Ideekonkurss Kodulinn Kaunimaks 2021

Tulemused

22. märtsil 2021 lõppes Maardus rahvahääletus „Kodulinn kaunimaks 2021" konkursi parimate ideede väljaselgitamiseks. Iga vähemalt 16. aastane Maardu elanik sai hääletada  kahe parima idee poolt. Sel aastal võitsid ülekaalukalt Kallaveresse tantsuplatsi ja suveestraadi rajamise idee ja Muugale välijõusaali seadmete püstitamise idee.

Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul laekus sel aastal  konkursile palju originaalseid ja huvitavaid ideid, millest 10 pääses hääletamisvooru kahes kategoorias. Kahe nädala jooksul andsid maardulased 308 häält nende objektide eest, mida inimesed sooviksid Kallaveres ja Muugal näha", - ütles linnapea. „Ma tänan igat Maardu elanikku, kes panustas konkursi õnnestumisele – tänu teie osalusele ja aktiivsele hääletusele saab meie linn veelgi ilusamaks!", - lisas Arhipov.

Kallavere kategoorias sai kõige rohkem hääli maardulaste ettepanek rajada linna tantsuplats ja suveestraad, kus oleks võimalik korraldada tantsutunde, sporditegevust; etendusi;  viia läbi temaatilisi õhtuid; teatri- ja muusikalavastusi, kontserte jt. Selle idee poolt hääletas 90 inimest.

Muuga kategoorias võitis välijõusaali seadmete paigaldamise idee. Välijõusaali seadmed püstitatakse Muugale Viljapuu puiestee mänguväljaku juurde, et suured ja väikesed Muuga elanikud saaksid tegeleda tervisespordiga vabas õhus. Idee sai 54 häält.  Hääletuse tulemustega saab tutvuda lingil: https://goo.gl/gwNKZY

Konkursi komisjoni istungil otsustati neljapäeval jagada 50 000 eurot kahe enim hääli saanud ideede vahel- linnaeelarvest eraldatakse 30 000 eurot tantsuplatsi rajamiseks Kallaveresse ning 20 000 eurot suunatakse Muugale välijõusaali seadmete paigaldamisele.  Samuti otsustati lülitada linnavalitsuse tööplaanide sisse tugeva kogukonnatoega Maardu järve rannaala korrastamise ideed ning viia see osaliselt ellu juba sel aastal.  

 

Selle aasta jaanuaris kuulutas Maardu Linnavalitsus välja ideekonkursi „Kodulinn kaunimaks 2021". Sel aastal esitati ideed kahes kategoorias – Kallavere ideed ja Muuga ideed. Parimad ettepanekud igas kategoorias viiakse ellu – Kallavere kohta on idee piirmaksumuseks 30 000 eurot ning Muugal 20 000 eurot. Linnaelanike kaasati Maardus linnaeelarve koostamisse juba viiendat korda.

 

Hääletamine

Lähtudes soovist tõhusamalt kaasata elanikke linna eelarve ja arenguplaanide koostamisse kuulutab Maardu Linnavalitsus välja 25. jaanuaril 2021 taas ideekonkursi Kodulinn Kaunimaks, mille raames saavad kõik Maardus registreeritud inimesed vanuses alates 16. aastat esitada oma ideed linna kaunimaks ja paremaks muutmiseks.

Seekord esitatakse ideed kahes kategoorias – Kallavere ideed ja Muuga ideed. Ellu viiakse parimad ettepanekud igas kategoorias – Kallavere kohta on idee piirmaksumuseks 30 000 eurot ning Muugal 20 000 eurot. Kokku toetab Maardu linnalaste ettepanekuid sel aastal 50 000 euroga.  Ideed võtab linnavalitsus vastu kuni 15. veebruarini 2021 südaööni.

Oma ideid esitades saavad linlased juhtida linnavõimu tähelepanu sellele, millest Maardus puudust tuntakse ning saada hea võimaluse oma ettepaneku elluviimiseks. Esitatavaks ideeks võib olla Maardu avalikku linnaruumi ilmestav objekt. Maardulased saavad esitada ettepanekud linnaelu erinevatest valdkondadest – spordist kuni vabaaja veetmiseni, linna kujundusest kuni looduskeskkonna korrastamiseni – piiranguks on vaid investeeringuobjekti kogumaksumus, milleks on 30000 eurot Kallaveres ning 20 000 eurot Muugal.

Ideede valiku kriteeriumid:

  1. idee on realistlik ning on vastavuses linna arengukavaga,
  2. idee on teostatav 2021. aasta jooksul,
  3. valminud investeeringuobjekti hooldamisega ei kaasne ebamõistlike kulusid ,
  4. idee kogumaksumus ei ületa 30 000 eurot Kallaveres ja 20 000 eurot Muugal

Ideid saab esitada alates 25. jaanuarist kuni 15. veebruari 2021 südaööni täites vormi https://bit.ly/3o1aluo või täites vorm, mida saab alla laadida lingil.Täidetud vormi peab saatma emaili aadressile linnavalitsus@maardu.ee  või tuua paberkandjal aadressile Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa 1, 74111 Maardu (ümbrikul märkida ideekonkurss „Kodulinn Kaunimaks 2021")

Veebruari lõpus koguneb konkursi komisjon, mis vaatab üle esitatud ettepanekud ning valib välja need ideed, mis pannakse rahvahääletusele. Komisjon hindab ettepaneku realistlikkust, eelarvet ja selle teostatavust 2021. aastal. Kallavere ja Muuga parimad ideed pannakse hääletusele eraldi kategooriates.

Hääletamine

Iga vähemalt 16. aastane Maardus registreeritud elanik saab anda oma hääle kahele ideele Kallaverest jah/või Muugalt, mis tema arvates peavad olema teostatud selle ideekonkursi raames. Hääletamine kestab 8. märtsist - 22. märtsini 2021 ning selle tulemused avalikustatakse aprillis.

Hääletada saab:

•  elektrooniliselt läbi www.volis.ee   portaali (eeldab sisselogimist ID kaardi või Mobiil ID kaudu);

•  Maardu Vaba Aja Keskuses tööpäevadel kl 10-16 ID kaardi või passi alusel ((juhul, kui epidemioloogiline olukord seda võimaldab).

•  saates oma valiku emaili teel aadressile linnavalitsus@maardu.ee . Kirjas peab nimetama oma täisnime, isikukoodi ning idee(d), mille toetused soovite oma hääl(ed) anda. Ilma isikukoodita hääled arvestusse ei võeta.