Uudised

« Tagasi

Abi Ukrainale

Ukrainas toimuv ei jäta kedagi ükskõikseks. Ka Maardu linn otsib võimalusi ukrainlaste aitamiseks ja vastuvõtmiseks.

Esmajärjekorras majutuvad põgenikud oma lähedaste ja tuttavate juurde, riik toetab abivajajaid ja rahvusvahelise kaitse taotlejaid. Majutuse puudumisel korraldab sisserännanute lühiajalise majutuse Sotsiaalkindlustusamet, kus inimesed võivad riigi toel viibida kuni üks kuu. Hetkel ei ole Maardu linnal vabu munitsipaalkortereid ega võimalusi pakkuda alalisi majutuskohti, samas kui riiklikud vastuvõtukeskused ületavad oma võimekust uusi inimesi vastu võtta oleme valmis leidma Maardu kuni 30 inimesele ajutist/esmast majutuspinda.

Enamasti jõuavad Maardusse ja pöörduvad meie poole ukrainlased kellel on olemas linnas perekonnaliikmed, sõbrad, tuttavad ja ka reeglina ka majutuskoht. Pakume esmast nõustamist, vajadusel suuname lasteaeda/kooli või aitame toidu või muu vajalikuga. Samuti aitame koostada taotlused toimetulekutoetuse saamiseks. Vastavalt sotsiaalministeeriumi juhistele on neil õigust toimetulekutoetustele samadel alustel nagu Eestis elavatel inimestel. Siiani olime kontaktis ca 45 Ukrainast tulnud inimesega.

Lapsevanema avalduse alusel registreeritakse Ukrainast tulnud laps kooli ja lasteaeda. Vanem saab ise otsustada, millisesse  koolis laps läheb – kas vene või eesti õppekeelega kooli. Lapsele antakse võimalus uuesti harjuda kooliga, , et tal uuesti tekkiks süsteemsus ja rutiin.  Pärast kooli astumist toimub lapse ja vanematega arenguvestlus ning lapsele koostatakse vajadusel individuaalne õppekava. Lastele antakse samuti võimalus täiendavalt õppida eesti keelt.

Meil on võimalus pakkuda ukraina lastele osalist haridust ukraina keeles - vajadusel saaksime õpetada ukraina keeles põhiaineid (ukraina keel, matemaatika, loodusõpetus). Koostöös koolijuhtide ja pedagoogidega koostatakse lähiajal täpsem tegevuskava Ukraina laste õpetamiseks.

Emotsionaalset tuge Eestisse saabuvatele Ukraina sõjapõgenikele pakutakse nii eesti, vene kui inglise keeles 24/7 ohvriabi kriisitelefonilt 116 006 ning ohvriabi poolt pakutakse psühhosotsiaalset kriisiabi.

Ukraina abivajadus praeguses olukorras on suur ja igasugune abi on teretulnud. Kes soovib ja saab ühel hetkel abistada Ukrainast Maardusse jõudvaid inimesi, saavad anda sellest varakult teada. Info palume saata emailile kirill.maslov@maardu.ee või helistada telefonil 588 59193.

Maardus püsivalt elab ca 950 ukrainlast, kellest paljud väljendasid valmidust aidata Ukrainast saabuvaid inimesi.

Maardu Linnavalitsus otsustas toetada Eesti Punase Risti 10 000 euroga

Sotsiaalministeerium kutsub kõiki organisatsioone ja inimesi, kes soovivad pakkuda abi sõja eest põgenevatele Ukraina kodanikele näiteks majutuse ja transpordiga või ka töökoha leidmisel, tegema seda MTÜ Eesti Pagulasabi vahendusel.

Pagulasabi koordineerib abipakkumisi ja hoiab sidet riigiasutustega. Abipakkumised saab sisestada https://www.pagulasabi.ee/pakuabi. Kirjutada saab ka sotsiaalkindlustusameti aadressile ukraina@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Samuti on võimalik toetada annetustega läbi Eesti Punase Risti või "Ukraina heaks!" algatuse https://www.ukrainaheaks.ee/

Rahalisi annetusi saab teha pangaülekandega:

MTÜ Eesti Pagulasabi, EE791010220258852223

MTÜ Mondo, EE491010220099409013

MTÜ Ukraina Kultuurikeskus, EE401010220229090221​

Selverid kõikjal Eestis (sh ka Maardus) koguvad hügieenitarbeid, mis Punase Risti vahendusel Ukrainasse jõuavad.

Rohkem infot seoses olukorraga Ukrainas  leiab www.kriis.ee, küsimuste korral aitab riigiinfo telefon 1247.