Sõpruslinnad

Jekabpils, Läti

 Minsk, Frunze raj., Valgevene

 Sankt-Peterburgi Kalinini raj., Venemaa


 Mirgorod, Ukraina

  
Habarovsk. Venemaa

Ostashkov, Venemaa

 
 Mõškin, Venemaa

 Velikie Luki, Venemaa

 Tšernomorsk, Ukraina

  Pikaljovo, Venemaa

Bialogard, Poola

 Volgograd Krasnoarmejski  raj., Venemaa

Elektrenai, Leedu

Vanadzor, Armeenia

Gargzdai, Leedu  

 Changchun, Hiina

Prince George, Kanada

 Gruusia, Poti

 Kallaste linn, Eesti

 Ulaanbaatar, Mongoolia

La Seyne- sur- Mer, Prantsusmaa

 Bijelo Polje,  Montenegro

Pildiotsingu Kambodža tulemus Sihanoukville, Kambodža Kuningriik
 Koostöö Venemaa sõpruslinnadega on peatatud määramata ajaks alates 22.03.2022.

ARMEENIA

Vanadzor

 

Sõprussuhe Maardu linna ja Vanadzori vahel sai alguse 2007. aastal kui allkirjastati linnadevaheline sõprusleping, mis nägi ette, et koostööd tehakse majandus-, turismi-, kaubanduse ja kultuurivaldkondades. Partnerluse õnnestumiseks seati eesmärgiks tundma õppida üksteise praktikaid ning jagada informatsiooni. Mitmekülgsus rikastab ning väga erineva kultuuritaustaga Armeenia ja Eesti saavad teineteisele anda palju uut, et muuta enda linnaelu veelgi tähelepanuväärsemaks.

 

 

EESTI

Kallaste

Maardu ja Kallaste partnerlus algas 2010. aastal, kui sõlmiti sõpruslinnade leping. Koostöö eesmärk oli rikastada mõlema linna majandussuhteid, toetada ettevõtluskultuuri ning teostada kasulikku ühistegevust nii tööstustoodangu kui olmeteenuse sfäärides. Plaanis on välja töötada sotsiaalkaitse programme ning organiseerida kodanike puhkusprogramme erinevates puhkusebaasides.

GRUUSIA

Poti

Gruusia linna Poti ja Eesti Maardu koostöö on üsna värske, see sai alguse 2018. aastal uue sõpruslepinguga, mille eesmärgiks oli arendada koostööd spordi ja kultuuri valdkonnas, edendadada sotsiaalseid väärtusi, algatada ühiseid sotsiaalselt projekte ning tagada uusi väljundeid majanduse kasvuks. Arutelu peeti ka võimalike ökoloogiliste murekohtade lahendamise osas, et nii temperamentne Gruusia kui kaalutlev Eesti saaksid käesolevate sõpruslinnade näol veel puhtamad ja hoolitsetud metsad ja rohealad. Koostöö raames arendatakse ka kultuurisidemed, nii esines Maardu 2018. aasta sügislaadal andekas Gruusia laulja Liza Bagrationi.

 

Poti sadam omab olulist kaalu kogu Gruusia majanduses – see on peamine kaubasadam ja tähtis läbipääsuvärav Gruusia naabritele ehk Armeeniale, Aserbaidžaanile ning Kesk-Aasia riikidele. Nii Maardu kui Poti on kuulsad oma sadamate poolest, seetõttu majanduslike küsimuste arutamisel on sõpruslinnade vahel tugev klapp ja üksteise mõistmine. Sõpruslinnad on huvitatud ühisest partnerlepingust, et jagada teineteisega väärtuslikku informatsiooni ja kogemuste põhjal olulisi praktikaid. Sõprussuhe kirgastab nii linna eluolu üldisel kui äri kulgemist.

HIINA

Changchun

Koostöö Hiina Vabariigi Changchuni sõpruslinnaga sai alguse 2004. aastal ning areneb aktiivselt ka tänaseni. Partnersuhte fookusesse võeti keskkonnakaitse, ettevõtluse, kaubanduse ja põllumajanduse. 2016. aastal Maardus toimunud kohtumisel seati eesmärgiks ka turismialast koostööd, mille kohaselt soovitakse tulevikus organiseerida turismigruppide vahetust Changchuni ja Maardu vahel.

