Uudised

« Tagasi

Harju maakonna arengustrateegia 2040+ avalik väljapanek

 

Harjumaa  Omavalitsuste  Liit  (HOL)  on  kohaliku  omavalitsuse  korralduse  seaduse  (KOKS)  §  374  lõike  3  alusel  koostanud  Harju  maakonna  arengustrateegia  2040+  eelnõu  ning  on  korraldamas  selle  avalikku  väljapanekut. Harju maakonna arengustrateegia eesmärgiks on maakonna arengu strateegiline planeerimine aastani 2040 ja sellest edasi.

Harju  maakonna  arengustrateegia  2040+  on  maakondlik  kokkulepe  eri  tasandite  institutsioonide  vahel, mille  sisuks  on  avalike  teenuste  parem  korraldamine,  regionaalse  koostöövõimekuse  suurendamine  ja regionaalsest  vajadustest  lähtuva  arenguvajaduste  sisendi  andmine  riigile.  Strateegia  ülesehitus  lähtub avaliku sektori peamisest ülesandest, milleks on elanikele avalike teenuste korraldamine ja nende kättesaadavuse tagamine.

Harju maakonna arengustrateegia 2040+ lähtub piirkonna senistest arengutest ning väljakutsetest,mille lahendamine on kõige tulemuslikum erinevate osapoolte koostöös. Strateegia aluseks on piirkonna pikaajaline visioon ning kolm strateegilist eesmärki.

Strateegia rakendamine toimub läbi kolme tegevussuuna:

  • tegus rahvas,
  • kvaliteetne elukeskkond ja -teenused ning
  • tasakaalustatud ruumimuster.

Strateegia elluviimise aluseks on kuus läbivat põhimõtet - hoolivus, elanikkonnakaitse, ruumiline tasakaal, rohepöörde rakendamine, piirideta koostöö ja uuenduslikkus – mis läbivad kõiki eesmärke ja tegevussuundasid.

Harju  maakonna  arengustrateegia  2040+  eelnõuga saab tutvuda lingil  
Ettepanekuid saab esitada kuni 30. novembrini 2022 aadressil info@hol.ee. 

Peale  avalikku  väljapanekut  ja  laekunud  ettepanekute  kaalumist  ning võimalusel  arvestamist,  esitatakse Harju maakonna arengustrateegia 2040+ eelnõu KOKS-i §-st 374 lõike 3 alusel volikogudes heakskiitmiseks.

Lisainfo:

Tiina Beldsinsky

tel (+372) 53913295 

tiina@hol.ee