Ideekonkurss Kodulinn Kaunimaks 2020

 

 

Tulemused

20. märtsil lõppes ideekonkursi Kodulinn kaunimaks 2020 parima idee hääletamine, mis toimus elektrooniliselt läbi VOLIS keskkonna, emaili teel ja ID kaardi alusel ka Maardu Vaba Aja Keskuses. Iga Maardus registreeritud inimene sai anda oma hääle tema arvates kahele parimale ideele. Kõige rohkem hääli sai sel aastal Maardu järvele kai rajamise idee.

„Ma tänan igat Maardu elanikku, kes ideed esitas ja hääletuses osa võttis! Tänu teie osalusele ja aktiivsusele viime ellu tõepoolest head ideed. Kusjuures realiseerimist leiavad mitte ainult suurema häälte saaki saanud ettepanekud, vaid ka teised originaalsed ideed –  nt koerteplatsi rajamine, uued bussipeatused, metallist süda pargis – need objektid muudavad meie Maardut veelgi hubasemaks ja kaunimaks", sõnas Maardu linnapea Vladimir Arhipov konkursi tulemusi kommenteerides.

„Sel aastal tahaksin esile tuua Muuga kogukonna aktiivsust idee esitamisel ja hääletamisel.  Selleks, et võrdsustada Kallavere ja Muuga elanike võimalusi hääletada oma piirkonna ideed võitjaks, otsustasime muuta tulevikus konkursi tingimusi nii, et edaspidi toimub paralleelselt kaks hääletust kahe erineva eelarvega nii Kallaveres kui ka Muugal", lisas linnapea.

Maardulaste hääled jagunesid järgmiselt:

1.           Maardu järve kai                                                              113 häält

2.           Välijõusaali seadmed Muugale                                        98 häält

3.           Loodus- ja kuultuurilooline õpperada Maardusse          43 häält

4.           Viljapuu puiestee sillad                                                    21 häält

5.           Fotoraam Kellamäe parki                                                17 häält

6.           LED ekraaniga Muuga aedlinna silt                                 7 häält

Rohkemat häälte arvu sai sel aastal Maardu järvele kai rajamise idee, mille linnavalitsus viib ellu selle aasta jooksul. Teine suurt kogukonna poolehoidu saanud Muugale välijõusaali seadmete püstitamise idee võetakse samuti tööplaanidesse.

Jaanuaris 2020 kuulutas Maardu Linnavalitsus välja ideekonkursi „Kodulinn kaunimaks", mille raames esitasid maardulased oma ideed linna paremaks muutmiseks. Linnaelanikud kaasatakse Maardus linnaeelarve koostamisse juba neljandat aastat järjest.

 

Hääletamine

 

Jaanuaris kuulutas Maardu linnavalitsus välja ideekonkursi Kodulinn Kaunimaks 2020, mille raames esitasid kolme nädala jooksul maardulased erinevad ideed linna paremaks muutmiseks. 5. veebruariks 2020 laekus konkursile 30 ideed .

Konkursi komisjon valis kõikidest esitatud ideedest välja 6, mis vastavad konkursi tingimustele - mille maksumus ei ületa 40000 eurot, mida on võimalik realiseerida 2020 aasta jooksul ning mille hooldamine ei too ebamõistlikke kulusid tulevikus.

·         Loodus- ja kuultuurilooline õpperada Maardusse (idee esitaja Raul Savimaa)

Luua Maardus ja selle lähiümbruses õpperada, mis tutvustaks meie elanikele ja külalistele Maardu olulisemaid vaatamisväärsusi ja ajalugu. Ühtse disainiga selgitustahvlitega saaks maastikul tutvustada Metsaparki, paekallast, kirikut, kombinaati, Kroodi oja, Maardu järve ning muid loodus- ja pärandkultuuri objekte ja nende ajalugu. Õpperaja abil saab muuta Maardu kogemuslikult tuntumaks ja kodusemaks siinsetele elanikele ning tõsta Maardu atraktiivsust turistide ja külaliste jaoks.

·         Viljapuu puiestee sillad (idee esitaja Vahur Hollo)

Viljapuu puiestee on kujundatud kenaks pargiks koos laste mänguväljaku, võrkpalliplatsi ja välijõusaaliga ning sinna oleks hea ehitada sillad (2-3) pargis jalutajatele/jooksjatelele  kraavide ületamiseks.

·         Maardu järve kai (idee esitaja Olga Sokolovskaja)

Maardu järv on paljude maardulaste lemmik puhkepaik suviti ning sinna võiks luua kaid, mis oleks hea alguseks paadijaama loomiseks ning teeks suplemise mugavamaks inimeste jaoks

·         LED ekraaniga Muuga aedlinna silt (idee esitaja Karel Kurvits)

Altmetsa ristmikul oleva sinise Maardu sildi võiks asendada kaasaegsema lahendusega (LED display kellaaja ja temperatuuriga). Kindlasti peab silt olema kaughallatav ja ekraanil tekst muudetav. Vajadusel annaks sinna paigaldada ka turvakaamerad jt IT lahendusi.

