Tulemused

20. märtsil lõppes ideekonkursi „Kodulinn kaunimaks 2019" parima idee hääletamine, mis toimus elektrooniliselt läbi VOLIS keskkonna, emaili teel ja paberkandjal. Iga Maardu elanik sai anda oma hääle kahele ideele, mis tema arvates peavad olema teostatud selle ideekonkursi raames. Kõige rohkem maardulaste hääli sai kaasaegse korvpalli välisväljaku rajamise idee.


„Tänan kõiki Maardu elanikke, kes ideid esitasid ja hääletamisel osalesid. Teie aktiivsus ja meiega jagatud mõtted andsid häid juhtnööre edasiseks tööks – nüüd teame kindlalt, millest Maardus puudust tuntakse ning mille kallal hakkame töötama", teatas Maardu linnapea Vladimir Arhipov. „Selle aasta hääletamisaktiivsus oli väga kõrge – parima idee väljaselgitamiseks anti kokku  837 häält , mis on võrreldes eelmise aastaga peaaegu kaks korda suurem number. Sel aastal ei ole arvestatud 80 paberkandjal sedelit, mis ei vastanud hääletamise tingimustele. Järgmisel aastal parimate ideede hääletamise protsessi korraldame veelgi selgemaks ja läbipaistvamaks", lisas linnapea.
Maardulaste hääled jagunesid järgmiselt:

1. Kaasaegne korvpalli välisväljak Maardu Gümnaasiumi juures  461 häält
2. Maardu Põhikooli spordiväljaku renoveerimine    205 häält
3. Lastenurk linnastaadioni juurde      94 häält
4. Avalikud lauatennise lauad      26  häält
5. Laste mänguväljak puuetega/vähenenud võimalustega lastele ja väikelastele       24  häält
6. Stiilsed bussipeatused       21  häält
7. Infostendide paigaldamine linna tänavatele    6  häält

Ülekaalukalt võitis sel aastal Maardu Gümnaasiumi juurde kaasaegse korvpalli väljaku rajamise idee (idee autor on Artjom Filjok), mida linnavalitsus viib ellu selle aasta jooksul.  Teine suurt kogukonna poolehoidu saanud Maardu Põhikoolil spordiväljaku renoveerimise idee väärib samuti realiseerimist ning seda viib linnavalitsus ellu mitmes etapis.

Jaanuaris 2019 kuulutas Maardu linnavalitsus välja ideekonkursi „Kodulinn kaunimaks", mille raames esitasid maardulased erinevad ideed linna paremaks muutmiseks. Linnaelanikud kaasatakse Maardus linnaeelarve koostamisse juba kolmandat aastat järjest.
 

Hääletamine

Jaanuaris kuulutas Maardu linnavalitsus välja ideekonkursi Kodulinn Kaunimaks 2019, mille raames esitasid kolme nädala jooksul maardulased erinevad ideed linna paremaks muutmiseks. 19. veebruariks 2019 laekus konkursile 21 ideed .

Konkursi komisjon valis kõikidest esitatud ideedest välja 7, mis vastavad konkursi tingimustele, mille maksumus ei ületa 30000 eurot, mida on võimalik realiseerida 2019 aasta jooksul ning mille hooldamine ei too ebamõistlike kulusid tulevikus.

  • Maardu Põhikooli spordiväljaku renoveerimine (idee esitajad Natalja Tšusovljanova, Taisia Gontšarova, Anna Kotškina, Valentina Tsarjova ja teised).

Jooksuradade, kaugushüppe- ja palliviske sektorite korda tegemine

  • Kaasaegne korvpalli välisväljak Maardu Gümnaasiumi juures (idee esitaja Artjom Filjok)

Tänavakorvpalli väljak lastele, noortele ja kõigile huvilistele

  • Laste mänguväljak puuetega/vähenenud võimalustega lastele ja väikelastele (idee autor Tatjana- Aleksandra Aljautdinova)

Teistsuguse varustatusega mänguväljak, kus on mõeldud puuetega lastele (spetsiaalsed kiiged ratastoolis lastele jne). Võib samuti olla osa tavalisest mänguväljakust, aga koos vastava varustusega.

  • Avalikud lauatennise lauad (idee esitaja Jekaterina Saveljeva)

Idee on paigaldada igasse linnapiirkonda lauatennise lauad, et noored ja lapsed oleksid rohkem motiveeritud veetma oma vaba aega värskes õhus.

  • Stiilsed bussipeatused (idee esitaja Maria Vesselko)

Kujundada bussipeatusi ühtses stiilis koos Maardu linna sümbolitega, piirkonna kaardiga, bussimarsruudiga – üldse kasuliku infoga nii linna elanikele kui ka külalistele - kolmes keeles.

  • Infostendid (idee autor Maria Vesselko)

Paigutada infostende olulisematesse punktidesse linnas; stendidel nii ametlik kui ka mitteametlik info: ürituste ja huviringide reklaam, linna kaart, üldine teave linna ajaloost, muud uudised jne.