Viimati külastasid sõpruslinna Changchuni esindajad meid 2018. aastal.

Maardu sportlaste delegatsioon on võtnud osa Changchuni poolmaratonist. Maratoni pikkus oli 21km ja üks meie delegatsiooni esindajatest sai tuhande osavõtja seas kolmanda koha. Välismaisete sõprade vastuvõtmine ei ole Hiina Changchunile võõras - kultuuri ja turismi edendamise nimel on linn oma külastajate heaks kokku toonud armastatud Pekingi ooperi, kalligraafia ja muud säilinud kultuuripärandi esemed. Antud sõpruslinnas on, mida meie inimestel avastada ja nautida.

 

KAMBODŽA KUNINGRIIK

Pildiotsingu Kambodža tulemusSihanoukville

2007. aastal allkirjastati Kambodža Kuningriigi Sihanoukville ja Eesti Vabariigi Maardu linnade vahel sõprusleping. Ühisteks arengusuunadeks määrati sporti, majandust, tervishoidu, kultuuri ja keskkonda.

Arengu tagamiseks jagatakse teineteisega huvitavaid praktikaid ja kogemusi igas valdkonnas. Sõprussideme tugevdamise tarvis on nii Sihhanoukville linna kui Maardusse palavalt oodatud delegatsioonide esindajad külla.

 

KANADA

Prince George

Koostöö Prince George ja Maardu vahel algas juba 2007. aastal. Sõpruslinnade väliskoostöö suunaks sai valitsemisala, sotsiaal- ja terviseprobleemide ühine lahendamine ning kultuuri, spordi, hariduse ja keskkonna arendamine. Samuti olemasolevate tulemuste parandamine ühiselt jagatud kogemuste ning praktikate kaudu.

 

LEEDU

Elektrenai

Leedu linna Elektrenai ja Eesti Maardut seob sõprussuhe alates aastast 2006. Partnerid määrasid enda eesmärgiks mõlema linna majanduse arengut tööstuslike, kaubanduslike, turismi- ja kultuurialaste suhete loomise teel. Samuti on visiooniks mitmekülgne ühistegevus hariduse, teaduse, spordi ja tervisekaitse valdkonnas. Paljude muude tähelepanuväärsete eesmärkide seas võib välja tuua ka ettevõtluskultuuride jõupingutuste toetamise – panna õlg alla ühiste äriettevõtete, juriidilise isikustaatusega organisatsioonide jt. moodustamisele.

2017. aastal võõrustas Maardu linn külalisi Leedust. Sotsiaalvaldkonna eksperdid tutvusid Eesti sotsiaalpoliitika hetkeolukorraga ja tulevikuväljavaadetega, et mõista kuidas jagunevad Eestis ülesanded sotsiaalabi osutamisel riigi, KOVi ja vabaühenduste vahel. Kohtumisel arutati ka Maardu kogemusi sotsiaalsete teenuste osutamisel ja erivajadustega inimestega töötamisel. Visiidi raames külastas Leedu delegatsioon Tallinna Konstantin Pätsi erivajadustega laste Vabaõhukooli ja Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskust, kus tutvuti asutuste töö eripärasid noorte rehabiliteerimisel.

Gargzdai – Klaipeda piirkond

Maardut ja Gargzdai Klapeida piirkonda seob üsna värske, kuid seejuures väga soe koostöösuhe, mis algas 12.-14. juunil 2013 rahvusvahelisel konverentsil "Koruptsioonivastane poliitika ja ennetavate meetmete süsteemi arendamine. Rakenduskogemus. Läti, Soome ja Eesti mudel". Rahvusvahelisel kohtumistel loodud kontakt innustas mõlemaid pooli otsima tihedamat koostööd majanduse, sotsiaalküsimuste, kultuuri, hariduse ja spordi vallas.
 
