KRIISIINFO

Teemad:  Täiendav info; Riigi infotelefonid;

  Vaimsest tervisest - Sa pole ome murega üksi. Küsi abi! 

OLULISED  INFOTELEFONID

☎️ 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta)

☎️ 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta)

☎️ 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

☎️ 126  - Vältimatu psühholoogilise abi usaldustelefon https://www.kannatanuabi.ee/et/abitelefonid

☎️ 646 6666 - Vältimatu psühholoogilise abi usaldustelefon noortele

☎️ 6558088 -MTÜ Eluliin usaldustelefon. Veebis: https://www.eluliin.ee/

☎️ 116 123Psühholoogilise kriisinõustamise telefon (alates kl 10.00 kuni keskööni)

☎️ 116 006 - Riiklik ohvriabi ööpäevaringne kriisitelefon. Interneti teel nõustamine: www.peaasi.ee, www.lahendus.net, www.palunabi.ee

☎️ 16 662 - Mürgistusinfo telefonilt saab nõu ja abi mistahes mürgistuste korral. Terviseameti hallatud infonumbril vastatakse: E-P 24 h www.16662.ee

☎️ 1343- Elektrilevi rikketelefonilt saab informatsiooni elektrikatkestuste korral.www.elektrilevi.ee

☎️ 1247 -  infotelefonil saab anda teada avastatud keskkonnareostusest või reostusohust, massiliselt surnud loomade või lindude avastamisest või mistahes keskkonnalasest õigusrikkumisest. 

☎️ 1510 - Maanteeinfokeskus ootab teateid takistustest sõiduteel. Teeolude kohta saab infot Maanteeameti leheküljelt www.mnt.ee ja www.tarktee.ee

☎️ 1599 - Lastearsti nõuandeliin töötab E-P kell 08:00-24:00, kõneminuti hind 1 euro.

☎️ 1492 - Naiste tugiliin on anonüümne abivõimalus lähisuhtevägivalla all kannatavatele naistele.

☎️ 116 111 - Lasteabitelefon 116111 on ööpäevaringne tasuta teenus, et teatada abivajavast lapsest või küsida nõuannet lastega seotud teemadel  www.lasteabi.ee

☎️ 9001 032 - Riigi Ilmateenistuse tasuline ilmainfo – kõneminuti hind 1.10€  www.ilmateenistus.ee

☎️ 1524 - Päästeala infotelefoni kaudu saab küsida nõuandeid kodu turvalisuse kohta ning teavitada ametnikke ohtlikest ehitistest.

☎️ (+372) 5301 9999  -Välisministeeriumi 24 h infotelefon annab nõu ja abi välisriigis hädas olles. http://reisitargalt.vm.ee/

 Olulised Maardu kontaktid kriisiolukorras SIIN  Maardu Linnavalitsuse ametnike kontaktid SIIN

Praktilised nõuandeid, kuidas eri kriisideks valmistuda ja neis käituda https://www.olevalmis.ee

Iga riik teeb kõik endast oleneva, et hoida ära kriisiolukorrad. Kõiki kriise ei ole võimalik täiesti välistada. Kakõige turvalisemates riikides juhtub õnnetusi ning Eesti ei ole siinkohal erand. Avatud maailmas ei mõjuta meid üksnes kohalikud sündmused, vaid ka lähiriikides ja laias maailmas toimuv. „Looda parimat, kuid valmistu halvimaks" on teada-tuntud tarkusetera, mis on eestlasi läbi aja aidanud. Mida rohkem me teadvustame eri ohte ja nende mõjusid oma igapäevaelule, seda paremini saame nendeks valmistuda. On väga oluline, et iga inimene, pere ja kogukond mõtleks läbi ja teeks ettevalmistusi selleks, et oma elu, tervist ja lähedasi kaitsta. Siin on käitumisjuhised, mis aitavad sul valmistuda erinevateks kriisiolukordadeks ning kriiside ajal ennast, oma lähedasi ja vara kaitsta.
 

Valmistumine kriisiolukordadeks

Iseseisev hakkamasaamine elutähtsate teenuste katkemisel

Üldised käitumisjuhised kriiside korral

Tegutsemine erinevates kriisiolukordades

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks

Autonoomse elektritoitega tanklad Maardule lähim tankla Olerex, Kivisilla tee 1, Jõelähtme, 74202 Harju maakond, +372 5697 3408

Koroonaviiruse leviku tõkestamise olulised ennetusmeetmed Maardu linna koolides

Koroonaviiruse levik ja haridusvaldkond: juhised

Täiendav info