Noortekeskus

 

Noortekeskus

27.12.2013

     Aadress: Noorte 6, 74116 Maardu
     Tel: 6060888
     Noortekeskus avatud:
         
       T-R 14.00 - 20.00 - Noortekeskus
       Laupäeval: 10.00 - inglise keel
       Pühapäeval: 10.00 - inglise keel
 
 
 
 
 
INFO:
53 06 66 95 – juhataja Natalja Golovatš
53 47 00 93 – Jevgeni Golovatš
55 60 53 69 – koordinaator Alina Žukovskaja
60 60 888 - Noortekeskus
55 55 03 51 - Marina (INGLISE KEELE RINGITÖÖ)
 

Maardu noortekeskuses viiakse igal neljapäeval ja reedel läbi mitmesuguseid võistlusi lauatennises, intellektuaalsetes ja spordimängudes. Mänguvormis viiakse keskuses läbi ka inglise keele kursuseid (55550351 MARiNA). 

Maardu Noortevolikogu - mis see on

Noortevolikogu on kohalikul tasandil tegutsev Maardu linnavalitsuse ning volikogu juures noorte osaluskogu, mis on omavalitsusele nõuandvaks organiks noori puudutavatel teemadel.
Noortevolikogu eesmärk on analüüsida linna pädevusse kuuluvaid noorteküsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid linnavolikogule ja linnavalitsusele.
Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.
 
Noortevoolikogu koosneb 7 liikmest. Hääletamisõigus on kõikidel Maardus registreeritud elanikel vanuses 14-26 a. ning Maardu linna koolide õpilastel vanuses 14-26 a. 
Kandideerida võivad noored vanuses 14-26 a., kelle registrijärgne elukoht on Maardu linn või kes õpivad Maardu linna koolides. 
Vastavalt Maardu linna Noortevolikogu põhikirjale, valimised toimuvad 1 kord aastas oktoobris.
 

IV Maardu linna Noortevolikogu koosseis:
 
1. Nikita Matrossov
2. Diana Gurova
3. Aleksei Petrov
4. Diana Strelkova
5. Maria Kastujeva
6. Frida Vdovets
7. Tigran Gjulumjan
 
 Regulatsioon