Soojusvarustus


 

Kaugküte

Maardu linnas on kaugküttepiirkonnaks määratud Kallavere elamupiirkond, Põhjaranna tee 19 ja 19a kinnistute piirkond ning Lao tn 17/3, Võsanõmme tee 33 ja Võsanõmme tee 34 kinnistute piirkond. Kaugküttepiirkond on kehtestatud Maardu Linnavolikogu 23.01.2018 määrusega nr 4.

Kaugkütte teenust pakub Maardu linnas AS Utilitas Tallinn. Konkurentsiameti poolt kinnitatud kaugkütte hinnad leiab Utilitase kodulehelt.

Kaugküttevõrguga liitumiseks tuleb pöördude AS-i Utiltias Tallinn poole. Vastava info leiab nende kodulehelt.

Maardu linna energiamajanduse arengukava 2017-2027

Maardu linna energiamajanduse arengukavas esitatakse lühike piirkonna kirjeldus ja näidatakse arengusuunad. Suurima tähelepanu on saanud linna soojusvarustus ja selle võimalikud arengud, lühemalt peatutakse elektri- ja gaasivarustusel, sidel ja taastuvatel energiaallikatel.

Energiamajanduse arengukava leiab kodulehe arengukavade osast.