Kahjude vähendamise teenus

Kahjude vähendamise teenuse eesmärk on vähendada narkootikumide tarvitamisega seotud riskikäitumist, nakkushaiguste levikut ja narkootikumide tarvitamisest tingitud üledoose ning julgustada narkootikumide tarvitajaid võtma ühendust tervishoiu- ja sotsiaalteenustega, samal ajal jagades neile informatsiooni olemasolevate abiteenuste kohta. Teenus on mõeldud kõikidele narkootilisi ja psühhotroopseid aineid tarvitavad inimesed, sõltumata narkootikumide tarvitamise viisist ja tarvitavatest ainetest, sh on teenusele oodatud ka klientide lähedased.

 

Kahjude vähendamise keskus asub aadressil Kallasmaa 12 (Maardu Sotsiaalmaja), info telefonil 512 4541.

Keskuses on võimalik abi saamiseks pöörduda sotsiaaltöötaja või kogemusnõustaja poole; klienti nõustatakse tervise teemadel ning naloksooni kasutamise osas ning võimalus on teha C-hepatiidi ja  HIV-kiirtesti; jagatakse ohutuma süstimise jaoks vajalikke tarvikuid ning võimalus on ära anda kasutatud süstlad.

Teenust osutab MTÜ Convictus Eesti

https://www.convictus.ee/est/home 

https://www.facebook.com/Convictus-Estonia-102186989825561/