Maardu Sotsiaalmaja

 

    Maardu Sotsiaalmaja hooned asuvad aadressil Maardu,

    Kallasmaa tn 9 ja Kallasmaa 12

    Kontakt:   juhataja Albina Noorlind,

    tel. 6001063, 5910 1743

    email: albina.noorlind[ät]maardu.ee 

    https://www.sotsiaalmaja.ee/

 

  8. jaanuaril 2021 toimus Kallasmaa 9 hoones tulekahju, mille tagajärjel muutus põlengus hoone elamiskõlbmatuks. Ekspertiiside käigus leiti, et hoone ei kuulu taastamisele ning see lammutati ära. Uus hoone ehitati samale kinnistule.

Sotsiaalmaja tegevuse eesmärgid:

 • vanuritele täisväärtusliku ja aktiivse elu võimaluste tagamine;
 • puuetega inimestele tingimuste loomine võrdväärseks eluks teiste ühiskonnaliikmetega;
 • lastele ja täiskasvanutele turvapaiga võimaldamine;
 • abi osutamine vähese integreerumisvõimega inimestele kohanemiseks ühiskonnas.

Põhiülesanded:

 • sotsiaalhoolekannet vajavatele vanuritele toimetuleku soodustamine;
 • abivajajates turvatunde suurendamine;
 • toimetulekut soodustavate teenuste osutamine.

Osutatavad teenused:

 • Sotsiaalnõustamine, s.o. vajaliku teabe tagamine isiku sotsiaalsetest õigustest ja oma õiguste seadusliku kaitsmise võimalustest;
 • psühholoogiline nõustamine, s.o. individuaal- ja grupivestlused, vajadusel meditsiinilise abi vahendamine;
 • olmeliste koduteenuste osutamine;
 • loenguline tegevus puuetega inimeste vanurite ja pensionäride hulgas;
 • vaba aja sisustamise raames lugemissaali teenuste osutamine;
 • abivajajate toitlustamine , s.o. supiköögi teenuste võimaldamine;
 • invavahendite laenutuse ja müügi vahendamine;
 • kriisisituatsioonis inimestele ajutise peavarju võim koostöö invaühingute ja pensionäride ühendustega.