  • Lastenurk linnastaadioni juurde (idee autor Maardu Linnameeskond)

Maardu Linnameeskond osaleb sel aastal Eesti meistrivõistluste kõrgliigas ja staadioni tingimised vajavad parandamist. Selleks vajalik luua noorimatele kaasaelajatele oma staadioninurgake, kus saab kasulikult aega veeta nii lastel kui lapsevanematel. Seal paiknes minijalgpalliväljak, mänguväljak, kiiged, liivakast. Ideed oleks võimalik realiseerida 2019. aasta suveks.

Hääletamine

Iga vähemalt 16.aastane Maardus registreeritud elanik saab anda oma hääle kahele ideele, mis tema arvates peavad olema teostatud selle ideekonkursi raames.

Hääletamine kestab 4 - 20. märtsini 2019  ning selle tulemused avalikustatakse aprillis.

Hääletada saab:

•  elektrooniliselt läbi www.volis.ee  portaali (eeldab sisselogimist ID kaardi või Mobiil ID kaudu);

•  avaldades oma soovi paberil ning tuues seda Maardu Vaba Aja Keskusesse kl 10-16 (kaasa võtta pass, ID kaart või juhiluba);

•  saates oma valiku emaili teel aadressile linnavalitsus@maardu.ee . Kirjas peab nimetama oma täisnime, isikukoodi ning idee(d), mille toetused soovite oma hääl(ed) anda. Ilma isikukoodita hääled arvestusse ei võeta.

NB! Hääletusel osaledes annate Maardu Linnavalitsusele nõusoleku teie isikuandmete töötlemiseks ametliku elukoha kindlaks määramiseks.

 

Ideekonkurs „Kodulinn kaunimaks" 2019

Lähtudes soovist tõhusamalt kaasata elanikke linna eelarve ja arenguplaanide koostamisse kuulutab Maardu Linnavalitsus välja ideekonkursi „Kodulinn kaunimaks", mille raames saavad kõik maardulased esitada oma ideed linna paremaks muutmiseks. Parimad ettepanekud, mille kogumaksumus ei ületa 30 000 eurot viiakse reaalselt ellu. Ideed võtab linnavalitsus vastu kuni 19. veebruari 2019 südaööni.

Eelmisel aastal korraldatud ideekonkurss näitas, et maardulastel on palju häid ideid ja soovi kaasa rääkida linna eelarve koostamisel. Eelmisel aastal osales üle 400 inimese hääletamisel parima idee väljaselgitamiseks, mis aitas linnal suunata 30 000 eurot Maardu Linnameeskonnale tehnilise abihoone rajamiseks linnastaadionil ning Lennula platsi korrastamiseks Muugal. Arvestades suurt avalikkuse huvi, ehitas linnavalitsus 2018. aastal konkursiväliselt valmis koerte jalutusplatsi Kallavere põhjapoolses linnaosas.

Oma ideid esitades saavad linlased juhtida linnavõimu tähelepanu sellele, millest Maardus puudust tuntakse ning saada hea võimaluse oma ettepaneku elluviimiseks. Esitatavaks ideeks võib olla Maardu avalikku linnaruumi ilmestav objekt. Maardulased saavad esitada ettepanekud linnaelu erinevatest valdkondadest – spordist kuni vabaaja veetmiseni, linna kujundusest kuni looduskeskkonna korrastamiseni.

Oluline on see, et
1. idee on realistlik,
2. idee on teostatav 2019. aasta jooksul,
3. valminud investeeringuobjekti hooldamisega ei kaasne ebamõistlike kulusid ,
4. idee kogumaksumus ei ületa 30 000 eurot.


Ideid saab esitada 21. jaanuarist -19. veebruari 2019 südaööni elektrooniliselt infosüsteemis Volis. Samuti saab esitada idee emaili teel, täites vorm, mida saab alla laadida lingil .Täidetud vormi peab saatma emaili aadressile linnavalitsus@maardu.ee või tuua paberkandjal aadressile Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa 1, 74111 Maardu (ümbrikul märkida ideekonkurss Kodulinn Kaunimaks 2019). Oluline on märkida vormile oma isikukood, mis on aluseks hääletamisel osalemiseks.

Veebruari keskpaigal koguneb spetsiaalne konkursi komisjon, mis koosneb linnaarhitektist, planeeringu- ja linna arengu ekspertidest ja teistest pädevatest spetsialistidest. Komisjon vaatab üle esitatud ettepanekud, nende vastavust konkursi kriteeriumitele ning valib välja need ideed, mis pannakse rahvahääletusele. Komisjon hindab ettepaneku realistlikkust, eelarvet ja selle teostatavust 2019. aastal. 4 - 20. märtsini 2019 on kõigil vähemalt 16-aastastel Maardus registreeritud elanikel võimalus anda omapoolne hääl väljapakutud ideedele. Igaüks saab anda oma hääle maksimaalselt 2-le ideele.

HÄÄLETA