·         Fotoraam Kellamäe parki (idee autor Tatjana Grunina)

Püstitada Kellamäe parki nn fotoraami mille küljes oleks silt #MAARDULOVE või #ILOVEMAARDU. Fotoraam on sees tühi ning taustaks on kirik või mõni teine ilus paik pargis, mis võimaldaks linlastele ja külalistele teha meeldejäävad pildid.

·         Välijõusaali seadmed Muugale (idee esitaja Kristi Marie Suigussaar)

Rajada Viljapuu pst ja Tudra tee-Ubalehe tee mänguväljakute juurde välijõusaalid, et suured ja väikesed Muuga elanikud saaksid tegeleda tervisespordiga värskes õhus

Iga vähemalt 16.aastane Maardus registreeritud elanik saab anda oma hääle kahele ideele, mis tema arvates peavad olema teostatud selle ideekonkursi raames.

Hääletamine kestab 20.veebruarist - 20. märtsini 2020  ning selle tulemused avalikustatakse aprillis.

Hääletada saab:

•  elektrooniliselt läbi www.volis.ee portaali (eeldab sisselogimist ID kaardi või Mobiil ID kaudu);

•  saates oma valiku emaili teel aadressile linnavalitsus@maardu.ee . Kirjas peab nimetama oma täisnime, isikukoodi ning idee(d), mille toetused soovite oma hääl(ed) anda. Ilma isikukoodita hääled arvestusse ei võeta.

•  Maardu Vaba Aja Keskuses tööpäevadel kl 10-16 ID kaardi või passi alusel;

NB! Hääletusel osaledes annate Maardu Linnavalitsusele nõusoleku teie isikuandmete töötlemiseks ametliku elukoha kindlaks määramiseks.

 

 

Kodulinn Kaunimaks 2020

2020. aastal tähistab Maardu linnaõiguste saamise 40. aastapäeva ning soovib tõhusalt kaasata elanikke eelarve ja arenguplaanide koostamisse. Juubeliaastal  kuulutab Maardu Linnavalitsus välja ideekonkursi „Kodulinn kaunimaks 2020", mille kogueelarveks on 40000 eurot. Konkursi raames saavad kõik maardulased vanuses alates 16. aastast esitada oma ideed linna paremaks muutmiseks. Rohkema häälearvu saanud ettepanekud viiakse reaalselt ellu. Ideed võtab linnavalitsus vastu kuni 5. veebruari 2020 südaööni.

Eelmisel aastal korraldatud ideekonkurss näitas, et maardulastel on palju häid ideid ja soovi kaasa rääkida linna eelarve koostamisel. Eelmisel aastal andsid inimesed 837 häält parima idee väljaselgitamiseks, mis aitas linnal suunata 30 000 eurot Maardu Gümnaasiumi juurde kaasaegse korvpalli väljaku loomiseks. Teine suurt kogukonna poolehoidu saanud Maardu Põhikoolil staadioni renoveerimise idee hakatakse ellu viima konkursiväliselt mitmes etapis. Sel aastal alustatakse uue staadioni projekteerimisega.

Oma ideid esitades saavad linlased juhtida linnavõimu tähelepanu sellele, millest Maardus puudust tuntakse ning saada hea võimaluse oma ettepaneku elluviimiseks. Esitatavaks ideeks võib olla Maardu avalikku linnaruumi ilmestav objekt. Maardulased saavad esitada ettepanekud linnaelu erinevatest valdkondadest – spordist kuni vabaaja veetmiseni, linna kujundusest kuni looduskeskkonna korrastamiseni.

 

Oluline on see, et
 - idee on realistlik,
 - idee on teostatav 2020. aasta jooksul,
 - valminud investeeringuobjekti hooldamisega ei kaasne ebamõistlike kulusid ,
 - idee kogumaksumus ei ületa 40 000 eurot

 

Ideid saab esitada 15. jaanuarist -05. veebruari 2020 südaööni elektrooniliselt infosüsteemis Volis. Samuti saab esitada idee emaili teel, täites vorm, mida saab alla laadida lingil .Täidetud vormi peab saatma emaili aadressile linnavalitsus@maardu.ee või tuua paberkandjal aadressile Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa 1, 74111 Maardu (ümbrikul märkida ideekonkurss Kodulinn Kaunimaks 2020).

Veebruari keskpaigal koguneb konkursi komisjon, mis vaatab üle esitatud ettepanekud ning valib välja need ideed, mis pannakse rahvahääletusele. Komisjon hindab ettepaneku realistlikkust, eelarvet ja selle teostatavust 2020. aastal.

Hääletamine

Iga vähemalt 16.aastane Maardus registreeritud elanik saab anda oma hääle kahele ideele, mis tema arvates peavad olema teostatud selle ideekonkursi raames. Hääletamine kestab 20. veebruarist - 20. märtsini 2020 ning selle tulemused avalikustatakse aprillis.

Hääletada saab:

•  elektrooniliselt läbi www.volis.ee portaali (eeldab sisselogimist ID kaardi või Mobiil ID kaudu);
•  Maardu Vaba Aja Keskuses tööpäevadel kl 10-16 ID kaardi või passi alusel;
•  saates oma valiku emaili teel aadressile linnavalitsus@maardu.ee . Kirjas peab nimetama oma täisnime, isikukoodi ning idee(d), mille toetused soovite oma hääl(ed) anda. Ilma isikukoodita hääled arvestusse ei võeta.