Sotsiaaltransporditeenus

 

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on tagada Maardu eakatele ja puuetega inimestele, kellel on puudest tulenevalt takistusi isikliku või ühistranspordi kasutamisel, vajaminev transport (arstile, eriarstile, rehabilitatsiooniteenusele, haiglasse või haiglast koju). 

Sotsiaaltransporditeenuse sihtgrupp

  • liikumispuudega isikud
  • nägemispuudega isikud
  • vaimupuudega isikud
  • psüühilise erivajadusega isikud
  • erivajadustega lapsed
  • üksikud vanurid

Linnavalitsuse sotsiaalabi osakond  (Kallasmaa 1, kab. 106) korraldab sotsiaaltransporditeenuse osutamise.

Maardu Linnavalitsus võib otsustada oma korraldusega sotsiaaltransporditeenuse hüvitamise sotsiaaltoetuse maksmisega. Linnavalitsuse otsus on ühekordne.

Transporditeenuse taotlemise aluseks on isiku  avaldus või taotluse e-vorm, milles märgitakse

  • puudest tingitud asjaolud, mis takistavad ühistranspordi kasutamist
  • teenuse tarbimise lähte- ja sihtkoht
  • teenuse vajaduse põhjendus  

  Regulatsioon