Hanked

Maardu linna korraldatud riigihangete kohta saate informatsiooni Riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/, sisestades registrisse kantud andmete otsimiseks lahtrisse "Hankija" sõna Maardu linn 

Maardu linna korraldatud alla lihthanke piirmäära jäävate riigihangete kohta saate informatsiooni Maardu Linnavalitsuse Dokumendiregistris aadressil: http://atp.amphora.ee/maardulv , sisestades registrisse kantud andmete otsimiseks lahtrisse "Otsi" sõna Hinnapakkumise küsimine

 

 

LISA

KINNITATUD

Maardu Linnavalitsuse 19.03.2024 korraldusega nr 178

 

MAARDU LINNAVALITSUSE 2024. a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

 

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või                hallatav

asutus

Hangitavate                           asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetl use

liik

Eeldatav hanke korralda

mise aeg

Hanke     eest vastutav isik

Hankelepingu eeldatav                    maksumus (EUR)                             koos

käibemaksuga

Finantseerimise allikad

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Planeerimis- ja majandusosakond

Maardu linnakeskuse avaliku ruumi ideekonkurss (ideekonkurss)

Avatud hankemenetlus

II kv

Annabel Mett

95 000

sh 25 000 – auhinnafond

70 000 - projekt

-25 000 linnaeelarve

- projekti koostamiseks korraldatakse väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse viie aasta jooksul ideekonkursi tulemuste avaldamisest rahaliste

vahendite olemasolul

2. Planeerimis- ja majandusosakond
Maardu Gümnaasiumi (Ringi tn 64) invatõstuki tarne ja paigaldus
Avatud hankemenetlus II kv Mihhail Pärli 30 000

4 500 - linnaeelarve
25 500 - EL toetus

3. Planeerimis- ja majandusosakond
Maardu Gümnaasiumi (Ringi tn 64) inva WC ehitus
Avatud hankemenetlus II kv Mihhail Pärli 50 000
37 250 - linnaeelarve
12 750 - EL toetus

 

 

LISA

KINNITATUD

Maardu Linnavalitsuse 16.01.2024

korraldusega nr 21

MAARDU LINNAVALITSUSE 2024. a HANKEPLAAN

 

Jrk

Linnavalitsus, struktuuriüksus                või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos

käibemaksuga

Finantseerimise allikad

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Planeerimis- ja majandusosakond

Maardu linnas teede pindamine ja teekatete auguremont 2024-2025

Avatud hankemenetlus

jaanuar

Vitali Rõtšov

 

295 000

Linna eelarve

2

Planeerimis- ja majandusosakond

Maardu linnas teede, parkimiskohtade (Veeru tn) ja kõnniteede asfalteerimine 2024

Avatud hankemenetlus

märts-aprill

Vitali Rõtšov

600 000

Linna eelarve

3

Planeerimis- ja majandusosakond

Loodepargi arendamine

Avatud henkemenetlus

mai-juuni

Tõnu Kirves Mihhail Pärli

100 000

Linna eelarve

4

Planeerimis- ja majandusosakond

Maardu Gümnaasiumi hoone (Ringi 64) renoveerimine

Avatud hankemenetlus

 

veebruar

 

Mihhail Pärli

 

200 000

 

Linna eelarve

5

Planeerimis- ja majandusosakond

Elektrienergia ostmine Maardu linnale tänavate valgustamiseks 01.07.2024-30.06.2025  (kaasa

arvatud)

Avatud hankemenetlus

märts

Mihhail Pärli

250 000

Linna eelarve

6

Planeerimis- ja majandusosakond

Kallavere Keskkooli hoone/tehnosüsteemide renoveerimine

Avatud hankemenetlus

 

veebruar

Viktor Beresnev

 

200 000

 

Linna eelarve

7

Planeerimis- ja majandusosakond

Linnamööbli (istepingid, prügikastid, koerte WC kastid) ost ja paigaldamine

Lihtmenetlus

aprill-mai

Natalia Butšinskaja

45 000

Linna eelarve

 

 

 

LISA

KINNITATUD
 Maardu Linnavalitsuse 26.07.2023
                                                                                                                                     korraldusele nr 476

 

MAARDU LINNAVALITSUSE 2023. a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

nr Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus Hankemenetluse liik Eeldatav hanke korraldamise aeg Hanke eest vastutav isik Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga Finantseerimise allikad
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Linna arengu- ja majandusosakond Maardu Gümnaasiumi C-korpuse (Ringi tn 64) ventilatsioonisüsteemi ehitus, katuse lisasoojustamine ja kaasnevate tehnosüsteemide kaasajastamine Avatud rahvusvaheline hankemenetlus III kvartal Mihhail Pärli 350 000 Maardu linna eelarve ja riigieelarveline toetus