15. aprillil 2014 allkirjastasid Klaipeda rajooni omavalitsuste ja Maardu linna esindajad Gargždai linnas koostöökavatsuste protokolli. 12.09.2014 sõlmiti Maardus koostööleping. Selle lepinguga võtsid omavalitsused kohustuse edendada koostööd Klaipeda rajooni ja Maardu linna munitsipaalasutuste, kogukondade ja ettevõtete vahel majanduse, sotsiaalküsimuste, kultuuri, hariduse, spordi, keskkonnakaitse, turismi ja avaliku halduse valdkonnas. Sellise koostöö eesmärk on arendada omavalitsuste vahelisi sõprussidemeid ning soodustada teabe ja kogemuste jagamist, mis aitaks omavalitsustel saavutada igapäevaseid eesmärke, luues erinevateks tegevusteks juriidilise, moraalse ja materiaalse aluse.
 
Kodulinn Maardu on Gargzdai esindajaid lahkesti kutsunud oma sügislaatadele ning jääb ka tulevikus ootama Leedu osavõttu. Klaipeda lapsed on mitu korda külastanud Maardu laagrit, kus said huvitavalt ja kasulikult oma vaheaega veeta. Rahvusvahelise laagri külastajaid ootavad ees alati põnevad ekskursioonid, questid, võistlused, seikluspark ja, mis kõige olulisem – vahetu suhtlus ja meeskonnatöö.
 

 

LÄTI

Jekabpils

 

Maardu linn on Jekabpilsiga olnud võrdväärne koostööpartner alates 2003. aastast. Ühisteks huvideks said majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ja spordivaldkondade arendamine. Lähinaabrid on omavahel jaganud kogemusi nii linnajuhtimise kui tööpuuduse leevendamise vallas.

Jekabpilsi linna pedagoogid on andnud enda panuse ja võtnud osa Maardus toimunud koolivägivalla vastu võitlemise konverentsist. Üksteist on heaperemehelikult kutsutud ka linnapäevadele, et nautida kohalikku käsitöölaata ja kultuurimelu. Maardu Kunstide Kooli õpilane Elmira Nersesjan on saanud võimaluse külastada sõpruslinna Jekabpilsi, et osaleda ja demonstreerida oma oskusi rahvusvahelisel noorte klaverimängijate konkurssil. Elmirast sai II preemia laureaat vanemas grupis (5-6.klass).

Maardut on mitu korda külastanud Jekabpilsi lapsed, kes põnevusega tutvuvad Eestimaa kultuuri ja eluga ning veedavad siinsete Maardu sõpradega kohalikus laagris huvitavalt ja kasulikult vaheaega. Rahvusvahelise laagri külastajaid ootab alati ees põnevad ekskursioonid, questid, võistlused, seikluspark ja, mis kõige olulisem – vahetu suhtlus ja meeskonnatöö.

MONTENEGRO

Bijelo Polje

Montenegrot ja Maardut seob koostööleping, mis allkirjastati 2013. aastal. Sõprussuhe nägi ette ühiste koostöökavade            väljatöötamist  majandussuhte valdkonnas ning ettevõtluskultuuride tegevuse toetamist tihedate vastastikku kasulike suhete arendamisel tööstustoodangi ja kaubanduse valdkonnas.

 

POOLA

Bialogard


Sõprussuhe Bialogardi ja Maardu vahel algas 2004. aastal. Kahe linna pikaajalise ja stabiilse partnerluse eesmärgil kooskõlastati järgmised arengusuunad: toiduainetööstus, tööstustoodangu valmistamine, kaubandus ja teenindus, sport, kultuur, majandus ja sotsiaalküsimused.

 

PRANTSUSMAA

La Seyne sur Mer

Prantsusmaa La Seyne Sur Mer linnaga on Maardul väga hoolivad suhted aastast 2012, mil allkirjastati esimene koostööleping. Sõpruslinnade partnerlus nägi ette noorsootöö praktikate jagamist, koolidevahelist koostööd, ERASMUS projekti ettevalmistamist ning temaatilisi õpilasvahetusi.

