Hoovide heakorrastamise toetuse taotlus

E-vormid on taotlused, päringud jms, mille esitamiseks seni on vaja olnud pabereid täita, allkirjastada ja asutusse kohale viia. Siin aga piisab e-vormide kasutamiseks täita ekraanil olev vorm ja vajutada „Saada" nuppu. Täidetud vorm saadetakse automaatselt Maardu linnavalitsuse dokumendihaldussüsteemi, kus seda menetletakse.

Sisenege Maardu linna teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart, PIN1 ja PIN2.
 
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm.

 Korterelamute hoovide heakorrastamistööde toetamise kord

Для совершения этого действия Вы должны быть залогинены!