Riigieelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetus (juriidilistele isikutele)

E-vormid on taotlused, päringud jms, mille esitamiseks seni on vaja olnud pabereid täita, allkirjastada ja asutusse kohale viia. Siin aga piisab e-vormide kasutamiseks täita ekraanil olev vorm ja vajutada „Saada" nuppu. Täidetud vorm saadetakse automaatselt Maardu linnavalitsuse dokumendihaldussüsteemi, kus seda menetletakse.

Sisenege Maardu linna teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart, PIN1 ja PIN2. 
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm.
Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Riigieelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord Maardu linnas

Riigieelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus (juriidilistele isikutele)

Taotleja võib olla: 1) juriidiline isik; 2) füüsilisest isikust ettevõtja; 3) Eesti rahvastikuregistri andmetel Maardus elav vähemalt 18-aastane füüsiline isik. Projekt on mõeldud Maardu elanikele või on nende huvides ning on oluline Maardu linnale ja projektis kirjeldatud huvitegevus toimub üldjuhul Maardu haldusterritooriumil. Väljaspool Maardu haldusterritooriumi võib projektis kirjeldatud huvitegevus toimuda, kui see on oluline Maardu linnale ja selle elanikele. Projekt, millele toetust taotletakse, võib toimuda ka mitme omavalitsuse haldusterritooriumil, kuid vähemalt osa sellest peab toimuma Maardu linnas.

1. Taotleja andmed

Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
E-mail on kohustuslik
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.

2. Projekti andmed

Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.