Koduteenus

 

Teenuse eesmärgiks on aidata vähenenud toimetulekuvõimega inimestel (eakad või puudega isikud) iseseisvalt, pere või sotsiaalhooldustöötaja organiseeritud teenuste abil kodus toime tulla.

Koduteenus on abistamine igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, välja arvatud füüsilist kontakti vajav abistamine. Koduabi ei sisalda abistamist remondi- ja aiatöödel.

Koduteenust osutavad Sotsiaalmaja sotsiaalhooldustöötajad ning abistatakse isikut igapäevaeluks vajalike tegevuste sooritamises, milleks vastavalt Maardu Linnavalitsuse määruse  25.04.2017 nr 2 on:

 • toiduainete, ravimite ja muude esmatarbekaupade koju toomine;
 • abi toidu valmistamisel, nõude pesemisel või toitlustamise     korraldamine;
 • esmatasandi arstiabi korraldamine;
 • eluaseme korrastamine isikule kuuluvate vahenditega;
 • esmased hooldustoimingud (abi riietumisel, toitmisel, ravimite maustamisel, kliendi pesemisvõimaluste korraldamine);
 • riiete pesemine või pesemise korraldamine;
 • kliendi saatmine asjaajamisel või asjaajamise korraldamine ametiasutustega – s.h avalduste kirjutamine ja esitamine; isikut tõendavate dokumentide vormistamine, pensioni- ja puudedokumentide vormistamine, toetuste taotlemine jne;
 • suhtlemine kliendiga;
 • kütte ja vee eluruumi toomine ja tuha ning heitvee väljaviimine (kaugkütte või veevärgi puudumisel);
 • vajadusel transporditeenuse korraldamine väljaspool kodu asjaajamisteks;
 • elektri- ja veenäitude teatamine;
 • kommunaal- ja muude maksete tasumise korraldamine vastavalt arvetele

Koduteenuse taotluse vorm

Koduteenuse taotluse e-vorm 

Regulatsioon