Piirnipuu puuieste ehitamine Altmetsa tänavast kuni Kreegipuu puuesteni

 

1) HARJU MAAKOND, MAARDU LINN, PIRNIPUU PUIESTEE TEE-EHITUSLIK OSA PÕHIPROJEKT

Projekteeritav Pirnipuu pst lõik asub Maardu linnas Kreegipuu pst ja Altmetsa tee vahel. Maaala
asub väikeelamute rajoonis, hoonestus algab Kreegipuu pst juures, hetkel viimased hooned asuvad kinnistutel Pirnipuu pst 182 lääne pool ja Pirnipuu pst 129 ida pool.
 
 

2) PIRNIPUU PST JA KREEGIPUU PST DRENAAŽ

Käesoleva projektiga on lahendatud Harju Maakond, Maardu linn, Pirnipuu pst ja Kreegipuu pst tänava Soosaare 2. üldmaa (44601:007:0128) kinnistul sademeveekanalisatsiooni ja drenaaži süsteemid (VK) põhiprojekti staadiumis.
Projekti eesmärgiks on Pirnipuu pst ja Kreegipuu pst tee kuivendamine.
Projektiga lahendatavad insener–tehnilised võrgud on planeeritud uued ja on ette nähtud välja ehitada kaasaja nõuetele vastavalt.
 
 
3) KOOSKÕLASTUSED