Uudised

« Tagasi

Projekteerimsitingimuste taoltuste loetelu avalikuks väljapanekuks

Maardu Linnavalitsusele esitati projekteerimistingimuste taotlused. Seoses sellega Maardu Linnavalitsus korraldab projekteerimistingimuste eelnõude avalik väljapanek.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 04.06.2023 kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

1.

Olemasoleva alajaama ümbertõstmise projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 13.04.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks olemasoleva alajaama kinnistult Maardu tee lõik 3 Väike-Vahenõmme kinnistule ümbertõstmise projekteerimiseks.

2.

Huulheina põik 5 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 20.04.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Huulheina põik 5 kinnistule olemasoleva aiamaja üle 33% esialgsest mahust laiendamise projekteerimiseks.

3.

Tähtheina tee 5 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 25.04.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Tähtheina tee 5 kinnistule uue üksikelamu projekteerimiseks.