Uudised

Vanemlusprogramm “Imelised aastad” alustab taas!

Maardu Linnavalitsus koostöös Tervise Arengu Instituudiga alustab augustis taas 2-8 a laste vanematele mõeldud  tõenduspõhise vanemlusprogrammiga "Imelised aastad".

Programmi raames arendatakse ja õpetatakse 2-8. aastaste laste vanematele vanemlikke oskusi, mille läbi paraneb lapse ja vanema vaheline suhe. Koolitusel õpitakse lapsega kontakti saama, last tunnustama, konflikte lahendama, ennast kehtestama, piire seadma ning toime tulema erinevate probleemidega. Läbi koolituse omandatud vanemlikud oskused aitavad ennetada laste käitumisprobleeme.Suuremas plaanis ka vähendavad hilisemat riskikäitumist. Uuringutest on selgunud, et tänu programmile suureneb lastel probleemide lahendamise oskus, paranevad suhted eakaaslastega, areneb väljendus- ja enesekehtestamisoskus, kasvab õpiedukus. Pikas perspektiivis väheneb agressiivne käitumine ja koolist väljalangemine.

Koolituse kestvus on kokku 16 nädalat (augustist detsembrini 2021), kohtumine koolitajatega 1 kord nädalas 2-2,5 tundi. Maardu Linnavalitsus tagab toitlustamise ja vajadusel lapsehoiuteenuse. Tunnid toimuvad lasteaia "Rõõm" ruumides.

Koolitusprogrammi viivad läbi vastava väljaõppe saanud grupijuhid Alksei Norden ja Maret Bergström. Koolitus on lapsevanematele tasuta. Augustis alustav grupp on seekord venekeelne.

Lisainfo ja registreerimine e-posti aadressil: sandra@maardu.ee

Info programmi kohta eesti keeles: https://tarkvanem.ee/koolitused/imelised-aastad/

Info programmi kohta vene keeles: https://tarkvanem.ee/ru/programmy-dla-roditelej/programma-obuchenija-neverojatnyje-gody/