 

 

LISA

KINNITATUD
 Maardu Linnavalitsuse 28.03.2023
                                                                                                                                     korraldusele nr 189

 

MAARDU LINNAVALITSUSE 2023. a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

nr Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus Hankemenetluse liik Eeldatav hanke korraldamise aeg Hanke eest vastutav isik Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga Finantseerimise allikad
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Linna arengu- ja majandusosakond Üüripindade kasutuselevõtmine kinnistule Kütte tn 6, Maardu hoonestus- ja ehitusõiguse seadmise kaudu Kontsessioonilepingu sõlmimise menetlus I-II kvartal Mihhail Solovjov - Maardu linna eelarve

 

LISA

KINNITATUD
 Maardu Linnavalitsuse
14.02.2023
                                                                                                                                     korraldusele nr 97
 
MAARDU LINNAVALITSUSE 2023. a HANKEPLAAN
 
nr Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus Hankemenetluse liik Eeldatav hanke korraldamise aeg Hanke eest vastutav isik Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga Finantseerimise allikad
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Linna arengu- ja majandusosakond Maardu linnas teede, parkimiskohtade ja kõnniteede asfalteerimine 2023 Avatud hankemenetlus märts Vitali Rõtšov 1 050 000 Riigieelarve toetus ja linna eelarve
2 Linna arengu- ja majandusosakond Maardu linnas teede pindamine ja teekatete auguremont 2023-2024 Avatud hankemenetlus märts Vitali Rõtšov 315 000 Riigieelarve toetus ja linna eelarve
3 Linna arengu- ja majandusosakond Maardu linna Muuga aedlinnas raudtee ülekäigu ehitamine Lihtmenetlus veebruar Mihhail Pärli 100 000 Linna eelarve
4 Linna arengu- ja majandusosakond Liikluskorraldus Maardu linnas Lihtmenetlus märts-aprill Vitali Rõtšov 100 000 Linna eelarve
5 Linna arengu- ja majandusosakond Kergliiklustee projekteerimine Maardu järve äärde Avatud hankemenetlus märts Vitali Rõtšov 60 000 Linna eelarve
6 Linna arengu- ja majandusosakond Altmetsa tee projekteerimine II osa Avatud hankemenetlus märts Vitali Rõtšov 70 000 Linna eelarve
7 Linna arengu- ja majandusosakond GIS-platvormi projekt Lihtmenetlus september Andres Põdra 51 200 Linna eelarve
8 Linna arengu- ja majandusosakond Muuga tänavavalgustuse projekteerimine II osa Lihtmenetlus märts Mihhail Pärli 50 000 Linna eelarve
9 Maardu Sotsiaalmaja Mööbli soetamine Avatud hankemenetlus   Albina Noorlind 145 000 Linna eelarve

 

 

LISA

 

                                                                                                                             KINNITATUD

                                                                                                                                                       Maardu Linnavalitsuse 20.09.2022

                                                                                                                                         korraldusega nr 522

 

MAARDU LINNAVALITSUSE 2022. a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

 

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse

liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga

Finantseerimise allikad

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Linna arengu- ja majandusosakond

Maardu Gümnaasiumi Kellamäe tn asuva hoone renoveerimise projekteerimine

Lihthanke

III-IV kvartal

Mihhail Pärli

40 000

Riigitoetus, Maardu linna eelarve

 

 

 

 

LISA

                                                                                                                         KINNITATUD

                                                                                                                

                  Maardu Linnavalitsuse 19.07.2022

                                                                                                                                    korraldusega nr 408

 

MAARDU LINNAVALITSUSE 2022. a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

 

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse

liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga

Finantseerimise allikad

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Linna arengu- ja majandusosakond

Maardu Gümnaasiumi rekonstrueerimise projekteerimistööd

Avatud hankemenetlus

III kvartal

Vitali Rõtšov, Mihhail Pärli

....

Riigitoetus, Maardu linna eelarve

 

 

LISA

 

KINNITATUD

Maardu Linnavalitsuse 28.06.2022

korraldusega nr 384

MAARDU LINNAVALITSUSE 2022. a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

 

Hankemenetluse liik

 

Eeldatav hanke korraldamise aeg

 

Hanke eest vastutav isik

 

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga

 

Finantseerimise allikad

1

2

3

4

5

 

6

 

7

8

1.