2017. aastal võõrustas Maardu linn La Seyne sur Meri sõpruslinna delegatsiooni esindajaid, kes kohtusid Maardu juhtkonnaga ning arutasid kahe omavalitsuse koostöövõimalusi. Visiidi käigus tutvusid partnerlinna esindajad Maardu linnavalitsuse tööga ja külastasid Maardu Peaingel Miikaeli Kirikut. Kohtumisel Orhhideja venekeelsete seeniorite klubiliikmetega, õppisid prantsuse külalised kaasahaaravat vene rahvatantsu ning lõid aktiivselt tantsuproovis kaasa. Maardu rahvuskultuuri kollektiivid koos Maardu Gümnaasiumi laste kooriga korraldasid prantsuse delegatsioonile meeleoluka kontserti.

 

Ka Maardu delegatsiooni on Prantsusmaal soojalt vastu võetud, meie koolilaste isevalmistatud kingitused anti kohtumisel La Seyne sur Meri linnanõukogule üle. Maardu Kunstide Kooli ja Maardu Gümnaasiumi lapsed valmistasid hoolega prantsusmaa külastamiseks ette erinevad pildid, puidust ja klaasist esemed, pitsid ja peent käsitööd. La Seyne sur Meri koor valmistas aga omaltpoolt Eesti delegatsiooni jaoks Eesti hümni, mida kanti ette prantsuse keeles. Maardu esindajad kohtusid Prantsusmaal mitmete ühiskonnategelastega, mille tulemusel jõuti kokkuleppele organiseerida reis prantsuse ragbivõistkonnale Eestisse, et pakkuda maardulastele mesiterklasse ning aidata ülesehitada oma Eesti ragbivõistkond.

2019. aaasta sügisel toimus La Seyne sur Meris noortevahetus, millest võtsid osa viis aktiivset noort maardulast. Prantsusmaal võtsid noored osa mitmesugustest noorsootööteemalistest aruteludest, tutvusid kaasaegse noortekeskuse tööga, külastasid Monacot ja käisid isegi jalgpallimatšil. Keegel, lasermängud, ühised ekskursioonid ja prantslastega hilisõhtuni suhtlemine – kõik see ühendab ja aitab üksteist paremini mõista.

Maardu linn võttis 2020. aastal prantsuse tublisid noori enda maal vastu – koos degusteeriti Eesti rahvustoitu, mängiti harivaid lauamänge, käidi ekskursioonil Tallinnas ja arutati ka lennukaid mõtteid seoses ERASMUS projektiga. Kogemusi, uusi sõprussuhteid ja harivaid teadmisi said nii meie kui prantsuse noored. ERASMUS projektide arendamine on tänavu Maardu ja La Seyne koostöö prioriteediks.

UKRAINA

Mirgorod

 

Esimene kokkupuude Mirgorodiga toimus tänaseks täpselt 20 aastat tagasi, mil 2002. aastal sõlmiti Maardu ja Mirgorodi vahel partnersuhe. Sõpruslinnade visiooniks sai tutvustada üksteisele kohalikku kultuuri ja laiendada haridusasutuste, ka nende õpilaste või töötajate, kogemuste pagas.

Mirgorodis on toimunud rahvusvaheline maleturniir, kust võttis osa Maardu linna malemängijate grupp – meie linna helged pead said võistlusel silmapaistvalt hakkama.

Tähtsal kohal oli ka majanduslik partnerlus, mistõttu käesolevas sõjalises olukorras Ukrainas on Maardu linn vaieldamatult ulatanud Mirgorodile oma abikäe. Solidaarsust on üksteise vastu välja näidatud juba varasemalt, sest Eesti ja Ukraina rahvaste ajaloo kulgemine on mitmeski osas sarnane: mõlemad riigid elasid üle oma kodumaa puudumise erinevate keisririikide koosseisus, sealhulgas Nõukogude impeeriumis. Rahvusliku eneseteadlikkuse kasvu ajal, ukrainlased, kes elasid Eesti pinnal, toetasid Eesti iseseisvusliikumist.

 

Tšernomorsk

Maardu ja Tšernomorski (endine Iljitšjovsk) koostööleping allkirjastati 2000. aastal. Koostöö eesmärgiks võeti arendada sporti, kultuuritegevust, majandust ning jagada kogemusi elanikkonna ühtehoidvuse kasvatamiseks.

