Uudised

« Tagasi

Muuga sadamas arutati välisõhu kvaliteedi seiret

Õhu kvaliteedi teema on jätkuvalt linnavalitsuse töölaual.
 
Täna toimus Muuga sadamas koosolek õhu kvaliteedi seire teemal, millest võtsid osa Keskkonnaameti, Keskkonnaministeeriumi, Tallinna Sadama, Viimsi Vallavalitsuse ja Maardu linna esindajad.
 
Sadama esindajate sõnul on naftakauba käive on oluliselt kahanenud, tumedad naftasaadused (masuut, gaasiõli) on transiidist kadunud, heledad naftasaadused käideldakse kinnisel viisil, mis ei tekita lõhnahäiringut.
 
Arutati sadama seiresüsteemi toimimine olukorras kui sadama naftamahud on са 10 korda vähenenud.
 
Keskkonnaamet tellis juuringu „Välisõhu kvaliteedi, lõhnahäiringu ja saasteainete heitkoguste hindamine Muuga-Maardu piirkonnas". Selle tulemuste analüüsiga saab tutvuda Maardu kodulehel https://bit.ly/3BQDr8X
 
Keskkonnaamet alustas haldusmenetlust Maardu tööstuspiirkonnas asuvate 7 ettevõtte puhul, mis peavad koostama lõhnaainete õhus sisaldamise vähendamise kavad.