Uudised

« Tagasi

Toetus eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks

Alates 16. jaanuarist 2023 kell 10:00 saavad eraisikud esitada taotlust Keskkonnainvesteeringute Keskusesse kinnistusisese ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitaristu rajamise toetuse saamiseks.

 

Toetuse eesmärk on tagada inimestele kvaliteedinõuetele vastava joogivee kättesaadavus ning reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine reoveekogumisaladel.

 

Toetust antakse reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele ja omapuhastitele jagame toetust piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima viie aasta jooksul ei rajata. Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ühendamist toetame juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga mingil põhjusel ei ole liitutud.

 

Taotlemise protsessist ja toetuse summadest leiab rohkem infot Keskkonnainvesteeringute Keskuse kodulehelt https://kik.ee/et/toetavad-tegevused/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine

 

Toetust jagatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest ning toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium.