Tänasest algas Maardus hääletamine parimate ideede eest "Kodulinn kaunimaks 2023" konkursi raames

20. oktoobril 2022 lõppes Maardus ideede vastuvõtt konkursile „Kodulinn kaunimaks 2023". Kokku laekus Maardu Linnavalitsusele 34 huvitavat ja mitmekülgset ideed, millest  konkursi komisjon valis 11, mis vastavad konkursi tingimustele - 6 Kallavere ja 5 Muuga kohta. Iga vähemalt 16-aastane Maardu linna elanik saab hääletada kahe parima idee poolt alates 7. novembrist kuni 22. novembrini 2022.

Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul laekusid sel korral palju uuelaadseid ideid. "Me näeme selgelt, et Maardu inimesed mõtlevad kaasa ja näevad uusi potentsiaalseid lahendusi kodulinna arengu jaoks ning see annab meile võimaluse üheskoos kujundada Maardust innovaatiline kodulinn, kus on igaühel hea elada. Tähtis, et me ei jääks ajale jalgu ning selle aasta ideed näitavad, et saame läheneda uue nurga alt," sõnas linnapea.

„Mitmed vahvad ideed on juba võetud linnavalitsuse arenguplaanidesse, nt amfiteatri loomine Kellamäe parki, võrkkiiged ja lamamistoolid Maardu parkidesse ja linna lipuväljaku rajamine. Seetõttu ei pääsenud nad käesolevasse taotlusvooru. Teisi huvitavaid ettepanekuid, nt smart-pinkide paigaldust, üritame võimalusel teostada ka väljaspool ideekonkurssi," lisas Arhipov.

Kallavere elanike poolt esitatud ideed:

 1. Tark ülekäigurada (idee autor Ilja Schor) – turvaline viis ülekäigurada ületada, mis kergendab liikumist, vähendab õnnetuse riske ja suurendab liikleja tähelepanelikkust. Süsteem ühendatakse lähedalasuva toitesüsteemi juurde.
 2. Madalaseiklusrada (idee autor Kristi Marie Suigussaar) – lõbus ja arendav ajaviide nii lastele kui täiskasvanutele. Kuna seikluspark on madal, siis täiendavad urvameetmed/turvavarustus ega juhendaja ei ole vajalik. Seiklusrada saab rajada kasutades olemasolevaid puid või lagedale platsile.
 3. Omnigym välijõuseadmed (idee autor Roman Dantsenko) – välijõusaal võimaldab nii kogenud sportlasel kui ka tavaharrastajal leida enda jaoks uusi sportimise väljundeid värskes õhus.
 4. Betoonist malelaud kahe tooliga (idee autor Veronika Nizamova) – fikseeritud betoonist malelaud ja kaks tooli male mängimiseks vabas õhus.
 5. Jalgratta hooldusjaamad (idee autor Pjotr) –jalgrataste hooldusjaamad, kus mööduvad ratturid saavad kergesti teha oma sõiduriistale pisi-parandustöid, vajadusel vahetada ja täispumbata rattakumme. Pumpa saab kasutada ka ratastoolide ja lapsevankrite kummide täispumpamiseks.
 6. Elektrooniline tabloo (idee autor Mihhail Sorin) – elektrooniline tabloo linna sissesõidul, mis võiks näidata kellaaega, kuupäeva, õhutemperatuuri jms.

 

Muuga elanike poolt esitatud ideed:

 1. Jalgrattapaviljon bussipeatusel (idee autor Pjotr Belõshev) – rattapaviljon, millel on lukud ja truvakaamerad.
 2. Madalaseiklusrada (idee autor Kristi Marie Suigussaar) – lõbus ja arendav ajaviide nii lastele kui täiskasvanutele. Kuna seikluspark on madal, siis täiendavad urvameetmed/turvavarustus ega juhendaja ei ole vajalik. Seiklusrada saab rajada kasutades olemasolevaid puid või lagedale platsile.
 3. Kelgumägi (idee autor Helle Jemmer) – rajada kallakud, mis oleksid kelgutamiseks ohutud, Viljapuu mänguväljaku lähedusesse. Praegused kohad on Altmetsa tee ääres ja pole just kõige paremad ohutuse, ega allasõidu pikkuse poolest. 
 4. Muuga skatepark (idee autor MTÜ Muuga Selts) - rulapark, kus lapsed ja noored saaksid sõita rula, rulluiskude, trikitõukerataste või trikiratastega. 
 5. Koerte jooksu- ja treeningplats (idee autor Raul Savimaa) –rajada koertele mõeldud plats, mis sisaldab erinevaid treeningvahendeid (poom, A-kujulised tõkked, tunnel, hüppetõke, slaalomirada jm). Platsi/rada saaksid kasutada kõik ümbruskonna koerteomanikud.

Hääletada saab:

 • Elektrooniliselt läbi www.volis.ee portaali (eeldab sisselogimist ID kaardi või Mobiil ID kaudu) ;
 • saates oma valiku emaili teel aadressile linnavalitsus@maardu.ee . Kirjas peab nimetama oma täisnime, isikukoodi ning idee(d), mille toetuseks soovitakse oma hääl(ed) anda. Ilma isikukoodita hääli arvestusse ei võeta;
 • tuua paberkandjal aadressile Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa 1, 74111, Maardu (ümbriku või paberi pealkirjaks märkida Ideekonkurss „Kodulinn Kaunimaks 2023"). Paberile peab kirjutama oma täisnime, isikukoodi ning idee(d), mille toetuseks soovitakse oma hääl(ed) anda. Ilma isikukoodita hääli arvestusse ei võeta.

5. oktoobril kuulutas Maardu Linnavalitsus välja ideekonkursi „Kodulinn kaunimaks 2023", mille raames esitasid maardulased erinevaid ideid linna paremaks muutmiseks. Linnaelanike kaasati Maardu linnaeelarve koostamisesse seitsmendat korda.

 

Idee esitamine

Maardu Linnavalitsus kuulutab taas välja ideekonkursi "Kodulinn kaunimaks", mille raames saavad kõik Maardus registreeritud inimesed vanuses alates 16. eluaastat esitada oma ideed linna kaunimaks ja paremaks muutmiseks.

 

Sel aastal korraldatakse ideekonkurss 2022. aasta sügisel, et paremini siduda kaasavat eelarvet linna 2023. aasta eelarve koostamisega ning võimaldada konkursi võitnud ideede realiseerimiseks rohkem aega.

Taaskord esitatakse ideed kahes kategoorias – Kallavere ideed ja Muuga ideed. Ellu viiakse parimad ettepanekud igas kategoorias – Kallavere kohta on idee piirmaksumuseks 30 000 eurot ning Muugal 20 000 eurot. Kokku toetab Maardu linnalaste ettepanekuid 2023. aastal 50 000 euroga. Ideed võtab linnavalitsus vastu 5. oktoobrist kuni 20. oktoobrini 2022 südaööni.

Oma ideid esitades saavad linlased juhtida linnavõimu tähelepanu sellele, millest tuntakse Maardus puudust ning saavad hea võimaluse oma ettepaneku elluviimiseks. Esitatavaks ideeks võib olla Maardu avalikku linnaruumi ilmestav objekt. Maardulased saavad esitada ettepanekud linnaelu erinevatest valdkondadest – spordist kuni vabaaja veetmiseni, linna kujundusest kuni looduskeskkonna korrastamiseni. Piiranguks on vaid investeeringuobjekti kogumaksumus.

Ideede valiku kriteeriumid:

 1. idee on realistlik ning on vastavuses linna arengukavaga;
 2. idee on teostatav 2023. aasta jooksul;
 3. valminud investeeringuobjekti hooldamisega ei kaasne ebamõistlike kulusid;
 4. idee kogumaksumus ei ületa 30 000 eurot Kallaveres ja 20 000 eurot Muugal.

Ideid saab esitada alates 5. oktoobrist kuni 20. oktoobrini 2022. aasta südaööni täites vormi lingil (https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=13563 ) või täites vorm, mida saab alla laadida lingil. Täidetud vormi peab saatma emaili aadressile linnavalitsus@maardu.ee või tuua paberkandjal aadressile Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa 1, 74111 Maardu (ümbrikule märkida ideekonkurss „Kodulinn Kaunimaks 2023").

Novembri algul koguneb konkursi komisjon, mis vaatab üle esitatud ettepanekud ning valib välja need ideed, mis pannakse rahvahääletusele. Komisjon hindab ettepaneku realistlikkust, eelarvet ja selle teostatavust 2023. aastal. Kallavere ja Muuga parimad ideed pannakse hääletusele eraldi kategooriates.

Hääletamine

Iga vähemalt 16-aastane Maardus registreeritud elanik saab anda oma hääle kahele ideele Kallaverest ja/või Muugalt, mis tema arvates peavad olema teostatud selle ideekonkursi raames.

Hääletamine kestab 7. novembrist - 22. novembrini 2022 ning selle tulemused avalikustatakse novembri lõpus.

Hääletada saab:

 1. elektrooniliselt läbi www.volis.ee portaali (eeldab sisselogimist ID kaardi või Mobiil ID kaudu);
 2. saates oma valiku emaili teel aadressile linnavalitsus@maardu.ee. Kirjas peab nimetama oma täisnime, isikukoodi ning idee(d), mille toetuseks soovitakse oma hääl(ed) anda. Ilma isikukoodita hääli arvestusse ei võeta;
 3. tuua paberkandjal aadressile Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa 1, 74111 Maardu (ümbriku või paberi pealkirjaks märkida Ideekonkurss „Kodulinn Kaunimaks 2023"). Paberile peab kirjutama oma täisnime, isikukoodi ning idee(d), mille toetuseks soovitakse oma hääl(ed) anda. Ilma isikukoodita hääli arvestusse ei võeta.