Ühismahuti kasutamine

Ühismahuti kasutajad saavad olla vahetus läheduses paiknevate kinnistute omanikud või ühele omanikule kuuluvad Maardu linna territooriumil paiknevad erinevad kinnistud.

Ühismahuti kasutamisel on jäätmeveolepingu sõlmimine kohustuslik. Ühismahuti kasutamiseks korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumisel esitavad jäätmevaldajad jäätmevedajale ja linnavalitsusele ühismahuti kasutamise kirjaliku kokkuleppe.

 

KUIDAS ESITADA ÜHISMAHUTI KASUTAMISE KOKKULEPE

  1. Taotluse vorm allalaadimiseks:
    Ühismahuti kasutamise kokkulepe(.rtf)

Täidetud ja allkirjastatud kokkulepe tuleb edastada linnavalitsusse ja jäätmevedajale.
e-post: linnavalitsus@maardu.ee ja info@keskkonnateenused.ee

    

      2. Mahuti osakaalu arvestamine mitme valdaja või korteriühistute puhul:

  • Kontakteeruge praeguse jäätmevedajaga (AS Tallinna Jäätemete Taaskasutuskeskus). Kontakt 6096018 või e/maili teel info@tallinnavedu.ee .
  • Küsige kehtiv leping ja sisestage taotlusse oma osa.
  • Allpool oleva näite puhul tuleb ühismahuti osakaaluks sisestada 0.23 .
  • Allkirjastage kokkuleppe teiste Korteriühistutega.