Linna arengu- ja majandusosakond

Maardu Gümnaasiumi rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd

Avatud hankemenetlus

II-III kvartal


Vitali Rõtšov, Mihhail Pärli

 

....

Riigitoetus, Maardu linna eelarve

 


LISA

 

KINNITATUD

Maardu Linnavalitsuse

01.03.2022

korraldusega nr 129

MAARDU LINNAVALITSUSE 2022. a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

 

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

 

Hankemenetluse liik

 

Eeldatav hanke korraldamise aeg

 

Hanke eest vastutav isik

 

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga

 

Finantseerimise allikad

1

2

3

4

5

 

6

 

7

8

1.

Haridusosakond

Maardu Gümnaasiumile toitlustusteenuse osutamine

Avatud hankemenetlus

I –II kvartal

Kadi Orm

 

200 900

Riigi toetus ja linna eelarve

 

 

 

LISA

 

KINNITATUD

Maardu Linnavalitsuse 15.02.2022

korraldusega nr 98

MAARDU LINNAVALITSUSE 2022. a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

 

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksu

ga

Finantseerimise allikad

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Linna arengu- ja majandusosakond

Maardu Gümnaasiumi hoone rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd

Avatud menetlus

I kvartal

Vitali Rõtšov

-

Toetus EL struktuurivahenditest, riigitoetus ja Maardu linna

omafinantseering

2.

Linna arengu- ja majandusosakond

Maardu linnas teede, parkimiskohtade ja kõnniteede asfalteerimine 2022

Avatud menetlus

I-II kvartal

Vitali Rõtšov

500 000

Riigieelarve toetus ja linna eelarve

 3.

Linna arengu- ja majandusosakond

Maardu linnas teede pindamine ja teekatte auguremont 2022-2023

Avatud menetlus

I-II kvartal

Vitali Rõtšov

  275 000

  Riigieelarve toetus ja linna eelarve

 4.

Linna arengu- ja majandusosakond

Muuga tänavavalgustuse projekteerimine

Lihtmenetlus

II kvartal

Mihhail Pärli

  50 000

  Linna eelarve

 5.

Linna arengu- ja majandusosakond

Liikluskorraldus Maardu linnas

Lihtmenetlus

I kvartal

Vitali Rõtšov

  100 000

  Linna eelarve

 6.

Linna arengu- ja majandusosakond

Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud

jäätmeveoks Maardu linnas

Avatud

II-III kvartal

Andres Põdra

   Teenuse eest tasub jäätmevaldaja

 

 

LISA

 

KINNITATUD

Maardu Linnavalitsuse

04.01.2022

korraldusega nr 1

MAARDU LINNAVALITSUSE 2022. a HANKEPLAAN

 

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

 

Hankemenetluse liik

 

Eeldatav hanke korraldamise aeg

 

Hanke eest vastutav isik

 

Finantseerimise allikad

 

1

2

3

4

5

 

6

 

7

1.

Linna arengu- ja majandusosakond

Maardu sotsiaalmaja projekteerimine ja ehitamine

Avatud hankemenetlus

I kvartal

Vitali Rõtšov

 

Linna eelarve.

 

 

LISA

 

KINNITATUD

Maardu Linnavalitsuse 10.11.2021

korraldusega nr 809

MAARDU LINNAVALITSUSE 2021. a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

 

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

 

Hankemenetluse liik

 

Eeldatav hanke korraldamise aeg

 

Hanke eest vastutav isik

 

Finantseerimise allikad

 

1

2

3

4

5

 

6

 

7

1.

Linna arengu- ja majandusosakond

Maardu Gümnaasiumi hoone rekonstrueerimise projekteerimistööd

Avatud menetlus

IV kvartal

Vitali Rõtšov

 

Toetus EL struktuurivahenditest, riigitoetus ja Maardu linna omafinantseering.

 

 

LISA

 

KINNITATUD

Maardu Linnavalitsuse 03.11.2021

korraldusega nr 788

MAARDU LINNAVALITSUSE 2021.a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

 

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus
Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus Hankemenetluse liik Eeldatav hanke korraldamise aeg Hanke eest vastutav isik Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga Finantseerimise allikad
1 2 3 4

 

5 6 7 8

1.

