Ideekonkurss Kodulinn Kaunimaks 2018

 

Tulemused


18.märtsil 2018 lõppes rahvahääletus „Kodulinn kaunimaks 2018" konkursi parima idee väljaselgitamiseks. Iga vähemalt 16. aastane Maardu elanik sai hääletada  kahe parima idee poolt. Kõige rohkem hääli sai jalgpalliklubi Maardu Linnameeskonna idee rajada linnastaadionile tehniline hoone.

Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul osalesid maardulased konkursil väga aktiivselt. „Sel aastal laekus konkursile väga palju originaalseid ja huvitavaid ideid, millest 8 pääses hääletamisvooru. Kahe nädala jooksul andsid maardulased 427 häält nende objektide eest, mida inimesed sooviksid Maardus näha," ütles linnapea. „Ma tänan igat Maardu elanikku, kes panustas konkursi õnnestumisele – tänu teie osalusele ja aktiivsele hääletusele saab meie linn veelgi ilusamaks, hubasemaks ja mugavamaks!" lisas Arhipov.

Kõige rohkem hääli sai Maardu Linnameeskonna jalgpalliklubi ettepanek luua linnastaadionile tehniline hoone, kus saaks hoida suuskasid klubi spordiinventari, suuskasid jt. Sama hoonet saab kasutada ka muu linnastaadioni hooldamise ja spordivõistluste korraldamisega seotud vahendite hoidmiseks. Selle idee poolt hääletas 144 inimest.

Teisele kohale jäi 108 häälega Muugal Lennula kinnistul asuva külaplatsi korrastamise idee. Rohkem kui sada muugalast sooviks näha oma kodukandis korrastatud külaväljakut lõkkeplatsi, kiigu ja lavaga kus rahvas saaks koos käia ja oma vaba aega veeta. Kolmandat ja neljandat koha jagasid omavahel bussipeatuste uuendamise idee (44 häält) ja uue koerte jalutusplatsi loomise idee (35 häält). Konkursi tulemustega saab tutvuda lingil: https://goo.gl/gwNKZY

Konkursi komisjoni istungil otsustati neljapäeval jagada 30 000 eurot kahe enim hääli saanud ideede vahel. Nii otsustasid eksperdid eraldada linnaeelarvest 20 000 eurot tehnilise hoone rajamiseks ning 10 000 eurot suunata Muuga külaplatsi korrastamisele. Arvestades suure avaliku huviga otsustati realiseerida ka järkjärgulist bussipeatuse uuendamist ja luua uus koerte jalutusplats konkursiväliselt võttes neid ideed linnavalitsuse tööplaani. 

Selle aasta jaanuaris kuulutas Maardu Linnavalitsus välja ideekonkursi „Kodulinn kaunimaks", mille raames esitasid maardulased 56 ideed linna paremaks muutmiseks. Linnaelanike kaasati Maardus linnaeelarve koostamisse juba teist korda.

 

Hääletamine

 

Jaanuaris kuulutas Maardu linnavalitsus välja ideekonkursi Kodulinn Kaunimaks 2018, mille raames esitasid kolme nädala jooksul maardulased erinevad ideed linna paremaks muutmiseks. Parimad ettepanekud, mille kogumaksumus ei ületa 30 000 eurot viiakse reaalselt ellu. 19. veebruariks 2018 laekus konkursile 56 ideed .

Konkursi komisjon valis kõikidest esitatud ideedest välja 8, mis vastavad konkursi tingimustele, mille maksumus ei ületa 30000 eurot, mida on võimalik realiseerida 2017 aasta jooksul ning mille hooldamine ei too ebamõistlike kulusid tulevikus.

  • Ilusamad bussipeatused (idee esitajad Karel Kurvits, Sirje Hollo)

Ettepanek muuta bussipeatused säravamaks ja ilusamaks. Üheks võimaluseks võiks värvida need Eesti rahvariide seelikute mustrite järgi triibuliseks. Postide küljes võiksid suvel olla lilleamplid.

  • Muuga külaplats korda (idee esitaja MTÜ Maas)

Idee on luua muugalaste kooskäimise paremad võimalused, kasutades selleks olemasolevat Lennula kinnistut ning luues sinna ürituste korraldamiseks paremad tingimused (sh kinnistu korrastamine, külakiik, lava ja katusealune, lõkkeplats jt)

  • Grillimiskohad metsaparki (idee esitajad Karmen Simon ja Aleksander)

Metsaparki võiks teha korralikud grillimiskohad, kus inimesed suvel saaks grillida ja vaba aega veeta. Läheduses võiks olla ka atraktsioon lastele.

  • Amfiteater Kellamäe pargi tiigi ääres (idee esitaja Valeria Šinkareva)

Kellamäe parki võiks kirikupoolse tiigi äärde luua tõusvate istmeridadega poolringi kujuline vabaõhuteater. See kaunistab Kellamäe parki ning loob hubase koha vaba aja veetmiseks inimestele eri vanuses.

  • Pulmaplats koos raamiga piltide tegemiseks  (idee esitaja Tatjana-Aleksandra Grunina)

Maardu vajab piduliku abielutseremoonia jäädvustamiseks kohta, kuhu saaksid koguneda pulmalised ning kinnitada sinna traditsioonilised lukud ja lindid. Samal platsil võiks asuda ka suur raam ilusate piltide tegemiseks linna taustal (nt tagaplaanil kirik ja tiik).

  • Koerte jalutusplatsi loomine põhjapoolsesse linnaossa (idee esitaja Valentin Petrov)

Idee on luua piirdeaiaga plats, kus koeraomanikud saaksid oma loomadega jalutada. See teeks koeraomanike elu mugavamaks ning aitaks hoida meie linna tänavad puhtana.

  • Lauatennise lauad hoovidesse (idee esitaja Ivan Dorohhin)

Idee on paigaldada Maardu korruselamute hoovidesse lauatennise lauad, et noored ja lapsed oleksid rohkem motiveeritud veetma oma vaba aega värskes õhus.

  • Tehniline hoone linnastaadionile (idee esitaja jalgpalliklubi Maardu Linnameeskond)

Jalgpall areneb linnas kiire tempoga ning tehnilise hoone loomine aitaks sellele kaasa. Abihoones saaks jalgpalliklubi Maardu Linnameeskond hoida oma spordiinventari. Sama hoonet saab kasutada ka muu linnastaadioni hooldamise ja spordivõistluste korraldamisega seotud vahendite hoidmiseks (nt suusavarustus jt).

Iga vähemalt 16.aastane Maardus registreeritud elanik saab anda oma hääle kahele ideele, mis tema arvates peavad olema teostatud selle ideekonkursi raames.

Hääletamine kestab 1 - 18. märtsini 2018  ning selle tulemused avalikustatakse aprilli keskel.