Uudised

Sel aastal tähistame Eesti Vabariigi aastapäeva Maardus mitmekesise kavaga.   Eesti Vabariigi 105. aastapäeva eel, 23. veebruaril kell 17:00 toimub Maardu Vaba Aja Keskuses...

105. Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Maardus

Sel aastal tähistame Eesti Vabariigi aastapäeva Maardus mitmekesise kavaga.   Eesti Vabariigi 105. aastapäeva eel, 23. veebruaril kell 17:00 toimub Maardu Vaba Aja Keskuses...

Maardu linnavalitsuse ametnikud on hakanud tegema aktiivselt järelevalvet jäätmehoolduseeskirja nõuete täitmise üle. Sellel aastal oleme alustanud rikkujate suhtes viis väärteomenetlust....

Linna puhtus algab meist igaühest

Maardu linnavalitsuse ametnikud on hakanud tegema aktiivselt järelevalvet jäätmehoolduseeskirja nõuete täitmise üle. Sellel aastal oleme alustanud rikkujate suhtes viis väärteomenetlust....

Telia teostab ööl vastu 3. veebruari mobiilivõrgu arendustöid, mille tõttu on mõjutatud ettevõtte mobiilsideteenuste kasutamine Maardu, Muuga, Kallavere ja Saviranna piirkonnas. Tööd...

Arendustööd mõjutavad Telia mobiilsideteenuste kasutamist Maardu, Muuga, Kallavere ja Saviranna piirkonnas

Telia teostab ööl vastu 3. veebruari mobiilivõrgu arendustöid, mille tõttu on mõjutatud ettevõtte mobiilsideteenuste kasutamine Maardu, Muuga, Kallavere ja Saviranna piirkonnas. Tööd...

Laat toimub 26.02.2023 kell 11.00 – 18.00 Maardu Rahvamaja juures (Karjääri tn 4). OSALEMISTINGIMUSED: Laadal kauplemiseks tuleb infosüsteemis registreerida, registreerimine on...

Maardu Linnavalitsus ning Maardu Kultuuri- ja Infokeskus kutsuvad kauplejad osalema Maslenitsa 2023 laadal

Laat toimub 26.02.2023 kell 11.00 – 18.00 Maardu Rahvamaja juures (Karjääri tn 4). OSALEMISTINGIMUSED: Laadal kauplemiseks tuleb infosüsteemis registreerida, registreerimine on...

Kui ilmad lubavad toimub 18. veebruaril Maardu järve jääl suur ahvenapüügi võistlus Maardu Ahven, kuhu on oodatud osalema nii kogenud kui ka alustavad kalapüügi harrastajad. Kõikide...

18. veebruaril 2023 toimub Maardu järve jääl ahvenapüügi võistlus Maardu Ahven

Kui ilmad lubavad toimub 18. veebruaril Maardu järve jääl suur ahvenapüügi võistlus Maardu Ahven, kuhu on oodatud osalema nii kogenud kui ka alustavad kalapüügi harrastajad. Kõikide...

Tänasel Maardu Linnavolikogu istungil muudeti Maardu linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise korra, mille kohaselt  suureneb 1. veebruarist 2023 linnapoolne tugi lapsevanematele,...

Maardu hakkab maksma lapsevanematele, eakatele ja erivajadustega inimestele suuremad sotsiaaltoetused

Tänasel Maardu Linnavolikogu istungil muudeti Maardu linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise korra, mille kohaselt  suureneb 1. veebruarist 2023 linnapoolne tugi lapsevanematele,...

2023. aasta on muutuste aasta, mille jooksul oleme tänulikumad ja tähtsustame rohkem meie riiki, keelt ja kirjandust. Just eesmärgiga väärtustada kirjanduse tüvitekste ning  pöörata...

30. jaanuaril tähistatakse eesti kirjanduse päeva

2023. aasta on muutuste aasta, mille jooksul oleme tänulikumad ja tähtsustame rohkem meie riiki, keelt ja kirjandust. Just eesmärgiga väärtustada kirjanduse tüvitekste ning  pöörata...

Uus ehitatav Maardu Sotsiaalmaja pidas täna sarikapidu, millega tähistati maja täiskõrgusesse jõudmist ja tagati hoonele hea õnn. Samuti tänati kõiki ehitajaid nende suurepärase töö eest ja...

Uus Maardu Sotsiaalmaja pidas sarikapidu

Uus ehitatav Maardu Sotsiaalmaja pidas täna sarikapidu, millega tähistati maja täiskõrgusesse jõudmist ja tagati hoonele hea õnn. Samuti tänati kõiki ehitajaid nende suurepärase töö eest ja...

2022. aastal tehti Päästeameti projekti „Kodud tuleohutuks" käigus tuleohutumaks 255 kodu üle Eesti ning abi anti enam kui 683 000 euro väärtuses. Tänavu on projekti jaoks eraldatud...

Tänavu saavad Eestimaa kodud rohkem kui miljoni euro eest tuleohutumaks

2022. aastal tehti Päästeameti projekti „Kodud tuleohutuks" käigus tuleohutumaks 255 kodu üle Eesti ning abi anti enam kui 683 000 euro väärtuses. Tänavu on projekti jaoks eraldatud...

Maardu liikluskorralduse skeemi eelnõu avalikustatakse Maardu linna kodulehel 18. jaanuarist kuni 10. veebruarini 2023. Maardu liikluskorralduse skeemi eelnõu Seletuskiri ...

