Sotsiaalhoolekanne

Ametnikud

Juhataja Olga Jevdokimova olga.jevdokimova[ät]maardu.ee 6060720
Lastekaitse peaspetsialist Viktoria Danilova viktoria.danilova[ät]maardu.ee 6060732
Lastekaitse peaspetsialist Tatjana Gudrais tatjana.gudrais[ät]maardu.ee 6060754
Sotsiaaltöö peaspetsialist Katrin Aro katrin.aro[ät]maardu.ee 6060712 
Sotsiaaltöö peaspetsialist Tatjana Qvick tatjana.qvick[ät]maardu.ee 6060744
Sotsiaaltöö peaspetsialist Olga Demysheva olga.demysheva[ät]maardu.ee 6060747
Peaspetsialist Aleksandra Kalistratova aleksandra.kalistratova[ät]maardu.ee 6060734
Spetsialist Natalja Fjodorova natalja.fjodorova@maardu.ee 6060743
Raamatupidaja Larissa Ištšuk larissa.istsuk[ät]maardu.ee 6060719

 

Vastuvõtt:   

E 09.00 - 12.00, 14.00 - 16.30
K 09.00 - 12.00, 14.00 - 16.30
 
 
Sotsiaalhoolekanne on sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi osutamise või määramisega seotud toimingute süsteem.

Sotsiaalhoolekande ülesandeks on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ning sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

Ülesannete täitmiseks sotsiaalabi osakond:

  • koordineerib sotsiaalhoolekannet
  • korraldab sotsiaalteenuste osutamist
  • osutab sotsiaalnõustamisteenust
  • korraldab riiklikke ja kohalikke sotsiaaltoetuste maksmist
  • teeb lastekaitsetööd
  • täidab eeskostja ülesandeid eestkosteasutusena
  • valmistab ette ja esitab kinnitamiseks sotsiaalvaldkonda kuuluvaid õigusaktide projekte

Sotsiaalhoolekande arendamisel lähtutakse