Uudised

Maardu kriisikomisjon otsustas ajutiselt karmistada COVID-19 piirangud linnas

Terviseameti andmetel on täna Maardus 177 COVID-19 haigusjuhtumit ning numbrid on kasvutendentsis.

Seoses COVID-19 juhtumite kasvuga Maardus otsustas täna kriisikomisjon ajutiselt karmistada piirangud linnas. Piirangud kehtivad ajavahemikul 8 – 17.veebruar 2021 (kaasa arvatud). Vajadusel piirangud pikendatakse.

 • Alates 8.veebruarist toimub kontaktõpe Maardu koolides 1-4 klassides ja 9. ja 12. klassides. Teiste klasside õpilased on ditsantsõppel.
 • Pikapäevarühmad toimuvad klasside kaupa.
 • Päevakeskus, noortekeskus, eelkool ruumide sees tegevusi läbi ei vii.
 • Huviringide töö ruumide sees toimub vaid individuaalselt (sh sporditreeningud ja Maardu Kunstide Kooli tegevus).
 • Välitingimustes toimuvad sporditreeningud ja noorsootöö gruppides kuni 50 inimest.  
 • Sportimisega seotud piiranguid ei kohaldata professionaalsetele sportlastele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele;
 • Hakatakse patrullima toiduabi jagamist Toidupangas, spordikeskust ja kaubanduskeskusi.
 • Bussipeatustes toimuvad maskide jagamisaktsioonid
 • Kõik Maardu Kultuuri ja Infokeskuse kontserdid toimuvad ainult ONLINE formaadis.

Lasteaiad jäävad avatuks, kuid järgida tuleb terviseameti poolt antavaid suuniseid viiruse leviku tõkestamiseks ning varasemalt kehtestatud reeglid:

 • Mistahes haigustunnustega (ka kerge nohu ja köhaga) lapsi lasteaed vastu ei võta.
 • Lapsevanemaid (v.a. sõimerühma) või lasteaia tööga mitteseotud isikuid ei lubata lasteaia majja (sh arenguvestlused, perevestlused, ühisüritused).
 • Lasteaia tegevuste läbiviimisel siseruumides minimeeritakse rühmade vahelisi kontakte.
 • Lasteaia ruumides huviringe ajutiselt ei toimu.
 • Alates lasteasutuse rühma sulgemisest СOVID-19 tõttu kuni rühma taasavamiseni on suletud rühma laste vanemad ja karantiinis viibiva lapse vanemad vabastatud lasteaia kohatasust