Maardu liikluskorralduse skeemi eelnõu avalik väljapanek

Maardu liikluskorralduse skeemi eelnõu avalikustatakse Maardu linna kodulehel 18. jaanuarist kuni 10. veebruarini 2023. Maardu liikluskorralduse skeemi eelnõu Seletuskiri ...

Maardu lasteaedade Rõõm, Rukkilill ja Sipsik arengukavade eelnõud on Maardu kodulehel avalikustatud 18. jaanuarist kuni 2. veebruarini 2023. Lasteaia Rõõm arengukava eelnõu ...

Maardu lasteaedade Rõõm, Rukkilill ja Sipsik arengukavade eelnõude avalik väljapanek

Maardu lasteaedade Rõõm, Rukkilill ja Sipsik arengukavade eelnõud on Maardu kodulehel avalikustatud 18. jaanuarist kuni 2. veebruarini 2023. Lasteaia Rõõm arengukava eelnõu ...

Maardu Linnavalitsus koostöös Tervise Arengu Instituudiga alustab 15.veebruarist taas 2-8 a laste vanematele mõeldud  tõenduspõhise vanemlusprogrammiga "Imelised aastad". ...

Vanemlusprogramm “Imelised aastad” alustab taas

Maardu Linnavalitsus koostöös Tervise Arengu Instituudiga alustab 15.veebruarist taas 2-8 a laste vanematele mõeldud  tõenduspõhise vanemlusprogrammiga "Imelised aastad". ...

AS Mammograaf koostöös Eesti Haigekassaga kutsub rinnavähi sõeluuringule 2023 aastal kõiki 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971 ja 1973 sündinud naisi. Rinnavähi...

Tasuta rinnavähi sõeluuring Maardu Rahvamaja juures 16.-27. jaanuar 2023

AS Mammograaf koostöös Eesti Haigekassaga kutsub rinnavähi sõeluuringule 2023 aastal kõiki 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971 ja 1973 sündinud naisi. Rinnavähi...

Keskkonnaagentuuri ilmateenistus prognoosib nädalavahetuseks korralikku talvekülma – kohati võivad õhutemperatuurid langeda alla 20 külmakraadi ning kargeid kraade jagub mitmeks päevaks. Külmal...

Külmal ajal väldi ülekütmist ja järgi ohutusreegleid

Keskkonnaagentuuri ilmateenistus prognoosib nädalavahetuseks korralikku talvekülma – kohati võivad õhutemperatuurid langeda alla 20 külmakraadi ning kargeid kraade jagub mitmeks päevaks. Külmal...

Maardu Linnavalitsus esitas 12.05.2022 Maa-ametile taotluse Kiltri tee 12c (katastritunnus 44601:001:0699) reformimata riigimaa maaüksuse munitsipaalomandisse andmiseks. Maa-amet juhtis...

Kroodi tn 12 ja 10a kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Maardu Linnavalitsus esitas 12.05.2022 Maa-ametile taotluse Kiltri tee 12c (katastritunnus 44601:001:0699) reformimata riigimaa maaüksuse munitsipaalomandisse andmiseks. Maa-amet juhtis...

Saha-Loo tee 5 ja Saha-Loo tee 5a kinnistute ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 20.09.2022 korraldusega nr 533. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata...

Saha-Loo tee 5 ja 5a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine

Saha-Loo tee 5 ja Saha-Loo tee 5a kinnistute ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 20.09.2022 korraldusega nr 533. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata...

Täna võeti Maardus pidulikult kokku spordiaastat 2022, mis tõi linnale arvukalt Eesti meistritiitleid ja mitmeid võidetud medaleid rahvusvahelistel võistlustel. Traditsiooniliselt...

2022. spordiaasta tulemused

Täna võeti Maardus pidulikult kokku spordiaastat 2022, mis tõi linnale arvukalt Eesti meistritiitleid ja mitmeid võidetud medaleid rahvusvahelistel võistlustel. Traditsiooniliselt...

Alates 16. jaanuarist 2023 kell 10:00 saavad eraisikud esitada taotlust Keskkonnainvesteeringute Keskusesse kinnistusisese ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitaristu rajamise toetuse saamiseks. ...

Toetus eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks

Alates 16. jaanuarist 2023 kell 10:00 saavad eraisikud esitada taotlust Keskkonnainvesteeringute Keskusesse kinnistusisese ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitaristu rajamise toetuse saamiseks. ...

Lao tn 4a kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Lao tn 4a kinnistu ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 18.12.2018 korraldusega nr 1010....

Planeeringute teated

Lao tn 4a kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Lao tn 4a kinnistu ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 18.12.2018 korraldusega nr 1010....

Jaanuaris saavad Maardus üksinda elavad pensionärid linnalt toidupakid. Toiduabi on õigus saada vanaduspensionäril, kes on rahvastikuregistri andmetel oma korterelamus/eramajas üksi...

Jaanuaris saavad Maardus üksinda elavad pensionärid linnalt toidupakid

Jaanuaris saavad Maardus üksinda elavad pensionärid linnalt toidupakid. Toiduabi on õigus saada vanaduspensionäril, kes on rahvastikuregistri andmetel oma korterelamus/eramajas üksi...

Showing 1 - 20 of 1,348 results.
Items per Page 20
of 68