Maardu Sotsiaalmaja

 

   Sotsiaalmaja asub aadressil Maardu, Kallasmaa tn 12

   Kontakt: juhataja Albina Noorlind,

                       tel. 6001063, 5910 1743

                       email: albina.noorlind[ät]maardu.ee 

 

  8. jaanuaril 2021 toimus sotsiaalmajas tulekahju, mille tagajärjel muutus põlengus hoone elamiskõlbmatuks. Elanikud on majast evakueeritud ajutisele asenduspinnale, kus on olemas kõik vajalik eluks ning tagatud soe toit. Sotsiaalmaja töötajad ajutiselt aadressil Kallasmaa 1, Maardu. 

Sotsiaalmaja tegevuse eesmärgid:

 • vanuritele täisväärtusliku ja aktiivse elu võimaluste tagamine;
 • puuetega inimestele tingimuste loomine võrdväärseks eluks teiste ühiskonnaliikmetega;
 • lastele ja täiskasvanutele turvapaiga võimaldamine;
 • abi osutamine vähese integreerumisvõimega inimestele kohanemiseks ühiskonnas.

Põhiülesanded:

 • sotsiaalhoolekannet vajavatele vanuritele toimetuleku soodustamine;
 • abivajajates turvatunde suurendamine;
 • toimetulekut soodustavate teenuste osutamine.

Osutatavad teenused:

 • Sotsiaalnõustamine, s.o. vajaliku teabe tagamine isiku sotsiaalsetest õigustest ja oma õiguste seadusliku kaitsmise võimalustest;
 • psühholoogiline nõustamine, s.o. individuaal- ja grupivestlused, vajadusel meditsiinilise abi vahendamine;
 • olmeliste koduteenuste osutamine;
 • loenguline tegevus puuetega inimeste vanurite ja pensionäride hulgas;
 • vaba aja sisustamise raames lugemissaali teenuste osutamine;
 • abivajajate toitlustamine , s.o. supiköögi teenuste võimaldamine;
 • invavahendite laenutuse ja müügi vahendamine;
 • kriisisituatsioonis inimestele ajutise peavarju võim koostöö invaühingute ja pensionäride ühendustega.