse" piirkonna paremat lõimitust asumi logistilise keskuseala, sh Õunapuu bussipeatusega. Parkimismaja ukse avamiseks luuakse nutisüsteem, mis võimaldab tuvastada parkimismaja kasutajat. Lisaks lukustatud ustele aitab turvalisust tagada ka videokaamera. (Esialgse idee sisu on koostöös idee esitajaga korrigeeritud realistlikumaks ja teostatavamaks 2024. aasta jooksul).
 5. Multifunktsionaalne       koerte jooksu- ja treeningplats Viljapuu pst ja Altmetsa tee piirkonda (idee autor Raul Savimaa) – tarastada Altmetsa tee 18 idapoolne osa (peale Viljapuu pst ristmikku) ja kujundada see koerte vabaõhu-agility tüüpi jooksu- ja treeningplatsiks, mis sobiks erinevat kasvu koertele. Muugal puudub suur piiratud alaga koerte            jooksuplats, et koerad saaksid tõeliselt aktiivselt liikuda. Treeningplatsi loomine korrastab ühtlasi ka piirkonda, muutes seda jäätmaast - heakorrastatud puhkealaks, seejuures vähendades piirkonna prügistamist. (Esialgse idee sisu on koostöös idee esitajaga korrigeeritud realistlikumaks ja teostatavamaks 2024. aasta jooksul).

Nendest ideedest, mis hääletusvooru ei pääsenud, tõi hindamiskomisjon eraldi välja mõned ettepanekud, mille teostatavust hakkab linnavalitsus arutama ja võimalusel ellu viima väljaspool antud ideekonkurssi (nt sild Kellamäe pargi tiigile, uus filmiprojektor Maardu Vaba Aja Keskusesse, mitmekülgne puhkeala Viljapuu pst ja Altmetsa tee piirkonda). Mõned vahvad ideed ei sobinud oma mahu ja maksumuse poolest konkursi raamidesse ning olid koostöös ideede esitajatega korrigeeritud realistlikumaks ja teostatavamaks järgmise kalendriaasta jooksul (nt ideed „Mitmekülgne puhkeala Viljapuu pst ja Altmetsa tee piirkonda" ja „Muuga Õunapuu bussipeatuse intelligentne jalgrataste parkimismaja koos tualettruumiga").

11. oktoobril kuulutas Maardu Linnavalitsus välja ideekonkursi „Kodulinn kaunimaks 2024", mille raames esitasid maardulased erinevaid ideid linna paremaks muutmiseks. Linnaelanikke kaasati Maardu linnaeelarve koostamisesse kaheksandat korda.

 

 

Maardu Linnavalitsus kuulutab taas välja ideekonkursi "Kodulinn kaunimaks", mille raames saavad kõik Maardus registreeritud inimesed vanuses alates 16. eluaastat esitada oma ideed linna kaunimaks ja paremaks muutmiseks.

Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul kaasatakse Maardu elanikke linnaeelarve koostamisesse juba kaheksandat aastat. „Aktiivsete maardulaste abil viisime nende aastate jooksul ellu mitmeid häid ideid alates lastemänguväljakust ja väliujulast kuni vabaõhulavade ja seikluspargini välja. Ideede esitamine kaasava eelarve konkursile on oluline viis, kuidas elanikud saavad oma linna paremaks muuta, kaasa rääkida otsuste tegemisel ja aidata kogukonna arengule kaasa. Konkursis osalemine aitab suurendada linlaste rahulolu ja seotust oma kohaliku kogukonnaga", sõnas linnapea. „Kutsun kõiki maardulasi ka sel aastal oma toredaid ideid konkursil esitama!" lisas Arhipov.

Taaskord esitatakse ideed kahes kategoorias – Kallavere ideed ja Muuga ideed. Ellu viiakse parimad ettepanekud igas kategoorias – Kallavere kohta on idee piirmaksumuseks 30 000 eurot ning Muugal 20 000 eurot. Kokku toetab Maardu linnalaste ettepanekuid 2024. aastal 50 000 euroga. Ideed võtab linnavalitsus vastu 11. oktoobrist kuni 31. oktoobrini 2023 südaööni.

Oma ideid esitades saavad linlased juhtida linnavõimu tähelepanu sellele, millest tuntakse Maardus puudust ning saavad hea võimaluse oma ettepaneku elluviimiseks. Esitatavaks ideeks võib olla Maardu avalikku linnaruumi ilmestav objekt. Maardulased saavad esitada ettepanekud linnaelu erinevatest valdkondadest – spordist kuni vabaaja veetmiseni, linna kujundusest kuni looduskeskkonna korrastamiseni. Piiranguks on vaid investeeringuobjekti kogumaksumus.

Ideede valiku kriteeriumid:

 1. idee on realistlik ning on vastavuses linna arengukavaga;
 2. idee on teostatav 2024. aasta jooksul;
 3. valminud investeeringuobjekti hooldamisega ei kaasne ebamõistlike kulusid;
 4. idee kogumaksumus ei ületa 30 000 eurot Kallaveres ja 20 000 eurot Muugal.

Ideid saab esitada alates 11. oktoobrist kuni 31. oktoobrini 2023. aasta südaööni täites vormi lingil (https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=13563 ) või täites vorm, mida saab alla laadida lingil. Täidetud vormi peab saatma emaili aadressile linnavalitsus@maardu.ee või tuua paberkandjal aadressile Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa 1, 74111 Maardu (ümbrikule märkida ideekonkurss „Kodulinn Kaunimaks 2024").

Novembri algul koguneb konkursi komisjon, mis vaatab üle esitatud ettepanekud ning valib välja need ideed, mis pannakse rahvahääletusele. Komisjon hindab ettepaneku realistlikkust, eelarvet ja selle teostatavust 2024. aastal. Kallavere ja Muuga parimad ideed pannakse hääletusele eraldi kategooriates.