Maardu Noortevolikogu

Maardu Noortevolikogu valimised

26.11.2015  linnavolikogu koosolekul kinnitati noortevolikogu põhikiri. On saabunud aeg noortel Maardu elanikel hakata kaasa rääkima linna noorteelu puudutavates küsimustes linnavõimu tasandil ning tehes tihedat koostööd linnavolikoguga.

Noortevolikogu kandidaat võib olla 14-26 aastane noor, kelle elukoht on Maardu, või Maardu üldhariduskooli õpilane, kelle elukoht asub väljaspool Maardut.

Maardu Noortevolikogu on konsultatiivne organ linnavolikogu juures, kelle ülesanne on noorte huvide kaitse, demokraatia põhimõtetega tutvumine, noorte kodanikuaktiivsuse tunnustamine, kaasatus noori puudutavate otsuste vastuvõtmisse linna tasandil. Teiste sõnadega öeldes, noorte ja võimuorganite vaheliste suhete edendamine.

Noortevolikogu meenutab linnavolikogu, tal on oma juhatus ja esimees, komisjonid ja töörühmad, protokollid ja istungid. Kõige olulisem on aga, et pole parteilist jagunemist, opositsiooni ega koalitsiooni. Linna noortevolikogu peab olema sõltumatu ega tohi olla seotud parteilise tegevusega.

Noortevolikogusse valitakse liikmed üheks aastaks ning nad esindavad Maardus asuvaid üldhariduskoole, tudengeid ja noori vanuses kuni 26 eluaastat.

Maardu linna noortevolikogu VI koosseis:

Tigran Gjulumjan – esimees
Aleksandr Šaklein – aseesimees
Andrei Pustovalov
David Vassiljev
Daniil Gordijenko
Maria Kastujeva
Andry Kulbert

Asendusliikmed:
Anastassia Gabitova
Nikita Matrossov
Daria Druntšenko

Kontaktid:

noortevolikogu@maardu.ee

https://www.facebook.com/maardu.noortevolikogu/

https://www.instagram.com/maardunoortevolikogu/

 

Noortevolikogu istungite protokollid

2021

 

Maardu linna noortevolikogu moodustamine ja põhimäärus