KUIDAS KASUTADA ÜHISKAARTI BUSSILIINIDEL NR 100 JA 101

Sõidu eest avalikel liinidel saab tasuda kas Ühiskaardiga võis ostes pileti sularaha eest bussijuhilt.

üksikpileti hind e-pilet - 1,28 € üksikpilet sularahas – 1,60 €

30 päeva kaart – 24 €

Maardu-Tallinn-Harju -30 päeva kaart – 37,60 €

 

Soeta Ühiskaart hinnaga 2 €. Kaarte saab osta erinevatest  müügikohtadest  Maardus ja Tallinnas (Maxima, Selver, Prisma, Rimi, R-kiosk, Tallinna ja Harjumaa postkontorid).

Lae Ühiskaardile raha üksikpiletite ostmiseks või osta kuupilet. Seda saab teha müügikohas, mobiiliga või internetis www.pilet.ee.

Isikusta kaart, seda saab teha 1 € eest ostupunktis või tasuta internetis aadressil www.pilet.ee.

Isikustatud Ühiskaardile saab e-pileteid osta ja raha laadida nii isikukoodi kui ka Ühiskaardi numbri abil, isikustamata Ühiskaardile vaid Ühiskaardi numbri abil.

Valideeri oma sõit Ühiskaardiga vahetult pärast ühissõidukisse sisenemist.

Sõidusoodustuste saamiseks Maardu-Tallinn avalikel bussiliinidel on vaja isikustada ostetud ühiskaart, st seostada roheline ühiskaart enda isikuga.

Tasuta sõidu õigus on alljärgnevatel isikutel:

1) 63-aastased ja vanemad pensionärid;

2) kuni 19-aastased noored (kaasa arvatud);

3) 3- ja enamalapselise pere  lapsed ja üks vanem (Maardus registreeritud);

4) Tšernoboli AEJ avarii likvideerimistöödest osavõtjad (Maardus registreeritud);

5) alla 16-aastase puudega lapse saatja;

6) sügava puudega 16-aastase ja vanema isiku saatja;

7) raske nägemispuudega isiku saatja;

8) sügava puudega 16.a ja vanem isik;

9) raske nägemispuudega isik;

10) Maardu linna aukodanikud;

11) vormiriietuses Eesti Vabariigi politseiametnikud ja kaitseväe vormiriietuses ajateenijad.

NB! Tasuta sõidu õigus on isikutel, kelle registreeritud elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Maardu linn.

Sõiduõigus sõidusoodustusega 40% ulatuses madalama hinnaga 30 päeva pileti hinnast on  alljärgnevatel isikutel:

1) Eesti Vabariigis õppivad üliõpilased ajavahemikul 01. septembrist kuni 20. juunini (Maardus registreeritud);

2) Maardu linna üldhariduskoolides, lasteaedades või huvikoolides alaliselt või ajutiselt töötavad pedagoogid 20.augustist kuni 20.juunini (Maardus registreeritud).

3) kuni 63 aastased pensionärid

NB! Sõiduõigus osalise tasu eest on isikutel, kelle registreeritud elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Maardu linn.

Piletitsoonid, ja neid on Harjumaal neli, on selleks, et seostada rohelise ühiskaardi  ja üksikpileti müük reisijale vastavalt tema reisi pikkusele, st kust kuhu ta sõidab ning anda rohelise ühiskaardi nn E-piletiga (üksikpilet, 30 päeva pilet) ostmisel 20 % soodustust. Näiteks kuulub Maardu linn tervikuna teise piletimüügi tsooni, Tallinn aga esimesse ja Loksa linn näiteks neljandasse tsooni.

Seega reisija peab olema tähelepanelik ja teadma kuhu ta sõita soovib (millisesse peatusse) ning millises piletitsoonis seda piletit kasutatakse ja ütlema pileti ostmisel  bussijuhile oma sõidumarsruudi või kui ta soovib osta E-piletit interneti keskkonnas www.pilet.ee.

 

Täiendav info tööpäevadel telefonidel:

Sebe: 602 2555 

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus tel. 6406 780; e-post: info@harjuytk.ee