Linna arengu- ja majandusosakond
Maardu sotsiaalmaja projekteerimine Avatud menetlus IV kvartal V.Rõtšov 150 000 Maardu linn

 

 

 

LISA

 

                                                                                                                             KINNITATUD 

Maardu Linnavalitsuse

17.08.2021

korraldusega nr 600

 

 

MAARDU LINNAVALITSUSE 2021. a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

 

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse

liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga

Finantseerimise allikad

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Linna arengu- ja majandusosakond

Maardu linna Altmetsa tee rekonstrueerimise projekteerimine

Avatud menetlus

III- IV kvartal

Mihhail Pärli

 60 000

Maardu linn

Viimsi vald

 

 

 

 

 

                                                                                           LISA

Maardu Linnavalitsuse

             02. juuni 2021

                                                                                                                          korraldusega nr 408

 

 

MAARDU LINNAVALITSUSE 2021. a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

 

 

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse

liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga

Finantseerimise allikad

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Linna arengu- ja majandusosakond

Koolimaja moodulite rentimine

Avatud menetlus

II-III kvartal

Aleksander  Frosch

7000 eurot/kuus

 Linna eelarve

 

 

 

 

LISA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Maardu Linnavalitsus 10.03.2021
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                korraldusega nr 161

 

MAARDU LINNAVALITSUSE 2021. a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse

liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga

Finantseerimise allikad

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Linna arengu- ja majandusosakond

Maardu Sotsiaalmaja rekonstrueerimine

Avatud menetlus

I kvartal

Vitali Rõtšov

786 116

 kindlustushüvitis

 

 

 

LISA 

Maardu Linnavalitsuse 06.01.2021
korraldusele nr 1

 

MAARDU LINNAVALITSUSE 2021. AASTA HANKEPLAAN

 

Jrk

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga

Finantseerimise allikad

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Linna arengu- ja majandusosakond

Pirnipuu tee ehitus

Avatud hankemenetlus

I–II kvartal

Vitali Rõtšov

450 000

 

Linna eelarve ja arendaja toetus

2

Linna arengu- ja majandusosakond

Maardu linnas teede ja kõnniteede asfalteerimine 2021

Avatud

hankemenetlus

 

I -II kvartal

Vitali Rõtšov

450 000

Riigieelarve toetus ja linna eelarve

3

Linna arengu- ja majandusosakond

Maardu linnas teede pindamine ja teekatete auguremont 2021-2022

Avatud

hankemenetlus

 

I-II kvartal

 

Vitali Rõtšov

150 000

Riigieelarve toetus ja linna eelarve

4

Linna arengu- ja majandusosakond

Maardu Lasteaia Rõõm hoone renoveerimine

Avatud hankemenetlus

II-III kvartal

Vitali Rõtšov

200 000

Linna eelarve

5

Linna arengu- ja majandusosakond

Maardu Gümnaasiumi renoveerimine

Avatud hankemenetlus

II-III kvartal

Vitali Rõtšov

300 000

Linna eelarve

6

Linna arengu- ja majandusosakond

Maardu Kunstide Kooli hoone fassaadi renoveerimine

Lihtmenetlus

II-III kvartal

Vitali Rõtšov

80 000

Linna eelarve

7

Linna arengu- ja majandusosakond

Elektrienergia ostmine Maardu linnale tänavate valgustamiseks 01.07.2021-30.06.2024 (kaasa arvatud)

Avatud menetlus

I-II kvartal

Mihhail Pärli

 

Linna eelarve

8

Rahandusosakond

Maardu linnale audiitorteenuse ostmine aastateks 2021-2024

Avatud menetlus

II-III kvartal

Anatoli Kartov

45 000

Linna eelarve

 

 

                                                                                                                   KINNITATUD

                                                                                                                                                          Maardu Linnavalitsuse 29.12.2020
korraldusega nr 784

 

MAARDU LINNAVALITSUSE 2020. a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

 

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse

liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga

Finantseerimise allikad

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Linna arengu- ja majandusosakond

Muuga lasteaia ehitus

Avatud menetlus

IV kvartal

Vitali Rõtšov

1800000

linna eelarve (laen)

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     KINNITATUD

                                                                                                                                        Maardu Linnavalitsuse 15.12.2020
korraldusega nr 768

 

MAARDU LINNAVALITSUSE 2020.a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

 

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse

liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga

Finantseerimise allikad

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ehitus- ja planeerimisosakond

Maardu Kultuurikeskuse arhitektuurne ideekonkurss

Avatud hankemenetlus

2020. a IV kvartal ja 2021. a I kvartal

Taavi Rebane

100 000

Linna eelarve

 

                                                                                                                             KINNITATUD

                                                                                                                                                           Maardu Linnavalitsuse 01.12.2020

                                                                                                                                   korraldusega nr 706

 

