Õunapuu pst L4 ja Uus-Muuga L2 vahele raudtee ülekäigu ehitamine

Töö nimetus: Õunapuu pst L4 ja Uus-Muuga L2 vahele raudtee ülekäigu ehitamine

Tellija: Maardu Linnavalitsus
Projekteerija: OÜ KESKKONNAPROJEKT 

Hanke eesmärk on Maardus, Muugal Õunapuu pst L4 (katastritunnus 44601:001:0143) ja Uus-Muuga puiestee L2 (katastritunnus 44601:001:0198) kinnistuid ühendava jalgratta- ja jalg tee ning raudteeülekäigukoha ehitamine.

Dokumendid:

Projekti dokumentatsioon

Dokumendid