Projekteerimistingimuste taotlemine

Alates 01.04.2016 taotlus esitakse digitaalselt aadressil www.ehr.ee

Üldjuhul tuleb täita projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel.   
Juhul, kui krundil on kehtiv detailplaneering  täidetakse projekteerimistinigmuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul

Projekteerimistingimuste taotluse menetlemine on  tasuline. Riigilõiv projekteerimistingimuste eest on 25 eurot. Tasuda Maardu Linnavalitsuse arvelduskontole EE141010002031289008 (SEB Pank).
Tasumisel märkida selgitusse - riigilõiv projekteerimistingimuste eest ja krundi aadress, mille kohta taotlus esitatakse.