MAARDU LINNAVALITSUSE 2020. a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

 

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse

liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga

Finantseerimise allikad

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Linna arengu- ja majandusosakond

Maardu linna Järveäärse piirkonna tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Avatud menetlus

IV kvartal

Mihhail Pärli

264 000

linna eelarve +

KIK-i toetus

 

KINNITATUD
Maardu Linnavalitsuse
06.10.2020
korraldusega nr 547

MAARDU LINNAVALITSUSE 2020. a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

 

 

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse

liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga

Finantseerimise allikad

1

Linna arengu- ja majandusosakond

Maardu linna staadioni  valgustuse rekonstrueerimine

Lihtmenetlus

IV kvartal

Jüri Pihlak

110 000

Linna eelarve

 

KINNITATUD
Maardu Linnavalitsuse
04.08.2020
korraldusega nr 431

 

MAARDU LINNAVALITSUSE 2020. a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

 

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse

liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga

Finantseerimise allikad

1

Linna arengu- ja majandusosakond

Muuga teee (lõigus Kallavere tee-Maardu linna piir) rekonstrueerimine

Avatud hankemenetlus

III-IV kvartal

Jüri Pihlak

500 000

Linna eelarve ja riigi toetus

 

KINNITATUD
Maardu Linnavalitsuse
09.06.2020
korraldusega nr 303

MAARDU LINNAVALITSUSE 2020. a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

 

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse

liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga

Finantseerimise allikad

1

Linna arengu- ja majandusosakond

Maardu Põhikooli staadioni rekonstrueerimine

Avatud hankemenetlus

II-III kvartal

Jüri Pihlak

350 000

Riigitoetus

 

  

KINNITATUD
Maardu Linnavalitsuse 05.05.2020
korraldusega nr 240

 

MAARDU LINNAVALITSUSE 2020. a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

 

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse

liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga

Finantseerimise allikad

1

Linna arengu- ja majandusosakond

Muuga elamurajooni  Ritsikheina tee sadevee kanalisatsiooni ja kuivenduskraavide ehitus

Avatud hankemenetlus

II-III kvartal

Jüri Pihlak

200 000

Linna eelarve

2

Linna arengu- ja majandusosakond

Maardu linnas teede asfalteerimine, etapp II

Avatud hankemenetlus

II-III kvartal

Juri Pihlak

200 000

Riigiraha

  

KINNITATUD

Maardu Linnavalitsuse
11.02.2020
korraldusega nr 75

MAARDU LINNAVALITSUSE 2020.a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse

liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga

Finantseerimise allikad

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Haridusosakond

Maardu Gümnaasiumile toitlustusteenuse osutamine

Avatud hankemenetlus

I kvartal

Kadi Orm

393 680

Riigi toetus ja linna eelarve

 

KINNITATUD
Maardu Linnavalitsuse
21.01.2020
korraldusega nr 32

MAARDU LINNAVALITSUSE 2020.a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav
isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga 

Finantseerimise allikad

1 2 3 4 5 6 7 8

2

Haridusosakond

Kallavere Keskkooli, Muuga Lasteaed, Lasteaed Rõõm ja Lasteaed Sipsik toitlustusteenuse osutamine

Avatud hankemenetlus

I kvartal

Kadi Orm 956 961,70

Riigi toetus, linna eelarve, eraisikud

 

KINNITATUD
Maardu Linnavalitsuse
14.01.2020
korraldusega nr 12

MAARDU LINNAVALITSUSE 2020.a HANKEPLAAN

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav
isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga 

Finantseerimise allikad

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Linna arengu- ja majandus osakond

Maardu linnas tänavavalgustuse ehitamine, II etapp

Avatud hankemenetlus

II kvartal

Jüri Pihlak 1 300 000

SA KIK-i toetus ja linna eelarve

2 Linna arengu- ja majandus osakond Maardu Kultuurikeskuse ehitusprojekti korrigeerimine Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus I-II kvartal Taavi Rebane 100 000 Linna eelarve
3 Linna arengu- ja majandus osakond Maardu linnas teede ja  kõnnieede asfalteerimine 2020 Avatud hankemenetlus I-II kvartal Jüri Pihlak 250 000 Riigieelarve toetus ja linna eelarve
4 Linna arengu- ja majandus osakond Maardu linnas teekatete auguremont  ja pindamine 2020-2021 Avatud hankemenetlus I-II kvartal Jüri Pihlak 240 000 Riigieelarve toetus ja linna eelarve

 

 

Regulatsioon:

 

2.