Tõestamistoimingud

Vastavalt Notariaadiseaduse § 53 linnasekretäri pädevuses on järgmised tõestamistoimingud:

  • dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine
  • ning pensioni, elatisraha ja toetuste vastuvõtmise volikirja ning pensioni ja toetuste teise isiku arveldusarvele kandmise avalduse tõestamine

Riigilõiv dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamisel on 0,63 eurot.

Toimingud tehakse kab. 208, tel. 6060704

Vastuvõtuajad:
E, K 9-12, 15-17
R 9-12