Uudised

Aita kaasa meie linna arengule - registreeri Maardusse!

Kutsume kõiki Maardus elavaid inimesi, kes pole end jõudnud veel linna elanikuks vormistada või on seda otsust edasi lükanud, registreerida oma elukohaks Maardu linna.

Üksikisiku tulumaksust, mis on linna peamine tuluallikas, saavad linna lapsed haridust, toetatakse endaga mitte toime tulevaid inimesi, noortele spetsialistidele luuakse töökohti, renoveeritakse tänavavalgustust, rajatakse kergliiklusteid ja mänguväljakuid, võimaldatakse soodustusi ühistranspordi kasutamiseks, remonditakse tänavaid ja heakorrastatakse parke.
Suurem tulubaas annab paremad võimalused luua väärtuslikum elukeskkond. Seetõttu on igaühe panus Maardu linna arengusse oluline.

Iga inimese enda huvides on, et tema elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid korrektsed. Maardulasena saad otsustada kellele usaldad oma linna juhtimise, võttes osa kohalikel valimistel. Maardulane olla on lisaks kõigele muule ka majanduslikult kasulik, kuna mitmed linna eelarvest finantseeritavad toetused on seotud linna elanikuks olemise nõudega. Näiteks:

Ravimitoetus mittetöötavatele üksi elavatele vanaduspensionäridele ja puudega isikutele

Kuni 110 EUR aastas

Toetus puudega isikutele isiklike abivahendite ja hooldusvahendite ostmisel ning rentimisel

Kuni 160 EUR aastas

Ühekordne toetus raske majandusliku olukorra puhul

Kuni 190 EUR aastas

Sünnitoetus

 

 • esimese lapse sündimisel 400 EUR;
 • teise lapse sündimisel 500 EUR;
 • kolmanda ja neljanda lapse sündimisel 1160 EUR eeldusel, et kõik lapsed on alaealised ja elavad vanematega,
 • viienda ja enama lapse sündimisel 1540 EUR eeldusel, et kõik lapsed on alaealised ja elavad vanematega.

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

2-6. klassi mineva lapse toetus

Pikapäevarühma toidu toetus vähekindlustatud perede lastele

150 EUR

50 EUR

üldhariduskooli pikapäevarühma toidu maksumuse osaline või täielik hüvitamine

Toetus elluastujatele lastekodulastele

400 EUR

Sünnipäevatoetus 65-aastastele ja vanematele isikutele igaks sünnipäevaks.

70 EUR

Toetus Tšernobõli AEJ tuumakatastroofi likvideerimistöödest osavõtjaile

300 EUR aastas

Maamaksu toetus pensionäridele

Kuni 32 EUR aastas

Toetus raske- või sügava puudega isikutele lisakulutuste katmiseks

 • sügava puudega isikule 29 EUR kuus;
 • raske puudega isikule 18 EUR kuus.
Toetused emadepäeva, koolialguse ja jõulude ajal.
 • lasterikastele peredele (3 ja enam last) 
 • vähekindlustatud peredele lapsega
 • peredele, kus kasvad erivajadusega laps
 • toetuste suurus on 75-150 EUR

 

Lisaks tagab linn lasteaiakoha vaid Maardu linna elanike lastele. Suvelaagri tuusiku toetust, lasteaia- ja pikapäevarühma toidu toetust või toetust lapse põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise kulude osaliseks katmiseks saavad samuti vaid Maardus registreeritud  toimetulekuraskustega ja lasterikkad pered.

Kui elad Maardus, aga pole Maardu linna oma elukohaks vormistanud, siis tule nüüd ja registreeri ennast linna elanikuks.

Seda saab teha:

 • e-rahvastikuregistri iseteenindusportaalis - https://www.rahvastikuregister.ee/  logides sisse läbi ID-kaardi, Mobiil-ID või pangalingi kaudu;
 • digiallkirjastatuna e-posti teel. Elukohateade;
 • Maardu Linnavalitsuse elanikeregistri spetsialisti juures, kes võtab inimesi vastu teisipäeval kl 14.00-16.30, neljapäeval kl 9.00-12.00 ja 14.00-17.00 ja reedel kell 9.00-12.00;
 • postiga, lisades koopia isikut tõendavast dokumendist, millel on Teie isikuandmed.

Registreeri ennast Maardusse. Aita kaasa meie linna arengule!