 

VALGEVENE

Minsk - Frunze rajoon

Minskis asuva Frunze rajooni ja Maardu linna sõprussuhe on kestnud tänaseks juba 22 aastat, esimene koostööleping sai allkirjastatud 2000. aastal. Pikaaegse ja tiheda koostöö raames on ühisteks eesmärkideks olnud hariduse, majanduse ja looduskaitse arendamine. Mõlemad linnad on huvitatud ka tulemusliku ärikoostöö arendamisest ning investeeringute kaasamisest uute töökohtade loomiseks ja ettevõtluse õitsemiseks.

Mõlema linna esindajad on üksteist ka külastanud. Euroopa päevade raames võttis Maardu linn Valgevene veteranide esindajaid vastu. Ka Maardu delegatsioon on korduvalt käinud Frunze rajoonis arutamas ettevõtlust, kommunaalvaldkonda ja laste delegatsioonide vahetust. Nii saidki meie lapsed võimaluse regulaarselt puhata Minski lastelaagris "Borok". Sõpruslinna noored on aga ennast proovile pannud Maardus korraldataval rahvusvahelisel poksiturniiril Olümp Maardu Poksiklubi Kalev.

Viimane kohtumine Valgevene sõpruslinna esindajatega leidis aset Minskis 2019. aasta suvel, mil Maardu ja Minski Frunze rajooni juhid said kokku koostöö arutamiseks, et ka edaspidi laiendada mõlema poole kultuuri, spordi ja hariduse maastikku. Valgevene on Maardu jaoks tähtis partner ka inimlikust küljest, nimelt elab Maardus palju valgevenelasi ja kontakt on alati kahe rahvuse vahel olnud tihe. Edukas partnerlus on Maardu elanikele taganud võimaluse aastaringselt nautida soodushinnaga Valgevene sanatooriume, kus saab puhata ja tervendada enda keha ning vaim.

 

VENEMAA

Khabarovsk

Khabarovski ja Maardu sõrusleping sai alguse 2014. aastal, mil allkirjastati koostööleping. Partnerlepingu eesmärgiks oli majanduslik, sotsiaalne ja kultuuriline areng. Eesmärkide täitmiseks lepiti kokku, et ühiselt viiakse läbi konsultatsioone, mille käigus saab jagada kogemusi nii omavalitsuse toimimise kui kohaliku elu parandamise vallas.

Koostöö Venemaa linna Volgogradiga on peatatud määramata ajaks alates 22.03.2022.

Mõškin

Maardu ja Mõskini sõprusleping allkirjastati 2001. aastal. Eesmärkideks seati mõlema linna majanduse, kultuuri ja spordi arengut ning seda noorte õpilasvahetuste, rahvusvaheliste projektide ja ühiste kultuurisündmuste kaudu.

Koostöö Venemaa linna Volgogradiga on  peatatud määramata ajaks alates 22.03.2022.

Ostaškov

Maardu ja Ostaškovi sõprusleping allkirjastati 2001. aastal. Eesmärkideks seati mõlema linna majanduse, kultuuri ja spordi arengut ning seda noorte õpilasvahetuste, rahvusvaheliste projektide ja ühiste kultuurisündmuste kaudu.

Koostöö Venemaa linna Volgogradiga on peatatud määramata ajaks alates 22.03.2022.

Pikaljovo

Maardu ja Pikaljovo sõprusleping allkirjastati 2003. aastal. Eesmärkideks seati mõlema linna majanduse, kultuuri ja spordi arengut ning seda noorte õpilasvahetuste, rahvusvaheliste projektide ja ühiste kultuurisündmuste kaudu.

Koostöö Venemaa linna Volgogradiga on peatatud määramata ajaks alates 22.03.2022.

 

Sankt-Peterburg - Kalinini rajoon

Sõprussuhe Maardu ja Sankt-Peterburi vahel sai alguse 2000. aastal ning ühise visioonina kaardistati arenguvõimalusi majandus-, sotsiaal, kultuuri- ja spordisfääris.

Maardu on oma partnereid lahkesti kodulinnas vastu võtnud. Nimelt 2016. aastal toimus Sankt-Peterburi ja Maardu koolilaste vahel põnev koostööprojekt "Kultuuride dialoog", mille eesmärk oli tutvustada tuntud kirjanikke, rahvaste kultuuri ja traditsioone ning toetada eesti-vene koolilaste suhtlemist. Samal aastal võtsid partnerlinna kollektiivid osa ka rahvusvahelisest teatrifestivalist "Minu teater – minu kapriis", kus tutvustati teineteisele ka teatrikultuuri eripärasid.

Alles hiljuti ehk 2020. aastal said Maardu lasteaiakasvatajad tõeliselt silmaringi laiendava võimaluse külastada Sankt-Peterburis asuvaid lasteaedu, et mõista kasvatustehnikate erinevust ja lisada enda arsenali paar uut nippi. Maardu linn on ka omalt poolt kutsunud sõpruslinna kolleege meie haridusasutustesse külla, sest praktikate ja arvamuste jagamine viib meid mõlemaid ainult edasi.

Koostöö Venemaa linna Volgogradiga on peatatud määramata ajaks alates 22.03.2022.

 

Velikije Luki

Koostöö Velikije Luki linnaga sai alguse 2008. aastal ning pooled leppisid kokku: jagada töökogemusi kohalike omavalitsusorganite ees seisvate põhiülesannete lahendamise valdkonnas; aidata Maardu ja Velikije Luki linna aladel tegutsevate majandusobjektide kontaktide sisseseadmisele kaasa; väljatöötada ja realiseerida haridusasutustevahelisi vahetusprogramme; ning osaleda linnade territooriumidel ühisspordiürituste korraldamises ja läbiviimises.

Eelnevalt on 2016. aastal Maardus vastu võetud Velikije Luki linna delegatsiooni, kohtumise sõnum oli tutvustada siinset koolielu ja selle korda ning vahetada arvamusi. Sõpruslinna esindajad võtsid osa ka Maardu Põhikoolis toimunud seminarist "Kirjanduslik Eestimaa".

Aktiivne koostöö on toimunud ka sõpruslinnade koolide vahel. Velikije Luki linnas korraldati temaatiline konverent erinevate koolitusprogrammide alusel, kus Maardu Põhikooli õpetajatele pakuti näidistunnide läbiviimist – sellega said meie pedagoogid suurepäraselt hakkama.

Velikije Lukis on toimunud ka arendav rahvusvaheline noortelaager, millest võttis osa 21 meeskonda kaheksast riigist.

Koostöö Venemaa linna Velikije Lukiga on peatatud määramata ajaks alates 22.03.2022.

 

Volgograd – Krasnoarmeiski rajoon

Partnersuhted kahe värvika linna Maardu ja Volgogradi vahel said alguse 2010. aastal allkirjastatud koostöölepinguga. Eelnevalt on Volgogradi ja Maardut sidunud ühine ajalugu. Sõpruslinnadeks kujunesid nad tänu soovile hoolitseda üksteise maal asuvate sõdurite matmispaikade ja mälestusmärkide eest - Volgogradis asuvate Eesti sõjaväelaste matmispaikade eest hoolitseb Volgograd ning meie maal asuvatest Venemaa sõdurite matmispaikade eest kannab hoolt vastavalt Maardu.

Ühiselt on edendatud ka haridusvaldkonda, nimelt korraldas Maardu Linnavalitsus koolikiusamise ennetamiseks ja sellega võitlemiseks veebikonverentsi, mille käigus jagasid oma kogemusi nii Venemaa kui Eesti õpetajad ja psühholoogid. 2021. aastal võtsid Maardu noored osa rahvusvahelisel joonistusvõistlusel " Volgograd: a City with Warm Vibes".

Koostöö Venemaa linna Velikije Lukiga on peatatud määramata ajaks alates 22.03.2022.

Kontaktid

Statistika

Rahvaarv: 16062
Pindala: 22,76 km2 km²
Koole: 3
Lasteaedu: 4
Huvikoole: 1