Uudised

Energiahinna hüvitist hakkavad saama kuni keskmise sissetulekuga pered

Valitsuskabineti eilse otsuse kohaselt hakkavad energiahinna tõusu hüvitist saama kuni keskmise sissetulekuga leibkonnad. Toetust makstakse peredele, kelle netosissetulek jääb alla mediaani, mis on leibkonna esimese liikme kohta 1126 eurot kuus.

Energiakulude tõusu toetuse saajaks kvalifitseerub pere, kelle netosissetulek jääb alla mediaantaseme, mida arvestatakse leibkonna esimese liikme kohta 1126 eurot kuus. Iga järgmise vähemalt 14-aastase pereliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.

Tänasest on uue sissetulekumäära järgi seadistatud ka rahandusministeeriumi energiahinna hüvitise veebikalkulaator, mille abil pered saavad kindlaks teha, kas neil on hüvitisele õigus ning arvutada välja oma elektri-, gaasi- ja küttearve alusel saadava toetuse suurus.

Hüvitatakse septembri (tagasiulatuvalt) kuni märtsikuu eest 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab elektril 12 s/kWh, gaasil 4,9 s/kWh ning kaugküttel alates 7,8 s/kWh.

Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot ja alampiir 10 eurot ühe kuu kohta.

Hüvitise saamiseks tuleb sihtrühma kuuluval perel esitada Maardu Linnavalitsusele taotlus. Mugavuse huvides on soovitatav taotlus esitada mitme kuu peale kokku. Maardu linn teeb ettevalmistusi, et alustada taotluste vastuvõtuga alates 1.01.2022.  Rohkem infot hüvitise taotlemise protseduuri kohta saab lähiajal Maardu linna kodulehel ja sotsiaalmeedias.

Energiakulude hüvitamise kohta saab jooksvat informatsiooni veebilehelt www.rahandusministeerium.ee/energiakulude-huvitamine.