Uudised

Tasuta ja soodushinnaga sõidu õigus Maardus

Tuletame meelde, et avalikel bussiliinidel on alla 20 aastastele ja alates 63 eluaastast sõit tasuta.  Tasuta sõidu aluseks  on kassas registreeritud, isikustatud Tallinn-Harjumaa Ühiskaart. Samuti on võimalik kasutada e-õpilaspiletit või ISIC kaarti.

Samuti tasuta sõit kehtestatakse Harjumaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa ja Raplamaa avalikel maakonna- ja kaugbussiliinidel alljärgnevatele isikutele:

  • kõikidele keskmise ja raske puudega isikutele,
  • puuduva töövõimega isikutele,
  • osalise töövõimega isikutele (töövõimetuspensionäridele)
  • sügava puudega isiku saatjatele.

Tasuta sõiduõigust (0-eurone pilet) saab puudega isik tõendada kolmel erineval viisil - rohkem info siin

Kehtivad ka Maardu Linnavolikogu poolt kinnitatud ja seni kehtinud sõidusoodustused.

Tasuta sõidu õigus on alljärgnevatel isikutel:

1) 63-aastased ja vanemad pensionärid;

2) kuni 19-aastased noored (kaasa arvatud);

3) 3- ja enamalapselise pere  lapsed ja üks vanem (Maardus registreeritud);

4) Tšernoboli AEJ avarii likvideerimistöödest osavõtjad (Maardus registreeritud);

5) alla 16-aastase puudega lapse saatja;

6) sügava puudega 16-aastase ja vanema isiku saatja;

7) raske nägemispuudega isiku saatja;

8) sügava puudega 16.a ja vanem isik;

9) raske nägemispuudega isik;

10) Maardu linna aukodanikud;

11) vormiriietuses Eesti Vabariigi politseiametnikud ja kaitseväe vormiriietuses ajateenijad.

12) alla 3 - aastase lapse üks vanem (lisainfo allpool)

 Soodushinnaga (40% võrra madalam) 30 päeva pileti hind alljärgnevatele isikutele:

1) Eesti Vabariigis õppivad üliõpilased ajavahemikul 01. septembrist kuni 20. juunini (Maardus registreeritud);

2) Maardu linna üldhariduskoolides, lasteaedades või huvikoolides alaliselt või ajutiselt töötavad pedagoogid 20.augustist kuni 20.juunini (Maardus registreeritud).

3) kuni 63 aastased pensionärid (Maardus registreeritud).

Alates märtsist on ühel alla 3-aastase lapse vanemal õigus sõita Maardu-Tallinn bussiliinidel tasuta

 Maardu Linnavolikogu otsustas 28.01.2020 täiendada sõidusoodustused Maardu-Tallinn bussiliinidel ning lisada tasuta sõidu õigus alla kolmeaastase lapse ühele vanemale.

Sõidusoodustuse õigust tõendavad dokument -valideeritud isikustatud ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga.

Tasuta sõidu õiguse saamiseks peab lapsevanem tulema linnavalitsusse ja esitama sotsiaalabiosakonnale taotluse. Juhul, kui on tasuta sõidu õigus mõlemal vanemal, esitavad lapsevanemad sotsiaalabiosakonnale taotluse, milles märgitakse, kes kasutab tasuta sõidu õigust

Uus soodustus kehtib alates 1. märts 2020