Vanemlusprogramm “Imelised aastad”

Maardus 28.08- 11.12.2019

Maardu Linnavalitsus koostöös Tervise Arengu Instituudiga on sel sügisel esmakordselt andnud võimaluse 2-8 a laste vanematel  osaleda tõenduspõhises vanemlusprogrammis "Imelised aastad".

Programmi raames arendatakse ja õpetatakse 2-8. aastaste laste vanematele vanemlikke oskusi, mille läbi paraneb lapse ja vanema vaheline suhe. Koolitusel õpitakse lapsega kontakti saama, last tunnustama, konflikte lahendama, ennast kehtestama, piire seadma ning toime tulema erinevate probleemidega. Läbi koolituse omandatud vanemlikud oskused aitavad ennetada laste käitumisprobleeme.Suuremas plaanis ka vähendavad hilisemat riskikäitumist. Uuringutest on selgunud, et tänu programmile suureneb lastel probleemide lahendamise oskus, paranevad suhted eakaaslastega, areneb väljendus- ja enesekehtestamisoskus, kasvab õpiedukus. Pikas perspektiivis väheneb agressiivne käitumine ja koolist väljalangemine.

Täpsemat infot programmi kohta saab veebilehelt https://tarkvanem.ee/koolitused/imelised-aastad/

Koolituse kestvus on kokku 16 nädalat, kohtumine koolitajatega 1 kord nädalas 2-2,5 tundi.linnavalitsus tagab toitlustamise ja vajadusel lapsehoiuteenuse. Tunnid toimuvad lasteaia Rõõm ruumides.

Koolitusprogrammi viivad läbi vastava väljaõppe saanud grupijuhid Alksei Norden ja Maret Bergström. Koolitus on lapsevanematele tasuta. Hetkel grupp venekeelne

2019 aasta grupp on täitunud.

Programmi soovitakse uuesti läbi viia 2020 a II poolaastal.

tel 6060720