Jäätmetekke vältimine

Jäätmete käitlemisel lähtutakse jäätmekäitluse hierarhiast ehk põhimõttest viia jäätmekäitluse mõju keskkonnale võimalikult väikseks. Eelistada tuleb hierarhias kõrgemal olevaid lahendusi. Parimaks loetakse jäätmetekke vältimist, hierarhiatasemelt madalamal on taaskasutamine. Jäätmete taaskasutusmoodused on korduskasutuseks ettevalmistamine (parandamine, puhastamine jm), materjalina ringlussevõtt ja muu taaskasutamine nagu energia tootmine ning tagasitäide. Prügilasse viimist loetakse hierarhias viimaseks lahenduseks. 
 
Allikas: https://envir.ee/ringmajandus/jaatmed 
 
Vähendamise all mõeldakse väiksema materjali koguse kasutamist ning ära visatava materjali hulga vähendamist. Ehk jäätmetekke vähendamine on nii otsene jäätmetekke vältimine kui ka tekkivate jäätmekoguste vähendamine. Jäätmetekke vähendamine hõlmab nii meetmeid kui tegevusi, mis ennetavad toote ja materjali muutumist jäätmeteks.
 
Kuidas vähendada jäätmeteket igapäevaelus? Mõned lihtsad nipid:
 
 • Kasuta postkastil „Ainult tellitud post" kleebist.
 • Joo kraanivett.
 • Osta kohv termostopsi.
 • Kasuta ostunimekirja, et vältida ebavajalikke oste.
 • Kontrolli „parim enne" kuupäevi, et vältida toidujäätmete tekkimist.
 • Eelista pakendamata puu- ja köögivilju ning teisi tooteid.
 • Kiiresti mitte rikneva toidu puhul eelista suuremat pakendit.
 • Keeldu kilekotist.
 • Serveeri mõistlikud portsjonid, sest prügikasti pole tarvis toita.
 • Kasuta toidu tegemisel ära ülejäägid.
 • Prindi vähem, kasuta kahepoolset printimist.
Allikas: https://www.pparnumaa.ee/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/zDKvdt6DqLoU/content/jaatmetekke-vahendamise-nadal-parim-prugi-on-see-mida-pole-tekitatud-

Ringmajandus

Ringmajandus on tõhus alternatiiv valitsevale lineaarsele majandusmudelile ehk „tooda-tarbi-viska minema", mis vajab suurt kogust sisendit ning tekitab ühtlasi palju kasutuid jäätmeid. Lineaarne majandusmudel, mis on ekspansiivne, ei ole jätkusuutlik lahendus ning ei suuda tagada inimkonna ja keskkonna heaolu ega vasta tänapäevase ühiskonna vajadustele pikemas ajavaates. Maa loodusvarad on piiratud, mistõttu on keskkonna ja majandusarengu seisukohalt oluline leida jätkusuutlik viis nende kasutamiseks. 

Allikas: https://ringmajandus.envir.ee/et/ringmajandus

Ringmajanduse mudeli puhul eraldatakse üksteisest looduslikud materjalid ja tehislikud materjalid. See loob head eeldused, et neid saab hiljem taaskasutada. Kui materjalid on tootmise käigus omavahel kokku segatud, siis on neid hiljem pea võimatu uuesti eraldada ja seetõttu läheb enamus jäätmetest prügilatesse või põletamisele.

Ringmajanduse mudelis on kesksel kohal toote/teenuse disain. See ei tähenda pelgalt toote välimust, vaid ka materjalide valikut, tarneahelat, eluiga, kasutajamugavust ja suunamist tagasi tootja juurde, nüüd juba peale toote kasutamist. Eesmärk on hoida 95% materjalidest taaskasutuses ja vaid 5% võib minna energia tootmisesse või ladustamisele. Ringmajanduse mudelis on kesksel kohal toodete rentimine, mitte nende omamine. Nagu eelpool mainitud, püütakse ringmajanduses hoida lahus bioloogilisel toormel valmistatud tooted ja tehislikud materjalid.

Allikas: https://www.ragnsells.ee/keskkond/ringmajandus/