„Kodulinn kaunimaks 2022" ideekonkurssi hääletamise tulemusena rajatakse Maardu järvele väliujula ja Muuga Lennula kinnistule püstitatakse vabaõhulava

21. märtsil 2022 lõppes Maardus „Kodulinn kaunimaks 2022" konkursi rahvahääletus. Iga vähemalt 16-aastane Maardu linna elanik sai hääletada kahe parima idee poolt. Sel aastal võitsid ülekaalukalt kaks ideed - väliujula rajamine Maardu järvele ning vabaõhulava püstitamine Muuga Lennula kinnistule.

Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul laekus sel aastal konkursile väga mitmekülgseid ja lennukaid ideid, millest 13 silmapaistvamat pääses edasi hääletusvooru ja seda kahes erinevas kategoorias - Kallavere ideed ja Muuga ideed. Nende objektide eest, mida maardulased sooviksid Kallaveres ja Muugal oli inimestel võimalik anda oma hääled kahe nädala jooksul.

"Südamlikult tänan igat maardulast, kes rääkis kaasa ja panustas oma aega ideede esitamiseks ja hääletamiseks. Antud konkurss võimaldas saada veel paremat ülevaadet meie inimeste soovidest ja visioonidest, et teha üheskoos Maardu linn veelgi kaunimaks ja hubasemaks," sõnas linnapea Arhipov.

Kallavere kategoorias sai enim hääli idee rajada Maardu järve kai juurde väliujula, kus oleks võimalik nautida veesporti, suverõõme ja lõõgastuda. Ujula elemendid saab rajada pontoonidele. Muuga kategoorias võitis idee püstitada Muuga Lennula kinnistule vabaõhulava koos lavataguse ruumiga, mis võimaldaks ürituste jaoks vajaliku tehnika kasutamist tänu piisava võimsusega statsionaarse elektrivarustuse vedamisele. Vabaõhulaval toimuvad üritused ühendaksid ja tooksid Maardu inimesi kokku - koos saab nautida muusikat, tantsu ja vahvaid etendusi.

Hääletamise tulemustega saab tutvuda lingil:

https://www.volis.ee/gvolis/osale/view/770?ettepanek=62568

Jaanuaris kuulutas Maardu Linnavalitsus välja ideekonkursi „Kodulinn kaunimaks 2022", mille raames esitasid maardulased erinevad ideed linna paremaks muutmiseks. Linnaelanike kaasati Maardus linnaeelarve koostamisse kuuendat korda.

 

KONKURSI VÄLJAKUULUTAMINE

Maardu kuulutab taas välja "Kodulinn Kaunimaks" ideekonkursi, mis annab igal vähemalt 16-aastasel maardulasel võimalust pakkuda ideid linna kaunimaks muutmiseks ja otsustada, milliseid ideid realiseerida käesoleva aasta jooksul. Taaskord esitatakse ideed kahes kategoorias – Kallavere ideed ja Muuga ideed. Ellu viiakse parimad ettepanekud igas kategoorias – Kallavere kohta on idee piirmaksumuseks 30 000 eurot ning Muugal 20 000 eurot. Ideed võetakse vastu kuni 13. veebruarini 2022 südaööni.

Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul oma ideid esitades saavad inimesed juhtida linnavõimu tähelepanu sellele, millest Maardus puudust tuntakse ning saada hea võimaluse oma ettepaneku elluviimiseks. "Tänu tublidele linnaelanikele sai Maardu juurde uue kaasaegse laste mängu- ja spordiväljaku Veeru tänaval, tehnilise hoone linnastaadionil ja uue korvpalli mänguväljaku gümnaasiumi staadionil.  Maardulaste lemmikuks puhkekohaks sai programmi raames rajatud kai Maardu järvel, Muugale paigaldati aga välijõusaali seadmed – nüüd saavad muugakad harrastada tervisesporti värskes õhus oma kodu lähedal," sõnas linnapea.

 "Eelmisel aastal Kallaveres konkursil võitnud tantsuplats jäi tehnilistel põhjustel eelmisel aastal ehitatamata, kuid seda on võetud selle aasta tööplaanidesse. Suveks saavad tantsukollektiivid harrastada tantsu uuel laval Kellamäe pargis," lisas Arhipov.

Esitatavaks ideeks võib olla Maardu avalikku linnaruumi ilmestav objekt. Maardulased saavad esitada ettepanekud linnaelu erinevatest valdkondadest – spordist kuni vabaaja veetmiseni, linna kujundusest kuni looduskeskkonna korrastamiseni – piiranguks on vaid investeeringuobjekti kogumaksumus.

Ideede valiku kriteeriumid:

1. idee on realistlik ning on vastavuses linna arengukavaga,

2. idee on teostatav 2022. aasta jooksul,

3. valminud investeeringuobjekti hooldamisega ei kaasne ebamõistlike kulusid,

4.  idee kogumaksumus ei ületa 30 000 eurot Kallaveres ja 20 000 eurot Muugal

 Ideid saab esitada alates 20. jaanuarist kuni 13. veebruari 2022 südaööni täites vormi VOLISes lingil https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=13563   või täites vorm, mida saab alla laadida lingil.Täidetud vormi peab saatma emaili aadressile linnavalitsus@maardu.ee  või tuua paberkandjal aadressile Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa 1, 74111 Maardu (ümbrikul märkida ideekonkurss „Kodulinn Kaunimaks 2022")

Veebruari lõpus koguneb konkursi komisjon, mis vaatab üle esitatud ettepanekud ning valib välja need ideed, mis pannakse rahvahääletusele. Komisjon hindab ettepaneku realistlikkust, eelarvet ja selle teostatavust 2022. aastal. Kallavere ja Muuga parimad ideed pannakse hääletusele eraldi kategooriates.

 

Hääletamine

 

Iga vähemalt 16. aastane Maardus registreeritud elanik saab anda oma hääle kahele ideele Kallaverest jah/või Muugalt, mis tema arvates peavad olema teostatud selle ideekonkursi raames. Hääletamine kestab 7. märtsist - 21. märtsini 2022 ning selle tulemused avalikustatakse aprillis.

Hääletada saab:

•  elektrooniliselt läbi www.volis.ee  portaali (eeldab sisselogimist ID kaardi või Mobiil ID kaudu);

•  Maardu Vaba Aja Keskuses tööpäevadel kl 10-16 ID kaardi või passi alusel ((juhul, kui epidemioloogiline olukord seda võimaldab).

•  saates oma valiku emaili teel aadressile linnavalitsus@maardu.ee . Kirjas peab nimetama oma täisnime, isikukoodi ning idee(d), mille toetused soovite oma hääl(ed) anda. Ilma isikukoodita hääled arvestusse ei võeta.