Linnavalitsuse struktuur

Maardu linnavalitsus on viieliikmeline järgmise struktuuriga: linnapea ja neli linnavalitsuse liiget.

Linnavalitsuse liikmed:

Vladimir Arhipov  linnapea
Aleksander Frosch linnavalitsuse liige
Aurika Sin linnavalitsuse liige
Igor Jermakov linnavalitsuse liige
Jelena Katsuba

linnavalitsuse liige


Linnavalitsuse  liikmete tegevusvaldkonnad:

Linnapea Vladimir Arhipov – juhib linnavalitsuse tööd ja esindab linna.
Valdkonnad: üldjuhtimine, eelarvestrateegia, linna esindamine, muude seaduste ja linna põhimäärusega pandud ülesannete täitmine.  

Linnavalitsuse liige Aleksander Frosch – täidab linnapea ülesandeid tema äraolekul. Valdkonnad: tehniline infrastruktuur ja kommunaalmajandus.

Linnavalitsuse liige Aurika Sin
Valdkonnad: haridus, noorsootöö ning sotsiaalabi- ja tervishoid. 

Linnavalitsuse liige Igor Jermakov
Valdkonnad: kultuur ja sport.

Linnavalitsuse liige Jelena Katsuba
Valdkonnad: avalikud ja välissuhted, sise- ja väliskommunikatsioon

 Regulatsioon